23.01.2021

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Klasa I

Temat: Zimowy świat. „Hu, hu, ha… Zima zła!” Opis zimowej pogody.

  1. Obserwujemy przyrodę panującą za oknem i wypowiadamy się na temat oznak zimy.
  2. Ułóż opowiadanie w formie ustnej.
  3. Przeczytaj tekst.
  4. Wykonaj ilustrację do tematu „zima”.
  5. Piszemy odręcznie, czytelnie, w jednej linii.
  6. Zapisujemy literę „ł”, „Ł”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 53 – 55;  s. 60 – 61,  ćw.  1 – 2; s. 49 ćwiczenie 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 41 – 42.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 36.

Pomocne linki: 

Klasa II

Temat: Co wiemy o śniegu?

 • Poznajemy Alinę i Czesława Centkiewiczów. Prezentacja.

Czytamy teksty informacyjne na temat Antarktydy – podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 78. Wykonujemy ćwiczenia uzupełniające – ćwiczenie 3 i 5 z zeszytu ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 80.

 • Czytamy lekturę „Zaczarowana zagroda” autorstwa Aliny i Czesława Centkiewiczów (onlineaudiobook).
 • Czytamy wiersz pt. „Śnieg” Hanny Łochockiej, podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 77. Wypowiadamy się na temat naszych skojarzeń ze śniegiem.
 • Wykonujemy ćwiczenia 3 i 4 na s. 78-79 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 2.

Zadanie domowe:

Wykonaj w zeszycie ilustrację do tematu „zima, śnieg”.

Ciekawe linki:

Klasa III.

Temat: „Mija czas” – nasze obserwacje związane z przemijaniem czasu.

  1. Zapoznaj się z informacjami na temat przemijania czasu.
  2. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.
  3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny.
  4. Otwórz wypowiedź pisemną.
  5. Odmiana czasowników – ćwiczenia.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2,  s. 50  – 51, s. 51 ćwiczenie 1- 4 raz s. 52; s. 54, ćwiczenie 1-3.

„Elementarz odkrywców”, cz.2  ćwiczenia, s. 57.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „ż ”, s. 29 – 30.

Pomocne linki: 

JĘZYK POLSKI

Klasa IV

Temat: Rodzice też byli dziećmi… Czytamy tekst Anety Górnickiej-Boratyńskiej pt. „Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci”…  

  1. Przeczytaj tekst Anety Górnickiej-Boratyńskiej pt. „Zielone pomarańcze, czyli PRL dla dzieci”, podręcznik, s. 122 – 123.
  2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Anety Górnickiej-Boratyńskiej.
  3. Jak rozumiesz skrót „PRL”?
  4. Opisz polską rzeczywistość w PRL-u widzianą oczami dzieci.
  5. Jakie znamy znaki interpunkcyjne? „Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 30 – 31.

Linki:  

Klasa V / VI

Temat: Czytamy wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Pomnik Kopernika”. Opowiadanie z elementami opisu.

  1. Przeczytaj wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Pomnik Kopernika”.
  2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
  3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „cokół, orbita, satelita, szpalta”.
  4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 89 – 92.
  5. Co to jest „opowiadanie z elementami opisu”? Podaj przykłady.
  6. Kto to był Mikołaj Kopernik?
  7. Napisz plan opowiadania z elementami opisu.
  8. Znaczenie przysłówka. Wykonaj ćw. związane z przysłówkiem w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 82 – 85.

Pomocne linki:

Klasa VII / VIII

Temat: Do „Balladyny” Juliusza Słowackiego pierwsze zbliżenie. Sprawdzian zrozumienia tekstu.

  1. Relacja po przeczytaniu lektury.
  2. Posłuchaj tego.
  3. Świat przedstawiony w „Balladynie” – wykonaj notatkę w zeszycie.
  4. Sprawdzian zrozumienia tekstu znajdziesz na klasowym classroom.

Przypominam o przysłaniu nieoddanych prac domowych.

Klasa I LO N

Temat: „Dzieje Tristana i Izoldy”, czyli o miłości silniejszej niż śmierć.

  1. Podstawowe informacje o lekturze znajdziesz tu oraz tu.
  2. Podsumowanie znajdziesz tu.
  3. Dyskusja na temat dawnego i obecnego kodeksu rycerskiego.

Praca domowa

  1. Napisz charakterystykę Tristana lub Izoldy.
  2. Czy miłość usprawiedliwia wszystko? Twoje refleksje na ten temat.

Przypominam o przysłaniu nieoddanych prac domowych.

Klasa II LO N / II LO S

Temat: Z czego słynie Polska na podstawie wiersza Cypriana Kamila Norwida pt. „Moja piosnka (II)”?

  1. Stwórz asocjogram na temat tego, z czego słynie Polska.
  2. Tekst wiersza znajdziesz tu.
  3. Dokonaj analizy i interpretacji utworu (wskazówki znajdziesz na klasowym classroom).
  4. Uzupełnij: Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Praca domowa

Chociaż wiersz Norwida to tęsknota emigranta za krajem utraconym, to można by powiedzieć, iż jest to swoista reklama kraju, który poeta musiał opuścić. Napisz reklamę swojej Ojczyzny.

Temat: Podsumowanie epoki – romantyzm.

