Uroczystości w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Bratysławie

W sobotę 16 marca 2019 r. w naszej szkole odbyły się 3 uroczystości. Bardzo dbamy o rozbudzanie w uczniach uczuć patriotycznych, szacunku do historii i tradycji naszej Ojczyzny, ale chcemy również, by proces edukacyjny przebiegał bez większych zakłóceń. W związku z tym postanowiliśmy łączyć, w miarę możliwości, uroczystości szkolne.

W ostatnią sobotę cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: konsul RP w Bratysławie pan Jacek Doliwa wraz z małżonką panią Renatą Doliwową oraz prezes Klubu Polskiego w Nitrze pani Romana Greguskova mogli „pochylić się na moment” nad losami Żołnierzy Wyklętych podczas przepięknej akademii przygotowanej przez nauczycielkę historii panią Annę Kasperską oraz razem z Łukaszem Cupałem śpiewać o tym, który „przyjść nie może”. W momencie, gdy nasi milusińscy z pierwszej klasy recytowali, że „w Polskę wierzą”, niejednemu ze zgromadzonych zakręciła się łezka w oku.

Kolejną część naszej uroczystości poświęcono obchodom Dnia Języka Ojczystego. Starsze uczennice zaprezentowały krótko informacje na ten temat, a później… widzowie wysłuchali polskich Łamigłówek językowych w wykonaniu Natalki, Amelki, Hani i Mai z klasy VI-VII, Marysi z klasy I oraz taty Zoi i… pana konsula. I chyba tylko oni poradzili sobie z wierszykami, recytując bezbłędnie i bez połamania sobie języka. Publiczność słuchała ich z podziwem.

Przy okazji wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie rysunkowym 100 kartek dla Niepodległej.

Ostatnia, ale bardzo istotna część uroczystości została poświęcona konsulowi RP w Bratysławie, panu Jackowi Doliwie, który wkrótce opuszcza placówkę. Kierownik SPK w Bratysławie pani Monika Holzwieser podziękowała za opiekę i pochylanie się nad problemami szkoły, obecność podczas uroczystości szkolnych i warsztatów, życzliwość. Następnie odczytała wiersz naszej noblistki Wisławy Szymborskiej, który mówi o tym, iż „nic dwa razy się nie zdarza”. Na zakończenie wszyscy uczniowie SPK w Bratysławie wręczyli panu konsulowi niespodziankę: serce z podpisami wszystkich obecnych i mały upominek przygotowany przez Radę Rodziców.

A później…, a później wróciliśmy na lekcje.