Lekcje zdalne 20.03.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nadchodzi wiosna. Witamy wiosnę!

 1. Opisujemy pogodę marcową.
 2. Wypowiadamy się na temat przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 3. Kim była bogini Marzanna? Jakie zwyczaje ludowe związane są z Marzanną?
 4. Dwuznak „cz”.
 5. Wykonujemy ilustrację do tematu „wiosna”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 42 – 45 ; s. 43, ćw. 1 – 4.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 41.

Pomocne linki: (YT)

Klasa II

Temat: Witaj, wiosno!

 1. Wypowiadamy się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.
 2. Czytamy tekst Natalii Usenko pt. „Pobudka”, podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 46. Wykonujemy polecenia pod tekstem.
 3. Wymieniamy typowe wiosenne kwiaty. Opisujemy, co robią wiosną zwierzęta (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 47 i 49).
 4. Rzeczownik – rodzaje. Jakie znamy rodzaje rzeczownika? Wymień. Podaj przykłady, postaraj się, żeby były związane z wiosną (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 30).
 5. Opisujemy przebiśnieg (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 50).

Zadanie domowe:

Wykonaj ćwiczenia 5 na s. 59, 1 na s. 60 i 3 na s. 61 w zeszycie ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3.
Skorzystaj z pomocnych linków i sprawdź swoją znajomość rodzajów rzeczownika.

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Nadchodzi wiosna. Wiosenne zmiany w przyrodzie.

 1. Opisujemy pogodę marcową.
 2. Wypowiadamy się na temat przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 3. „Przysłowia są mądrością narodu” – jak należy to rozumieć?
 4. Kim była bogini Marzanna? Jakie zwyczaje ludowe związane są z Marzanną?
 5. Na czym polega – opis? Opisujemy forsycję.
 6. Wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 51 – 56 ; s. 53,  ćw. 1 – 5; s. 57.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, s. 49 – 52.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: Nasze lektury. Czytamy baśnie Hansa Christiana Andersena.

 1. Czytamy tekst Jana Christiana Andersena pt. „Dzielny ołowiany żołnierz”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Analizujemy pojęcie: uosobienie.
 5. Czym bawiły się dzieci w dawnych czasach?
 6. Co to są synonimy?

„Słowa z uśmiechem. Język polski”,  s.154 – 148; s. 158; s. 159 ćwiczenia 1 – 7; s. 160, ćwiczenia.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 42 – 43 .

Linki:

Klasa V/VI

Temat: Paraolimpiada? Czytamy tekst Janusza Pindera pt. „Życie pokaże” (fragmenty).

 1. Przeczytaj fragment tekstu Janusza Pindera pt. „Życie pokaże”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: „amputowany, paraolimpiada, ekstraklasa”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 118 – 119.
 5. Co to jest „artykuł prasowy”? Podaj przykłady.
 6. Jak składamy gratulacje? Rady dla składających gratulacje.
 7. Synonimy, archaizmy, neologizmy (powtórzenie).

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 116  –  117.

Pomocne linki: (YT)

Klasa VII

Temat: Oceniamy nasze prace domowe. 

Temat: O sztuce argumentowania.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Praca domowa

Przemyśl i zapisz w zeszycie argumenty, dzięki którym przekonałbyś rodziców, że możesz wrócić do domu po spotkaniu u kolegi po godz. 22.00.

Klasa VIII

Temat: Czy reklama może ograniczać wolność?

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.

Temat: Jacek Soplica i dzieje nieszczęśliwej miłości. Charakterystyka bohatera.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.

Praca domowa

Napisz obiektywną charakterystykę Jacka Soplicy.

Klasa I LO N

Temat: Co wiemy o filozofach?

 1. Rozwiąż test na temat filozofów starożytnych ten.
 2. Tu znajdziesz test, który sprawdza Twoją wiedzę na temat średniowiecza.
 3. A tutaj sprawdzisz, co pamiętasz o renesansie.

Temat: Czy można się pogodzić ze śmiercią ukochanego dziecka? „Treny” Jana Kochanowskiego.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Posłuchaj tego.
 3. Teraz przeczytaj i posłuchaj tego.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Link do lektury tu.

Klasa II LO N / LO S

Temat: Charakterystyka bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa.

 1. Informacje na ten temat znajdziesz tu, tu i tu.
 2. Przykładowa charakterystyka znajduje się tu.
 3. Uczniowie prezentują przygotowane przez siebie charakterystyki bohaterów „Lalki”.
 4. Podsumujmy tu.

