Aktualności

O szkole

O szkole

Nasza placówka jest działającą za granicą Szkołą Polską im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, .

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć