13.03.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze lektury. Czytamy lekturę pt. „O wróbelku Elemelku” Marii Łachockiej.

 1. Czytamy fragmenty tekstu Marii Łachockiej pt. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”.
 2. Wypowiadamy się na temat treści tekstu.
 3. Słuchamy fragmentu tekstu „O wróbelku Elemelku”.
 4. Jak powinniśmy dbać o zdrowie?
 5. Wykonujemy ilustracje do tekstu pt. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”.
 6. Dwuznak „sz”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 24 – 25; s. 25, ćw. 1 – 4; s. 26 – 27.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 41 – 42.

Pomocne linki:

Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-3-podrecznik

 (YT)

Wróbelek

Wróbelek Elemelek

Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek

Klasa II

Temat: „Świat sprzed stu lat”, rozmowa z historykiem.

 1. Jak wyglądał kiedyś świat? Jakie odkrycie dokonane w ciągu ostatnich stu lat uważasz za najważniejsze? Jakie zawody przestały istnieć? Odpowiedz, korzystając z tekstu Wojciecha Widłaka pt. „Świat sprzed stu lat”, podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 18-19.
 2. Co to jest „czasownik”? Na jakie pytania odpowiada? Zapoznaj się z materiałami zamieszczonymi na ten temat na stronie 20 w podręczniku „Elementarz odkrywców”, cz. 3 i z prezentacją. Podaj inne przykłady. Wykonaj krótką notatkę na ten temat w zeszycie.
 3. Poznaj zasadę pisania końcówki „-ówka” w wyrazach – s. 22 w podręczniku „Elementarz odkrywców”, cz. 3.
 4. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3:
  3-4 na s. 25, 4 na s. 29 i 4 na s. 35.

Ciekawe linki:

 

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy fragmenty utworu Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

 1. Poznajemy bohaterów utworu.
 2. Opisujemy bohaterów utworu.
 3. Porównujemy się z nimi (podobieństwa i różnice).
 4. Czy ważne są dla nas przyjaźnie i kontakt z rówieśnikami? Dyskusja.
 5. Kiedy piszemy „h” (ciąg dalszy, powtórzenie, ćwiczenia)?
 6. Wykonaj ilustracje do lektury.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2  ćwiczenia, s. 90 – 91 .

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „h”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: (YT)

„Dzieci z Bullerbyn” (audiobook)

„Dzieci z Bullerbyn” (PDF)

„Karolcia” (audiobook)

 

Podrecznik Flipbook/Elementarz-odkrywcow[kl.3][cz.3][pr_2019]

Ortografia obrazkowa – zasady pisowni h: kiedy piszemy samo „h”

Język Polski

Klasa IV

Temat: Baśniowy przepis na supermena. Czytamy baśń pt. „O Waligórze i Wyrwidębie”.

 1. Czytamy tekst Kazimierza Władysława Wojcickiego pt. „O Waligórze i Wyrwidębie”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Analizujemy pojęcia: motyw wędrowny, zdarzenie, postać, przedmiot.
 5. Baśń. Jak „tworzy się baśń”?
 6. Związki wyrazowe w zdaniu.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, s. 147 – 148; s. 149, ćwiczenia 1 – 6; s. 150, ćwiczenia; s. 151 – 153.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 39 – 41 .

Linki:

Waligóra i Wyrwidąb – baśń

(YT)

Baśń – Waligóra – Wyrwidąb

WYRWIDĄB I WALIGÓRA

Związki wyrazowe w zdaniu

Klasa V/VI

Temat: Poeci… na start. Czytamy wiersz Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Poeci na start”.

 1. Przeczytaj fragment tekstu Kazimierza Wierzyńskiego pt. „Poeci na start”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu: „bohater liryczny”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 114 – 115.
 5. Co to są wykrzyknienia? Podaj przykłady.
 6. Jakie znamy dyscypliny sportowe? Jakich znamy wybitnych sportowców?
 7. Zdanie wykrzyknikowe. Wykonaj ćw. związane ze zdaniem wykrzyknikowym w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 114  –  115.

Pomocne linki: 

Kazimierz Wierzyński

„Piękno sportu”

 

(YT)

Kazimierz Wierzyński „Na start”

Klasa VII

Temat: Utrwalenie wiadomości o balladach Adama Mickiewicza.

