Lekcje zdalne 27.03.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Zwyczaje związane z Wielkąnocą.

 1. Redagujemy życzenia wielkanocne.
 2. Wymieniamy potrawy wielkanocne.
 3. Co to jest pisanka?
 4. Dwuznak „ch”.
 5. Wykonujemy pisankę.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 74 – 75 ; s. 75, ćw. 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców.  Zeszyt do kaligrafii”, s. 41.

Pomocne linki: (YT)

 

 

Klasa II

Temat: Poznajemy Polskę!

 1. Poznajemy Polskę. Uczymy się, jak wykorzystać internet do nauki.
 2. Jakie znamy podstawowe symbole narodowe? Wymień.
 3. Co wiemy na temat Polski? Rozwiąż quiz.
 4. Kiedy stawiamy przecinek? Podaj reguły i przykłady (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 3, ćw. 1-2 na s. 45). Obejrzyj prezentację. Zrób notatkę w zeszycie.
 5. Rozmawiamy o zwyczajach wielkanocnych w naszych domach. Formułujemy życzenia wielkanocne (zeszyt ćwiczeń „Elementarz odkrywców”, cz. 3, ćw. 4-5, s. 85).

Zadanie domowe:

W jaki sposób znajomość internetu pomaga nam w uczeniu? Odpowiedz pisemnie na pytanie.

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Święta Wielkanocne. Zwyczaje związane z Wielkanocą.

 1. Jakie znamy tradycje wielkanocne?
 2. Redagujemy życzenia związane z Wielkanocą.
 3. Wymieniamy potrawy wielkanocne.
 4. Co nadaje smak potrawom?
 5. Wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en”( cd.)

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 82 – 83 ; s. 83, ćw. 1 – 5.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, s. 49 – 52.

 

Pomocne linki: (YT)

link – Podrecznik Flipbook/Elementarz-odkrywcow[kl.3][cz.3][pr_2019]

Język Polski

Klasa IV

Temat: Groch z kapusta, czyli baśnie na wesoło… Czytamy tekst Bohdana Butenki pt. „Jaś i Małgosia”.

 1. Czytamy tekst pt. „Jaś i Małgosia”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Jak piszemy „zaproszenie”? Rady dla piszących.
 5. Mowa niewerbalna.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, s. 164 – 167; s. 167, ćwiczenia 1 – 5.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, s. 44 .

Linki:

(YT)

 

Klasa V/VI

Temat: Pamiętna niedziela w Sztokholmie. Czytamy tekst Stefana Majchrowskiego pt. „Pan Sienkiewicz” (fragmenty).

 1. Przeczytaj fragment tekstu Stefana Majchrowskiego pt. „Pan Sienkiewicz”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: „trylogia”, „Nagroda Nobla”, „encyklopedia”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 123.
 5. Co wiesz na temat Henryka Sienkiewicza?
 6. Co oznacza skrót IBBY? Wyjaśnij.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 120  –  123.

Pomocne linki: (YT)

(YT)

Klasa VII/VIII

Temat: Wszystko o imiesłowach.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Powtórzmy to.
 3. Sprawdź się tu i tu.

Temat: Bezosobowość w języku.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj ćwiczenia.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

 

Praca domowa

Przeczytaj „Zemstę” Aleksandra Fredry. Link do lektury znajdziesz tu.

 

Wesołych świąt! Spotykamy się za 2 tygodnie.

Klasa I LO N

Temat: Czy „Odprawa posłów greckich” jest ciągle aktualna?

 1. Najpierw posłuchaj tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesztu i tu.
 3. Napisz notatkę z lekcji.

Praca domowa

Napisz mowę oskarżyciela albo obrońcy Aleksandra.

Wesołych świąt! Spotykamy się za 2 tygodnie.

Uzupełnij:

Po dzisiejszej lekcji:

– wiem

– potrafię

– nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Link do lektury tu.

Klasa II LO N / LO S oraz III LO S

Temat: Mowa – pismo – internet, czyli jak zmienia się komunikacja.

 1. Czy wiesz, że istnieje język gwizdany? Posłuchaj tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 4. Czy jesteśmy pokoleniem XD? tu
 5. Czy internet niszczy polszczyznę? Odpowiedzi poszukaj tu.

Temat: Oceniamy nasze prace domowe.

Wesołych świąt! Spotykamy się za 2 tygodnie.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o tym, jak kowal odkrył węgiel oraz o tym jak utopiec uratował Opole.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy historię ubogiego kowala, który przez przypadek odkrył węgiel. Nie mniej ciekawa była druga legenda, która opowiadała o tajemniczym utopcu. Uratował on Opole przed ogromnym pożarem. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście.  Zapraszam Was do zaglądnięcia na naszą stronę. Znajdziecie tam ciekawe materiały z ostatnich zajęć.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Wrocław.  

Na ostatniej lekcji zwiedzaliśmy miasto krasnali, czyli Wrocław. Poznaliśmy jego najważniejsze zabytki: piękny ratusz z wieżą zegarową, kamieniczki Jaś i Małgosia, Salę Leopoldyńską na Uniwersytecie Wrocławskim, Gmach Ossolineum, Kościół świętej Klary z grobami książąt śląskich, Kościół NMP z ruchomą szopką, Ostrów Tumski, ogród botaniczny i Muzeum Archidiecezjalne, w którym znajduje się Księga henrykowska. W niej zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. Na koniec podziwiliśmy Panoramę racławicką oraz kilka nietypowych pomników, jakie można spotkać podczas wędrówki po Wrocławiu. Podejrzewam, że zapadł Wam w pamięć „Pociąg do nieba”, „Pomnik Anonimowego Przechodnia”, „Pomnik Pomarańczowej Alternatywy” z krasnalem Majorem lub zwierzęta z ulicy Jatki.  Zapraszam Was do zaglądnięcia  na naszą stronę. Znajdziecie tam ciekawe materiały z ostatniej lekcji.

Klasa III

Temat: Jeszcze Polska nie zginęła.      

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że Polacy nie pogodzili się z upadkiem swojego państwa i zamierzali walczyć o odzyskanie niepodległości. Zaborcy robili wszystko, żeby Polacy przestali być Polakami, a stali się poddanymi zaborczych monarchów. Ogromną rolę w tym czasie odegrał książę Adam Jerzy Czartoryski, generał Jan Henryk Dąbrowski i książę Józef Poniatowski. To dzięki nim powstało Księstwo Warszawskie a potem Królestwo Polskie. Niestety pełnej niepodległości nie udało się odzyskać i kolejne pokolenia polaków musiały o nią walczyć w krwawych powstaniach. Do historii przeszła postawa bohaterskiego obrońcy Woli generała Józefa Sowińskiego oraz patriotyzm ostatniego dowódcy powstania styczniowego Romualda Traugutta. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście. Zapraszam Was do zaglądnięcia  na naszą stronę. Znajdziecie tam ciekawe materiały z ostatnich zajęć.

Klasa IV

Temat: Józef Piłsudski i niepodległa Polska.

 1. Działalność Józefa Piłsudskiego przed I wojną światową.
 2. Udział Legionów Polskich w działaniach zbrojnych podczas I wojny światowej.
 3. Odzyskanie niepodległości przez Polskę – walki o ustalenie granic II Rzeczypospolitej.

Podręcznik „Wczoraj i dziś”, s. 112-121

Klasa V/VI

Temat: Polska na mapie Europy.

 1. Położenie fizycznogeograficzne Polski.
 2. Położenie polityczne Polski.
 3. Przebieg granic Polski.
 4. Szerokość i długość geograficzna.
 5. Sąsiedzi Polski.

Klasa VII

Temat: Zamach majowy i rządy sanacji.  

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy burzliwy przebieg zamachu majowego oraz kontrowersyjne rządy sanacji. Wspomniany temat znajdziecie w waszym  podręczniku na stronach 215 – 220.

Praca domowa:
Odpowiedz pisemnie na pytanie: Jak wyglądały rządy sanacji po śmierci Józefa Piłsudskiego?
Informacje na ten temat znajdziesz w podręczniku na stronach 219 i 220.

Klasa VIII

Temat: Obywatelstwo i Naród.

 1. Obywatelstwo
 2. Tożsamość europejska
 3. Narodowość
 4. Wartości obywatelskie

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej.Klasa 8. Wspólnota narodowa. Obywatelstwo i narodowość. s. 98-103.

Praca domowa: Podręcznik strona 103, zadanie 1.

Klasa I LO N

Temat: Położenie geograficzne Polski.

 1. Położenie matematyczno-geograficzne Polski.
 2. Granice Polski.
 3. Podział na regiony fizycznogeograficzne.

Klasa II LO N

 

Klasa II LO S / III LO S

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels