24.10.2020

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I

 Temat: Moi rodzice.

  1. Przeczytaj tekst „Praca i zabawa”, podręcznik, s. 46.
  2. Opowiedz o swoich rodzicach.
  3. Narysuj na kartce z bloku albo w zeszycie swoich rodziców.
  4. Zapisz literę „t”, „T”.
  5. Odczytaj wyrazy z literą „t”. Podaj przykłady wyrazów z literą „t”.
  6. Odczytaj sylaby.
  7. Przeczytaj zdania zapisane drukiem i literami pisanymi.
  8. Ułóż kilka zdań na temat swoich rodziców.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 46, 48  – 49; s. 50, ćw.  1 – 3; s. 34 – 35;
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia,  litera „t” i „T”, ćw.  41 –  43.

Dla chętnych: „Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 19.

Pamiętaj:

Zdanie zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką!

Klasa II

 Temat: Liter rządek, czyli alfabetyczny porządek!

  1. Przeczytaj na głos wiersz pod tytułem „Alfabet” Wandy Chotomskiej .
  2. Wymień kolejne litery alfabetu.
  3. Przeczytaj wiersz pt. „Przy stole” K. Olczedajewskiej.
  4. Wymień zasady właściwego zachowania sie przy stole.
  5. Zapamiętaj: Alfabet to zbiór liter ułożonych w ustalonym porządku!
  6. Pamiętaj: O najważniejsze wyrazy w zdaniu pytamy: „kto?” i „co robi?”, podręcznik, s. 75, ćw. 1 – 2.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 74 – 75; s. 75, ćw.  1 – 2, s. 60 oraz s. 77, ćw. 1 – 4.

Dla chętnych: „Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cz. I, s.  70 – 72.

Klasa III.

Temat: Co było przyczyną choroby Mikołajka? Czytamy tekst pt. „Zachorowałem”.

  1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. „Zachorowalem” / autorzy: Rene Goscinny, Jean Jacques Sempe/.
  2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 66, ćw. 1 – 5.
  3. Jakie znasz leki „z domowej apteki?”, podręcznik, s. 68.
  4. Wykonaj polecenia ze s. 68, podręcznik.
  5. Co to są witaminy? Przeczytaj tekst ze s. 69.
  6. Wykonaj pisemnie polecenia: Podręcznik, s. 69, ćw. 1 – 2.
  7. Kto jest odkrywcą witamin? Kim był z pochodzenia?

Podręcznik „Elementarz odkrywców”,  s. 64 – 66 oraz s. 68 – 69.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, s. 76, s. 77, ćw.  2 – 4..

JĘZYK POLSKI

Klasa IV

Temat: Poprawić dwójkę z geografii Polski! Czytamy fragment tekstu H. J. Chmielewskiego pt. „Tytus poprawia dwójkę z geografii Polski. Księga VII”.

Co to jest „komiks”?

  1. Opowiedz poznany fragment tekstu pt. „Tytus poprawia dwójkę z geografii  Polski”, podręcznik, s. 51 – 54.
  2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Henryka Jerzego Chmielewskiego.
  3. Co to jest „komiks”?
  4. Wykonaj polecenia 1 – 8 ze s. 55.
  5. Wymyśl ciąg dalszy przygód Tytusa. Narysuj kolejną stronę komiksu.
  6. Wykonaj „Zadanie programowe” ze s. 55 podręcznika.

Podręcznik „Słowa z uśmiechem”, s. 51  – 55. .

Klasa V / VI

 Temat: Belferskie oblicza! Czytamy tekst Edmunda Niziurskiego pt. „Sposob na Alcybiadesa”.

  1. Przeczytaj fragment utworu Edmunda Niziurskiego pt. „Sposób na Alcybiadesa”.
  2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
  3. Co to jest Lista Honorowa IBBY? /Podręcznik, s. 46/.
  4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 48 oraz s. 49.
  5. Na czym polega charakterystyka postaci w utworze literackim? Podaj przykłady.
  6. Co to jest przymiotnik? Wykonaj ćw. związane z przymiotnikiem w zeszycie ćwiczeń /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik „Słowa z uśmiechem”, s. 44  – 49. .

Klasa VII / VIII

Temat: Komunikacja w internecie – etykieta językowa.

  1. Każdy z nas codziennie spędza mnóstwo czasu w internecie. Przypomnij sobie, czym jest „etykieta”, czyli językowy savoir‑vivre.  Czy znasz pojęcie „netykieta”?
  2. W materiale, który znajdziesz tu , dowiesz się, jak redagować życzenia, gratulacje, pozdrowienia i kondolencje zgodnie z netykietą.
  3. Wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3 w komputerze.
  4. W materiale zamieszczonym tu , dowiesz się, czym różni się komunikacja mówiona od pisanej.
  5. Wykonaj ćwiczenia 2-6 w komputerze.

Za 2  tygodnie spotkamy się na wirtualnej lekcji . Nareszcie będziemy mogli się znów zobaczyć.

