16.01.2021

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I

Temat: Zimowy świat. Witamy Nowy Rok!

  1. Scharakteryzuj miesiące i pory roku na podstawie tekstu, ilustracji, własnych doświadczeń.
  2. Ułóż opowiadanie w formie ustnej.
  3. Przeczytaj tekst.
  4. Wykonaj ilustrację do tematu Nowy Rok.
  5. Zapisujemy literę „z”, „Z”.
  6. Zapisujemy literę „z”, „Z” w sylabach.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 44 – 49; s. 45, ćw. 1 – 2; s. 49, ćwiczenie 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 39 – 40.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 30.

Pomocne linki:

Klasa II

Temat: Nowy Rok! Jak zmieniają się pory roku?

  1. Wymień nazwy miesięcy i pór roku. Zapisz je w zeszycie.
  2. Jakie najważniejsze cechy mają poszczególne miesiące roku?
  3. Przeczytaj na głos wiersz pt. „Kalendarzowa wyliczanka” R. Witka, podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 56. Wykonaj polecenie 1 pod tekstem.
  4. Wymień zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.
  5. Wykonaj ćwiczenia 1-7 na s. 52-54 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 2.
  6. Jakie są twoje postanowienia noworoczne? Wymień.

Zadanie domowe

Wykonaj ćwiczenia 3 i 5 na s. 50-51 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 2.

Klasa III.

Temat: Nowy Rok! Ruch obiegowy Ziemi.

  1. Zapoznaj się z informacjami na temat ruchu obiegowego Ziemi.
  2. Przeczytaj w encyklopedii lub leksykonie notkę o Mikołaju Koperniku.
  3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny.
  4. Jakie znamy powiedzenia i przysłowia o czasie?
  5. Zastosuj przysłowia w swojej wypowiedzi.
  6. Podaj przykłady na pisownię „nie” z czasownikami.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 50 – 51, s. 51, ćwiczenie 1- 4 raz s. 52.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2, ćwiczenia, s. 52 – 53.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „rz”, ciąg dalszy.

Pomocne linki:

JĘZYK POLSKI

Klasa IV

Temat: Świąteczne nastroje! Gdy ze Starym Rokiem spotyka się Nowy Rok…

  1. Przeczytaj wiersz Ludwika Jerzego Kerna pt. „Bajka o Starym i Nowym Roku”, podręcznik, s. 116.
  2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Ludwika Jerzego Kerna.
  3. Co to jest przysłowie? Podaj przykłady.
  4. Wykonaj polecenia 1 – 4 ze s. 117 oraz ćwiczenie 5, s. 118.
  5. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: „Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem rozmawiającym ze Starym i Nowym Rokiem. Zapisz kilka pytań, które warto byłoby zadać”.
  6. „Czy to bajka, czy nie bajka?” Analizujemy rożne wypowiedzenia oraz intencje mówiącego (ćwiczenia językowe).
  7. „Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 28 – 29.

Link:   Bajka o Starym i Nowym Roku

Klasa V / VI

Temat: Mali i wielcy w historii. Więcej niż król – opowieść o Tadeuszu Kościuszce.

  1. Przeczytaj tekst Marii Krüger pt. „Złota korona”.
  2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
  3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „puenta”.
  4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 86 – 87.
  5. Co to jest „utwór historyczny”? Podaj przykłady.
  6. Co wiesz na temat insurekcji kościuszkowskiej? Wpisz odpowiedź do zeszytu.
  7. Znaczenie przysłówka. Wykonaj ćw. związane z przysłówkiem w zeszycie ćwiczeń /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik „Słowa z uśmiechem”, s. 82  – 85.

Pomocny link:

Tadeusz Kościuszko (Projekt szkolny)

Klasa VII / VIII

Temat: Czy można pogodzić się ze śmiercią dziecka? – „Treny” Jana Kochanowskiego.

  1. Najpierw posłuchaj tego.
  2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu. Wykonaj ćwiczenia.
  3. Czy wiesz, jak mówiono w czasach Jana Kochanowskiego? Posłuchaj tego.

Praca domowa:

  1. Wykonaj ćwiczenia.
  2. Przeczytaj „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Przypominam o przygotowaniu wszystkich prac domowych.

Klasa I LO N

Temat: Pieśń o Rolandzie – epos rycerski.

  1. Najpierw posłuchaj tego.
  2. Roland jako wzór rycerza, materiał znajduje się tu.

Przypominam o przygotowaniu wszystkich prac domowych.