Temat: Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

 1. Zasady pisowni „nie” z różnymi częściami mowy:
  1. „Nie” piszemy łącznie:
   • z rzeczownikami (nieporządek, niechęć, nieprzyjaciel),
   • z przymiotnikami (niemiły, nieczynny, niemłody),
   • z przysłówkami utworzonymi od zaprzeczonych przymiotników (niesmacznie, niespokojnie, niedobrze),
   • z niektórymi zaimkami i liczebnikami, które maja zupełnie inne znaczenie z przeczeniem „nie” oraz bez przeczenia (niejaki, niewielu, niektórzy),
   • z formami stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków, które bez „nie” nie występują wcale lub jeśli „nie” oznacza cechę przeciwstawną podstawowego przymiotnika i przysłówka (niedorzeczny – niedorzeczniejszy – najniedorzeczniejszy),
   • z imiesłowami przymiotnikowymi użytymi w znaczeniu przymiotnikowym (niedościgniony – czyli doskonały, niezbadany – czyli tajemniczy).
  2. „Nie” piszemy rozdzielnie:
   • z osobowymi formami czasownika (nie jestem, nie czytaj, nie mieszkaliby),
   • z bezokolicznikiem (nie kupić, nie znaleźć, nie biec),
   • z osobowymi formami czasownika występującymi w funkcji bezosobowej (nie powinno się, nie wypada, nie należało),
   • z wyrazami, które występują w znaczeniu czasownikowym lub w funkcji orzecznika (nie można, nie szkoda, nie żal),
   • z bezosobowymi formami czasownika zakończonymi na –no, – to (nie zrobiono, nie rozpoczęto, nie odszukano),
   • z imiesłowami przysłówkowymi (nie zrobiwszy, nie śpiąc, nie doszedłszy),
   • z imiesłowami przymiotnikowymi użytymi w znaczeniu czasownikowym (nie pracujący mężczyzna, nie rosnące kwiaty, nie rozwiązane zadanie),
   • z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym (nie łatwiejszy, nie większy, nie najkrótszy),
   • z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym (nie łatwiej, nie prędzej, nie najdoskonalej),
   • z przysłówkami pochodzącymi od przymiotników (nie bardzo, nie zawsze, nie teraz),
   • z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami, jeżeli „nie” wyraża przeciwstawienie (Nie pogoda, lecz zły stan zdrowia opóźnił wyjazd Eweliny ad morze.),
   • z liczebnikami (nie raz, nie dwa, nie czworo),
   • z zaimkami (nie mój, nie tamten, nie każdy).
 2. Sprawdź się tu.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Klasa VIII

Temat: Jak skutecznie przemawiać?

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.

Temat: Podanie w stylu urzędowym.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.
 3. Obejrzyj

Klasa I LO N

Temat: Fraszki Jana Kochanowskiego.

 1. Posłuchaj tego i tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesztu.
 3. Posłuchaj też tego.

Praca domowa

 1. Porównaj założenia filozofów starożytnych, średniowiecznych i renesansowych (po jednym z każdej epoki).
 2. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 5.
 3. Przeczytaj „Odprawę posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Link do niej znajdziesz pod lekcją.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Link do lektury tu.

Klasa II LO N / LO S

Temat: Do „Lalki” Bolesława Prusa pierwsze zbliżenie.

 1. Najpierw posłuchaj tego.
 2. Mapa mentalna „Lalki” znajduje się
 3. Kilka słów o publicystyce
 4. Prasówkę z „Lalki” znajdziesz

Temat: Piszemy felieton.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 3. Napisz notatkę z lekcji dotyczącą felietonu. Uwzględnij w niej tematykę gatunku, cechy stylu i kompozycji, kreację narratora oraz funkcję felietonu.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Klasa III LO S

Temat: „Sami przeciw wszystkim” – „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 1. Obejrzyj film tu, tu.
 2. Przeczytaj tekst tu.

Praca domowa

Napisz recenzję obejrzanego filmu lub spektaklu.

Temat: Sami przeciw wszystkim na podstawie „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i
 2. Wiadomości o autorce
 3. Posłuchaj tego.
 4. Zapoznaj się z

Praca domowa

 1. Wskaż – na podstawie przywołanych fragmentów i w odniesieniu do całości tekstu Zdążyć przed Panem Bogiem– pięć głównych tematów, jakie – twoim zdaniem – pojawiają się w opowieści Edelmana. Uzasadnij swój wybór.
 2. Wskaż – na podstawie znajomości całego tekstu Zdążyć przed Panem Bogiem– jakie wartości, zdaniem Edelmana, mogły ocalić człowieka w czasie wojny. Wyjaśnij metaforyczne znaczenie tytułu utworu. Poszukaj odpowiednich cytatów.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Warsie i Sawie oraz legenda o herbie Lublina.     

Na ostatniej lekcji poznaliśmy pracowitego rybaka Warsa i piękną syrenę Sawę. Dowiedzieliśmy się, że w miejscu małej wioski rybackiej powstało duże miasto, które w 1596 roku zostało stolicą Polski. Omawialiśmy także legendę o herbie Lublina. Pamiętacie jakiego psikusa sprawił malarz, który namalował herb tego miasta? Jeśli nie, to zapraszam was do zaglądnięcia na naszą stronę i odświeżenia swojej wiedzy.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Mazowsze i Podlasie.

Na ostatnich zajęciach w dalszym ciągu zwiedzaliśmy Mazowsze i Podlasie. Naszą wirtualną wycieczkę rozpoczęliśmy w Kampinoskim Parku Narodowym, który sąsiaduje z Warszawą. Na pewno zapamiętaliście, że symbolem tego parku jest sympatyczny zwierzak, jakim jest łoś. Poznaliśmy także dwie legendy związane z Kazimierzem Dolnym. Pierwsza z nich ukazała nam historię psa Kwadrata, a druga przedstawiła losy sprytnego koguta, który przechytrzył diabła. Jestem pewien, że zapadły Wam w pamięć historie związane z Lublinem. Już nikt z was nie zapomni, jak to się stało, że koziołek trafił do herbu tego miasta.  Mam nadzieję, że nie przestraszyliście się mrożącej krew w żyłach historii o czarciej łapie. Naszą wędrówkę zakończyliśmy w barwnym i pięknym Łowiczu. Tam poznaliśmy elementy stroju łowickiego i piękne łowickie wycinanki. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście. Jeśli nie, to sprawdźcie swoją wiedzę na naszej stronie.

Klasa III

Temat: Konfederacja barska.      

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że wieloletnie wojny bardzo osłabiły Polskę. Sejm nie był w stanie naprawić sytuacji, bo posłowie nadużywali zasady liberum veto. Ponadto obce mocarstwa mieszały się w nasze wewnętrzne sprawy. W końcu w Polakach obudziły się uczucia patriotyczne i wystąpili zbrojnie przeciwko obcym ingerencjom. Tak doszło do wybuchu powstania, które przeszło do historii jako konfederacja barska (1768–1772). Polska za ten bunt zapłaciła wysoką cenę. Rosja, Prusy i Austria dokonały w 1772 roku pierwszego rozbioru Polski. Mam nadzieję, że utkwiły wam w pamięci dwie postacie historyczne. Pierwszą z nich był Kazimierz Pułaski, bohater Polski i USA, a drugą poseł z Nowogródka, który za wszelką cenę nie chciał dopuścić do rozbioru Polski. Jeśli jakieś ciekawostki umknęły wam z głowy, to zawsze możecie wejść na naszą stronę i odświeżyć swoją wiedzę.

Klasa IV

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.

 1. Wybuch powstania styczniowego.
 2. Państwo podziemne w czasie powstania.
 3. Romuald Traugutt na czele powstania.
 4. Pamięć o powstaniu styczniowym.

Podręcznik, s. 99-103.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 103

Klasa V/VI

Temat: Monarchia stanowa w Polsce.

 1. Monarchia patrymonialna.
 2. Monarchia stanowa.
 3. Jak narodził się stan szlachecki?
 4. Przywileje szlacheckie.

Podręcznik s. 222-227.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 227.

Klasa VII

Temat: Walka o granicę wschodnią.  

Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, w jakich okolicznościach kształtowała się wschodnia granica odradzającej się Polski. Poznaliśmy przebieg walk z Ukraińcami o Lwów, a także historię konfliktu między Polską a Rosją sowiecką. Mam nadzieję, że utkwiła Wam w pamięci bitwa warszawska, która ocaliła nie tylko Polskę ale i Europę. Na końcu lekcji dowiedzieliśmy się, jak sprytnie Józef Piłsudski wraz z gen. Lucjanem Żeligowskim doprowadzili do przyłączenia Wileńszczyzny do Polski. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście. Wspomniany temat znajdziecie w waszym  podręczniku na stronach 201 – 207.

Praca domowa:
Obejrzyj film:
Sensacje XX wieku Wojna Polsko Bolszewicka 1920
Sensacje XX Wieku Szabla Polska

Klasa VIII

Temat: Polska w NATO i Unii Europejskiej.

 1. Przyjęcie Polski do NATO.
 2. Przyjęcie Polski do UE.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Wczoraj i dziś klasa 8. Polska po II wojnie światowej. Polska w NATO i UE.  s. 253-256.

Praca domowa: Podręcznik strona 256, zadanie 1.

Klasa I LO N

Temat: Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.

 1. Rządy Władysława Warneńczyka.
 2. Opozycja stanowa w państwie zakonnym.
 3. Wojna trzynastoletnia i drugi pokój toruński.
 4. Polityka dynastyczna Kazimierza Jagiellończyka.

Podręcznik, s. 533-539.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 539, oraz postanowienia drugiego pokoju toruńskiego.

Klasa II LO N

Temat: Panowanie Jana III Sobieskiego. Powtórzenie materiału.

Klasa II LO S / III LO S

Temat:  Położenie i granice Polski.

 1. Położenie fizycznogeograficzne i matematyczne Polski.
 2. Powierzchnia administracyjna i granice Polski.

Podręcznik, s. 6-8.

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z materiałem – dzieje geologiczne obszaru Polski.