Moja wizyta u lekarza

06.04.2019 r. wolontariuszka pani Dominika Galuszkova, studentka medycyny, przeprowadziła w klasie pierwszej zajęcia pod tytułem „Moja wizyta u lekarza”
Wszyscy świetni się bawili!