Temat: Oceniamy nasze prace domowe.

Klasa III LO S

Temat: Wojna w filmie – na podstawie filmów „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy i „Pianisty” Romana Polańskiego.

 1. Przeczytaj tekst dotyczący Andrzeja Wajdy tu i tu.
 2. Posłuchaj tego i tego.
 3. Przeczytaj to.
 4. Na temat „Pianisty” przeczytaj to, to i

Praca domowa

 1. Obejrzyj jeden z tych filmów i napisz jego recenzję.
 2. Przygotuj się do podsumowania wiadomości na temat wojny i okupacji.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Bazyliszku oraz legenda o szabli króla Zygmunta.     

Na ostatniej lekcji poznaliśmy przygody pracowitego płatnerza Melchiora oraz sposób w jaki pokonał on strasznego Bazyliszka. Druga legenda także dotyczyła Warszawy. Dowiedzieliśmy się z niej, jak król Zygmunt III Waza uratował Warszawę przed suszą oraz jaką rolę w tej historii odegrał syn rzeźbiarza, Kacper. Pamiętacie, co zrobił Kacper, aby szabla króla Zygmunta błyszczała się w słońcu? Jeśli nie, to zapraszam was do zaglądnięcia na naszą stronę i odświeżenia swojej wiedzy.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Mazowsze i Podlasie.

Na ostatniej lekcji nadal zwiedzaliśmy Mazowsze i Podlasie. Naszą wirtualną wycieczkę rozpoczęliśmy w Łodzi. Poznaliśmy najważniejsze postacie związane z tym miastem: misia Uszatka, misia Koralgola i pingwina Pik Poka oraz kilka postaci historycznych. Wiemy już, że piątek to nie tylko dzień tygodnia, ale także miejscowość, gdzie jest geometryczny środek Polski. Stamtąd udaliśmy się do Płocka, gdzie oglądaliśmy największą fabrykę w Polsce. Pod koniec zajęć w Poleskim Parku Narodowym wypatrywaliśmy dzikich zwierząt. Na pewno zapamiętaliście, że symbolem tego parku jest majestatyczny żuraw, a na jego terenie ścisłej ochronie podlega żółw błotny. Jeśli jakieś ciekawostki umknęły wam z głowy, to zawsze możecie wejść na naszą stronę i odświeżyć swoją wiedzę.

Klasa III

Temat: Koniec Polski.      

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że po pierwszym rozbiorze Polacy podjęli próbę reformy swojego państwa. Powstała Komisja Edukacji Narodowej i Szkoła Rycerska, a sejm nazwany Wielkim uchwalił 3 maja 1791 r. pierwszą konstytucję w Europie. Niestety próby reform zostały zaprzepaszczone przez zdrajców, którzy w Targowicy zawiązali konfederację. Wybuchła wojna w obronie konstytucji. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył  w zwycięstwo i przystał do zdrajców. Prusy i Rosja dokonały drugiego  rozbioru Polski. Aby ratować Ojczyznę, Polacy chwycili za broń. W 1794 roku Tadeusz Kościuszko został naczelnikiem powstania. Mimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa żołnierzy powstanie zakończyło się klęską. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria zagarnęły w trzecim rozbiorze resztę ziem Polski. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście. Jeśli nie, to odświeżcie swoją wiedzę na naszej stronie.

Klasa IV

 

Klasa V/VI

 

Klasa VII

Temat:  Rządy parlamentarne.  

Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, jak wyglądała polska scena polityczna w latach 1919-1926 oraz poznaliśmy najważniejsze założenia konstytucji marcowej. Poznaliśmy także okoliczności, w jakich doszło do zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście. Wspomniany temat znajdziecie w waszym podręczniku na stronach 210 – 214.

Praca domowa:
Obejrzyj film:
Fragment filmu Śmierć prezydenta. Link
Sensacje XX. Link do filmu: Karol Radek

Klasa VIII

Temat: Polska państwem demokratycznym.

 1. Demokratyczny charakter państwa polskiego.
 2. Fundamenty demokratycznego państwa: wolne wybory, wolność słowa, wolne media, konstytucja.
 3. Prawa i obowiązki obywateli RP.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.Klasa 8. Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Polska państwem demokratycznym. s. 128-133.

Praca domowa:
Podręcznik strona 132, zadanie 1.

Klasa I LO N

 

Klasa II LO N

 

Klasa II LO S / III LO S

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels