20.02.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Co to jest abecadło? Czytamy wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”.

 1. Czytamy wiersz Juliana Tuwima pt. „Abecadło”.
 2. Wypowiadamy się na temat treści wiersza.
 3. Czy można bawić się słowami?
 4. Odgrywamy krótkie scenki.
 5. Wykonujemy ilustracje do wiersza pt. „Abecadło”.
 6. Zapisujemy litery, które już znamy.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 6 ; s. 7, ćw. 1 – 4.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s.  60 – 61.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 40.

Pomocne linki: (YT)

Klasa II

Temat: Czytamy książki! Nasze spotkania z biblioteką.

 1. Przeczytaj na głos wiersz Barbary Stępień pt. „Co mówi książka?”, podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 7. Wykonaj polecenia 1-4 znajdujące się pod tekstem.
 2. Wypowiedz się na temat swoich ulubionych książek. Wymień ich autorów oraz tytuły. Jaką książkę przeczytałeś/przeczytałaś ostatnio? W sformułowaniu wypowiedzi może Ci pomóc ćwiczenie 2 i 3 na s. 5 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3.
 3. Jakie są zalety czytania książek? Wymień je.
 4. Czy wiesz, jak powstaje książka? Wykonaj ćwiczenia 4-5 na s. 6-7 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3. Obejrzyj filmy na ten temat załączone poniżej.
 5. Przeczytaj tekst o bibliotece znajdujący się w podręczniku „Elementarz odkrywców”, cz. 3, na s. 12-13. Odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. O jakich zasadach należy pamiętać, odwiedzając bibliotekę?
 6. Wykonaj ćwiczenia 1-2 na s. 18-19 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3.

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy wiersz Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”.

 1. Jakimi sąsiadami byli Paweł i Gaweł?
 2. Odczytaj fragment wiersza, w którym jest zawarty morał. Co to jest morał?
 3. Czy zgadzasz się z powiedzeniem: „Wolnoć Tomku w swoim domku”?
 4. Czy są w tekście wyrazy, które już dziś się nie używa? Podaj przykłady.
 5. Kiedy piszemy „ch”?
 6. Co to są przymiotniki?
 7. Na jakie pytania odpowiadają przymiotniki?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3,  s. 17, ćwiczenie 1 – 3; s. 20 – 21, ćwiczenie 1-5 oraz s. 24, ćwiczenie 1 – 3.

„Elementarz odkrywców”, cz.2 ćwiczenia, s. 88 – 89 .

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „ch”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: Co to jest baśń? Czytamy baśń pt. „Królowa pszczół”, W. i J. Grimm.

 1. Odpowiadamy na pytania ze s. 140 – 141 podręcznika.
 2. Wykonujemy polecenia nr 1 i 2 ze s. 141 podręcznika.
 3. Co to jest baśń (jakie są cechy baśni)?
 4. Jak należy rozumieć słowa „uczyć bawiąc”?
 5. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: Wyjaśnij pojęcia: wydarzenia fantastyczne, postacie fantastyczne.
 6. Wymień cechy baśniowych bohaterów (ćwiczenia).
 7. Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte.

„Słowa z uśmiechem. Podręcznik”, s. 138 – 141.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 35 – 36 .

Linki: (YT)

Klasa V/VI

Temat: Mali i wielcy w historii… Czytamy tekst Mariusza Zaruskiego pt. „Na bezdrożach tatrzańskich”.

 1. Przeczytaj fragment tekstu Mariusza Zaruskiego pt. „Na bezdrożach tatrzańskich”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „wspomnienia”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 112 – 113.
 5. Co to jest „punkt kulminacyjny”? Podaj przykłady.
 6. Co oznacza skrót TOPR?
 7. Znaczenie wykrzyknika. Wykonaj ćw. związane z wykrzyknikiem w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 96 – 101.

Pomocne linki:  (YT)

Klasa VII

Temat: Czy zawsze mówimy logicznie i bez błędów?

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.
 3. Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

 • wiem
 • potrafię
 • nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Praca domowa

Przeczytaj balladę „Lilje” Adama Mickiewicza.

Temat: Czym są zapożyczenia?

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Zapisz temat w zeszycie i wykonaj ćwiczenia.

Klasa VIII

Temat: Wisława Szymborska i jej wiara w człowieka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
  1. Wykonaj ćwiczenia.

Praca domowa

Twoje refleksje na temat poezji Wisławy Szymborskiej.

Klasa I LO N

Temat: Moda językowa, czyli o zapożyczeniach.