Klasa I LO N

Klasa II LO N / II LO S

Temat: O sztuce argumentowania w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

  1. Wiemy o tym, jak ważna jest sztuka argumentowania. Dziś rozszerzymy naszą wiedzę na temat, poznasz etapy argumentowania i reguły przekonywania.
  2. Pierwszy materiał lekcyjny znajdziesz tu
  3. Napisz w zeszycie notatkę, w której zamieścisz najistotniejsze dla Ciebie informacje.
  4. Wykonaj ćwiczenia 1, 4, 5 i 6 w komputerze.
  5.  Jak tworzyć wypowiedzi argumentacyjne zgodne z zasadami logiki i retoryki? Dowiesz się o tym z materiału, który został zamieszczony tu.
  6. W zeszycie scharakteryzuj postawę Hioba i ustosunkuj się do niej.
  7. Wykonaj ćwiczenia: 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 2.4; 4.1; 4.2; 4.4.

Praca domowa

Wykonaj ćwiczenia 5.1; 5.2 i 6.3.

Zauważ, że większość tych ćwiczeń należy wykonać w komputerze. Masz na to 2 tygodnie, ponieważ 31.10.2020 r., zgodnie z kalendarzem roku szkolnego, nie będziemy mieć lekcji.

Za 2  tygodnie spotkamy się na wirtualnej lekcji . Nareszcie będziemy mogli się znów zobaczyć i porozmawiać o materiale lekcyjnym, z którym dzisiaj pracowaliście.

Uwaga!!!

Klasa II N i II S – za 2 tygodnie będziemy rozmawiać o III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Nie zapomnij, że należy to przeczytać przed lekcją. .

WIEDZA O POLSCE

Klasa I

 Temat: Legenda o Perłach królowej Bony.

Klasa II

 Temat: Wielkopolska i Kujawy – poznajemy kolebkę państwa polskiego.

  • Wielkopolski Park Narodowy
   • pająk topik
   • puszczyk
  • Wolsztyn – to niewielkie miasto z najdłużej działającą w Europie parowozownią. W zabytkowej parowozowni można podziwiać wiekowe parowe lokomotywy oraz stare wagony.
  • Zielona Góra – to polska stolica wina. Uprawa winorośli w mieście sięga XIV wieku. Turyści w Parku Winnym mogą podziwiać piękną Palmiarnię z figowcami i roślinami cytrusowymi.
  • Żagań – był kiedyś stolicą księstwa żagańskiego rządzonego przez Piastów Śląskich. W tutejszym kościele jest sarkofag jednego z książąt Henryka IV Wiernego. Okazałą świątynię umieszczono na liście pomników historii.

Klasa III

Temat: Święty Stanisław, patron Królestwa Polskiego.   

  1. Bolesław Śmiały
  2. Święty Stanisław
  3. Święty kontra Śmiały
  4. Mini skandaliczny magazyn historyczny.

Klasa IV

Temat: Tajemnice sprzed wieków. 

  1. Kim byli pierwsi Piastowie?

 Podręcznik, str. 42-43.

 Zadanie domowe: Narysuj osadę w Biskupinie.

Klasa V

Temat: Bolesław Chrobry. Powtórzenie. 

Podręcznik, str. 170-172

Zadanie domowe: Zaprojektuj plakat poświęcony zjazdowi gnieźnieńskiemu. Przedstaw na nim najważniejsze wiadomości dotyczące Bolesława Chrobrego i Ottona III..

Klasa VI

Temat: Renesans w Polsce. 

Podręcznik, str. 58-63

Zadanie domowe: Przedstaw dowolny zabytek renesansowy w postaci zdjęcia, pocztówki, lub rysunku. Napisz najważniejsze informacje o tym obiekcie.

Klasa VII

Temat: Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym. 

  1. Praca organiczna i praca u podstaw.
  2. Sytuacja w poszczególnych zaborach.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 7. Ziemie polskie po wiośnie ludów. Ziemie polskie przed powstaniem styczniowym. s. 100.

Klasa VIII

Temat: Powstanie warszawskie – koniec polskiego państwa podziemnego.

  1. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego.
  2. Wybuch powstania.
  3. Walki powstańcze.
  4. Mocarstwa wobec powstania.
  5. Upadek i skutki powstania.
  6. Czy było warto. Profesor Paweł Wieczorkiewicz.
  7. „Tyle nadziei, tyle młodości” Adam Nowak i Sylwia Wiśniewska | Film „Powstanie Warszawskie”
  8. Godzina W
  9. Powstanie warszawskie oczami dzieci.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 8. Polacy podczas II wojny światowej. Powstanie warszawskie. s. 80-86.

Klasa I LO N

 Temat: Panowanie Bolesława Chrobrego część II. 

  1. Wojny polsko-niemieckie.
  2. Wyprawa Bolesława Chrobrego na Ruś.
  3. Bolesław Chrobry królem Polski.

Podręcznik, str. 334-337

Zadanie domowe:

Obejrzyj film edukacyjny na Youtube pt. Bolesław I Chrobry.

Praca pisemna: ćw. 5, str. 337.

Klasa II LO N

Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów część I. 

  1. Wojny z Moskwą.
  2. Polityka węgierska i stosunki z Habsburgami.

Podręcznik, str. 131-135.

Zadanie domowe: Praca pisemna: ćw. 1 str. 139.

Klasa II LO  S / III LO S

 Temat: Społeczeństwo polskie podczas okupacji.

Stanisław Grzesiuk „Pięć lat kacetu” Youtube audiobook.pl

  Zadanie domowe: Wysłuchaj fragmentu wspomnień Stanisława Grzesiuka.