Rok szkolny 2020/2021

LEKCJE ZDALNE - materiały lekcyjne dla wszystkich klas realizowane w czasie zawieszenia lekcji w trybie stacjonarnym
Materiały lekcyjne dla nieobecnych - główne zagadnienia omawiane na lekcjach w szkole do samodzielnego opracowania w domu w przypadku nieobecności ucznia

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020-2021
Lista lektur 2020-2021
Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Wydarzenia

05.09.2020                               Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

12.09.2020                               Narodowe Czytanie (w klasach)

26.06.2020                               Zakończenie roku szkolnego

 

Dni wolne od zajęć

31.10.2020                               Wszystkich Świętych

20.12.2020 – 15.01.2021         Ferie świąteczne

28.02.2021 – 12.03.2021         Ferie zimowe

03.04.2021                               Wielkanoc

01.05.2021                               Święta narodowe

 

Obowiązkowe dokumenty do wypełnienia przez rodziców:

  1. Kwestionariusz stanu zdrowia
  2. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego o niezakaźności
  3. Kwestionariusz danych osobowych na potrzeby nauczania zdalnego
  4. Klauzula informacyjna 

 

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie pandemii