 1. Zapoznaj się z materiałem lekcyjnymtu.
 2. Słuchając audiobooka, wykonaj ćwiczenia 1, 2 i 3.
 3. Ile jest polszczyzny w języku polskim, dowiesz się tu.
 4. Wykonaj ćwiczenia.
 5. Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

 • wiem
 • potrafię
 • nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Klasa II LO N / LO S

Temat: Wobec antysemityzmu – na podstawie noweli Marii Konopnickiej „Mendel Gdański”.

 1. Sytuacja Żydów w pozytywistycznej Polsce:
  1. utwory dotyczące tej tematyki: Bolesław Prus „Lalka”, Eliza Orzeszkowa „Meir Ezofowicz”, Maria Konopnicka „Mendel Gdański”,
  2. sytuacja społeczna Żydów w Polsce: publicystyka poświęca uwagę tzw. „kwestii żydowskiej”, Żydzi zajmują się handlem, lichwą, bankowością, lichwa była zajęciem niegodnym chrześcijanina – stała się niszą dla wyznawców Jahwe, podkreślają swoją odrębność kulturową, są solidarni, bogactwo niektórych Żydów kłuje w oczy biedotę,
  3. sytuacja prawna i polityczna: wcześniej nie mogli nabywać ziemi, budynków, w pozytywizmie nabyli te prawa, nie mogli wybierać samorządowców, nie mogli kandydować w wyborach lokalnych, w pozytywizmie nabyli te prawa,
  4. emancypacja Żydów: ruch środowisk żydowskich zdążający do zniesienia różnic społecznych, prawnych i politycznych i zrównania ich z pozostałymi Polakami, Żydzi podobnie jak kobiety nie chcieli być dyskryminowani, emancypacja to ruch o pozytywnych skutkach społecznych,
  5. asymilacja Żydów: wcielenie Żydów do Polskiego społeczeństwa elementem programu postępowców, asymilacja jest wyrazem konsolidacji społeczeństwa i walki z wynaradawianiem, wiąże się z organicyzmem i nacjonalizmem, jest formą przemocy symbolicznej wobec wyznawców judaizmu i próbą pozbawienia ich tożsamości, doprowadziła do pogromów żydowskich w polskich miastach – otwartego antysemityzmu, postulat asymilacji podzielił pozytywistów, klęska asymilacji jest jedną z istotnych przyczyn upadku epoki, teksty pozytywistyczne, w których bohaterami są Żydzi.
 1. Tekst noweli znajdziesz tu.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesztu.
 3. Wykonaj test, który znajdziesz tu.
 4. Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

 • wiem
 • potrafię
 • nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Klasa III LO S

Temat: Tadeusz Borowski i jego twórczość.

 1. Najpierw przeczytaj to.
 2. Teraz zapoznaj się z materiałem tu.
 3. O człowieku zlagrowanym znajdziesz informacje tu.
 4. Obejrzyj to.
 5. Tadek, bohater opowiadań Borowskiego. Informacje znajdziesz tu.
 6. Obóz koncentracyjny w Oświęcimiu tu.

Praca domowa

Po Oświęcimiu świat nigdy nie będzie taki sam. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?

Wiedza o Polsce

Klasa I

lekcja się nie odbyła

Klasa II

lekcja się nie odbyła

Klasa III

lekcja się nie odbyła

Klasa IV

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

 1. Kryzys Rzeczypospolitej.
 2. Wybuch powstania kościuszkowskiego.
 3. Przebieg powstania kościuszkowskiego.
 4. Skutki klęski powstania.

Podręcznik, s. 85-93.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 93.

Klasa V/VI

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego.

 1. Polska otoczona przez wrogów.
 2. Dyplomacja zamiast wojen.
 3. Wielki reformator i budowniczy.
 4. Uniwersytet w Krakowie.
 5. Zjazd monarchów w Krakowie.

Podręcznik s. 203-207.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 207.

Klasa VII

lekcja się nie odbyła

Klasa VIII

lekcja się nie odbyła

Klasa I LO N

Temat: Wojny z Zakonem Krzyżackim.

 1. Stosunki z Krzyżakami.
 2. Przyczyny konfliktu.
 3. Wielka wojna z Zakonem.
 4. Zwycięstwo pod Grunwaldem.
 5. Pokój toruński.

Podręcznik, s. 499-506

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 506.

Klasa II LO N

Temat: Potop szwedzki.

 1. Przyczyny najazdu szwedzkiego.
 2. Wojna o wyzwolenie Rzeczypospolitej.
 3. Pokój w Oliwie i skutki wojny.

Podręcznik, s. 280-287.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 287.

Klasa II LO S / III LO S

Temat: Tajemnice historii – Żołnierze Wyklęci.

Projekcja filmu edukacyjnego.

Zadanie domowe:

– – –