Klasa II LO N / II LO S

Temat: Cyprian Kamil Norwid – poeta osobny.

  1. Posłuchaj tego i zrób notatki w zeszycie. Tekst wiersza znajdziesz tu.
  2. Kolejny materiał lekcyjny znajdziesz tu.
  3. Teraz sprawdź swoją wiedzę tu.

Przypominam o przygotowaniu wszystkich prac domowych.

Klasa III LO S

Temat: „Panny z Wilka”vJarosława Iwaszkiewicza. Dramat pamięci: czas nieodzyskany.

  1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
  2. Powtórzmy tu.

Przypominam o przygotowaniu wszystkich prac domowych.

WIEDZA O POLSCE

Klasa I

 Temat: Legendy bieszczadzkie. 

  1. Bies i Czady – legenda Bieszczad 
  2. Film

Klasa II

 Temat: Zwiedzamy Zamość. 

  1. Jan Zamoyski  
  2. Ratusz w Zamościu
  3. Hejnał    
  4. Muzeum Ziemi Zamoyskiej
  5. Katedra w Zamościu
  6. Infułatka – muzeum
  7. Arsenał i bastion 7
  8. Kościół Franciszkanów
  9. Brama Lwowska
  10. Zamość z lotu ptaka

Klasa III

Temat: O królu Kazimierzu i kronikarzu Janie.      

  1. Kazimierz IV Jagiellończyk
  2. Jan Długosz
  3. Jan Długosz – wordwall
  4. Elżbieta Rakuszanka
  5. Wojna Trzynastoletnia
  6. Ołtarz Wita Stwosza

Klasa IV

Temat:  Temat:  Mikołaj Kopernik – wielki astronom. 

  1. Odwieczny dylemat.
  2. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię”.

Podręcznik, s. 71-73.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 73. .

Klasa V

Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

  1. Synowie Bolesława Krzywoustego w walce o władzę.
  2. Dalsze rozdrobnienie kraju.
  3. Krzyżacy nad Bałtykiem.
  4. Skutki rozbicia dzielnicowego.
  5. Rozwój kraju.

Podręcznik s. 192-197.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 197.

Klasa VI

Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

  1. Synowie Bolesława Krzywoustego w walce o władzę.
  2. Dalsze rozdrobnienie kraju.
  3. Krzyżacy nad Bałtykiem.
  4. Skutki rozbicia dzielnicowego.
  5. Rozwój kraju.

Podręcznik s. 192-197.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 197.

Klasa VII

Temat:  Wojna rosyjsko-japońska i rewolucja 1905 r 

  1. Wojna rosyjsko-japońska.
  2. Rewolucja 1905 r.
  3. Rewolucja 1905 r. w Polsce.
  4. Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 7. s. 120-121 i 139..

Klasa VIII

Temat: Polska w latach 70. XX wieku.

  1. „Druga Polska” Edwarda Gierka.
  2. Rozwój na kredyt.
  3. Niepowodzenia gospodarcze.
  4. Propaganda sukcesu.
  5. Nowelizacja konstytucji.
  6. Kino moralnego niepokoju.
  7. Sukcesy sportowe.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 8. Polska po II wojnie światowej. Polska w latach 70. XX wieku. s. 193-197.

Praca domowa:

Podręcznik strona 197, zadanie 1 i 2.

Klasa I LO N

Temat: Odrodzenie Królestwa Polskiego. 

  1. Początki rządów Władysława Łokietka.
  2. Utrata Pomorza Gdańskiego.
  3. Walka o zjednoczenie kraju.
  4. Odrodzona monarchia polska.
  5. Konflikt z Krzyżakami i Czechami.

Podręcznik, s. 467-473.

 

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 473.

Klasa II LO N

Temat:  Renesans w Rzeczypospolitej. 

  1. Humanizm w Polsce.
  2. Sztuka renesansu.
  3. Myśl społeczna i polityczna.
  4. Literatura.
  5. Geografia i historiografia.
  6. Rozwój nauk ścisłych i medycznych.

Podręcznik, s. 171-179.

 

Zadanie domowe:

– utrwalenie materiału

Klasa II LO  S / III LO S

Temat:  Polacy na frontach II wojny światowej. 

  1. Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie.
  2. Wojsko Polskie u boku wojsk radzieckich.

Podręcznik, s. 73-77.

 

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 5, s. 77.