  1. Posłuchaj tego.
  2. Utrwalisz wiedzę, słuchając tego oraz tego.
  3. Zrób notatki z lekcji.

Praca domowa

Napisz, dlaczego romantyzm nie jest Twoją ulubioną epoką.

Przypominam o przysłaniu nieoddanych prac domowych.

Klasa III LO S

Temat: Podsumowanie dwudziestolecia międzywojennego.

  1. Zapoznaj się z materiałem ze strony culture.pl „Awangarda, swing i zeroekrany. Mapa życia kulturalnego międzywojennej Warszawy” autorstwa Patryka Zakrzewskiego. Przejrzyj mapę Warszawy i przeczytaj o najważniejszych miejscach życia kulturalnego miasta. Obejrzyj to.
  2. Sprawdź się tu.

Przypominam o przysłaniu nieoddanych prac domowych.

WIEDZA O POLSCE

Klasa I

 Temat: Legenda o szwedzkim stole oraz legenda o Szczebrzeszynie i rzece Wieprz.  

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się dlaczego chrząszcz brzmi w trzcinie oraz skąd pochodzi nazwa rzeki Wieprz. Na pewno nikt z nas nie zapomni też legendy o szwedzkim stole z Zamościa.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Tatry i Podhale. 

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy kulturę Podhala. Ciekaw jestem, czy zapamiętaliście jakieś słowa z góralskiej gwary. Elementy stroju góralskiego nie powinny być dla was tajemnicą. Na pewno wiecie jakie szczyty w polskich Tatrach są największe oraz na które z nich można wjechać kolejką. Mam nadzieję, że zapamiętaliście historię niedźwiedzicy Danki i wiecie dlaczego nie można zaśmiecać Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poznaliśmy także dwie bardzo ważne osoby w historii Zakopanego: doktora Tytusa Chałubińskiego i znanego oraz lubianego gawędziarza Jana Krzeptowskiego nazywanego Sabałą.

Klasa III

Temat: Złoty Wiek.      

Na ostatniej lekcji poznaliśmy dwóch władców z dynastii Jagiellonów: Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta. Okres ich panowania nazywamy złotym wiekiem w naszych dziejach. Na pewno utkwiła wam w pamięci postać niezwykłego polihistora Mikołaja Kopernika. Podziwialiśmy także obrazy Jana Matejki: Hołd pruski, Zawieszenie dzwonu Zygmunta i Unia lubelska. Poznaliśmy także dwie niezwykłe kobiety. Pierwszą z nich była Barbara Sforza, żona Zygmunta Starego, której zawdzięczamy włoszczyznę na naszych stołach. Drugą była Barbara Radziwiłłówna żona Zygmunta Augusta.

Klasa IV

Temat: Jan Zamoyski i złoty wiek Polski.  

  1. Złoty wiek Polski.
  2. Jan Zamoyski – kanclerz i hetman.
  3. Założenie Zamościa.

Podręcznik, s. 76-79.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 79.

Klasa V

Temat: Zjednoczenie Polski. 

  1. Pierwsze próby zjednoczenia Polski.
  2. Walka Władysława Łokietka o władzę.
  3. Władysław Łokietek królem Polski.
  4. Konflikt z Krzyżakami.

Podręcznik s. 198-202.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 202

Klasa VI

Temat: Zjednoczenie Polski. 

  1. Pierwsze próby zjednoczenia Polski.
  2. Walka Władysława Łokietka o władzę.
  3. Władysław Łokietek królem Polski.
  4. Konflikt z Krzyżakami.

Podręcznik s. 198-202.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 202.

Klasa VII

Temat:  I wojna światowa 

Na ostatnich zajęciach zajmowaliśmy się przyczynami oraz przebiegiem I wojny światowej. Wspomniany temat znajdziecie w waszym  podręczniku na tych stronach 136-147.
Zadanie domowe czeka na was tutaj.

Dla osób bardziej zainteresowanych historią I wojny światowej polecam te filmy:

Klasa VIII

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.

  1. Czerwiec 1976 r.
  2. Powstanie i rozwój opozycji.
  3. Papież w Polsce.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 8. Polska po II wojnie światowej. Początki opozycji demokratycznej w Polsce. s. 202-206.

Praca domowa: Podręcznik strona 206, zadanie 1, 2 i 3..

Klasa I LO N

Temat: Monarchia Kazimierza Wielkiego.  

  1. Początek rządów Kazimierza Wielkiego.
  2. Rozstrzygnięcie sporów z Krzyżakami.

Podręcznik, s. 476-479.

 

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 783.

Klasa II LO N

Temat: Rządy Zygmunta III Wazy.

  1. Podwójna elekcja.
  2. Zygmunt III Waza i Jan Zamoyski. Król i hetman.
  3. Wybuch wojny ze Szwecją.

Podręcznik, s. 242-247.

 

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 252.

Klasa II LO  S / III LO S

Temat:  Sprawa polska pod koniec II wojny światowej. 

  1. Sprawa polska na konferencji w Teheranie.
  2. Polska lubelska.
  3. Jałta a sprawa polska.
  4. Represje wobec Polskiego Państwa Podziemnego.

Zadanie domowe:

– Korzystając z internetu wyszukać informacji na temat „Polityka aliantów wobec Polski”.

– Wysłuchać pieśni J. Kaczmarskiego pt. „Jałta”