Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu zasady naboru do Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Rekrutacja uczniów do Szkoły rozpoczyna się 15 kwietnia i kończy się 30 czerwca 2021 roku. Przyjmujemy uczniów zarówno do szkoły podstawowej, jak i liceum ogólnokształcącego. Ze względu na pandemię nabór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Skany wszystkich potrzebnych dokumentów (załączniki nr 1 – 5) należy wysłać na adres: bratyslawa@orpeg.pl. W tytule wiadomości prosimy wpisać „Rekrutacja do klasy…”.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą do Szkoły Polskiej mogą być przyjmowane:

dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji, stosowny kwestionariusz zgłoszeniowy oraz inne załączniki, które należy złożyć w celu zapisania dziecka do szkoły, znajdą Państwo poniżej.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy! W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Do pobrania