AKTUALNA SYTUACJA – KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Z żalem informujemy, że Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Bratysławie, po przeprowadzeniu konsultacji z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Braćmi Szkolnymi de La Salle, będzie prowadzić zajęcia lekcyjne zdalnie do końca roku szkolnego 2019/2020.

Po dokładnej analizie możliwości dostosowania warunków do prawidłowego wdrożenia i przestrzegania procedur bezpieczeństwa, które obowiązują w placówkach oświatowych w związku      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rada Pedagogiczna Szkoły Polskiej  przy Ambasadzie RP w Bratysławie uznała, iż sytuacja nie pozwala na wznowienie zajęć stacjonarnych z zachowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole w okresie epidemii oraz wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem.

Wynika to również z faktu, że nasi uczniowie uczęszczają do różnorodnych szkół na terenie Republiki Słowackiej. Zarażenie lub podejrzenie zarażenia się wirusem COVID-19 skutkowałoby automatycznie kwarantanną nie tylko w naszej szkole, ale i placówkach, w których nasi uczniowie spełniają obowiązek szkolny, a za to nie możemy wziąć odpowiedzialności.

Zapewniamy, iż kieruje nami troska o naszych uczniów, więc w obecnej sytuacji kontynuowanie edukacji zdalnej jest najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje bezpieczeństwo, ale też pozwala na zachowanie ciągłości nauczania. My, nauczyciele, pozostajemy do dyspozycji naszych uczniów i Państwa. Można kontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, WhatsApp, telefonu etc. we wszystkich sprawach.

Wszystkim nam brakuje bezpośredniego kontaktu, normalnego trybu pracy, wspólnie organizowanych imprez szkolnych, jednak dla naszego wspólnego dobra powinniśmy zachować ostrożność.

Z góry dziękujemy za Państwa zrozumienie i wsparcie. Dobro i bezpieczeństwo naszych uczniów pozostaje dla nas najwyższym priorytetem.

Serdecznie pozdrawiamy

Kierownik i Rada Pedagogiczna Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie