Lekcje zdalne 22.05.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat:  Jak będziemy świętować Dzień Matki? Przygotowania do Dnia Matki.

 1. Czytamy opowiadanie Janiny Papuzińskiej pt. „Jak nasza mama zreperowała księżyc”.
 2. Układamy życzenia dla mamy.
 3. Wykonujemy laurkę.
 4. Dwuznak „dż”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 30 – 31, ćw. 1 – 4; s. 32 – 33.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Pomocne linki: (YT)

Klasa II

Temat: Jak będziemy świętować Dzień Matki? Przygotowania do Dnia Matki.

 1. Rozmawiamy o tradycji obchodzenia Dnia Matki.
 2. Układamy życzenia dla mamy – podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 4, s. 34.
 3. Rysujemy laurkę z okazji Dnia Matki.
 4. Czytamy wiersz Natalii Usenko pt. „Najczerwieńszy kubek”. Odpowiadamy wspólnie na polecenia pod tekstem – podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 4, s. 33.
 5. Wykonujemy ilustracje do tekstu.
 6. Co to są przyimki i jakie znamy przyimki?
 7. Układamy zdania z przyimkami.
 8. Kiedy piszemy „rz” – „rz” w nazwach zawodów (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 4, s. 36).

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Dzień Matki. Pomysł na prezent i laurkę.

 1. Czytamy tekst pt. „Zamiana”.
 2. Co to jest – wdzięczność?
 3. Przedstawiamy nasze pomysły na Dzień Matki.
 4. Sztuka pisania – opowiadanie.
 5. Co to są przyimki? Powtórzenie.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 37, ćwiczenia 44 – 45 ćwiczenia 1 – 6.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, cd.

Pomocne linki: (YT)

Podręcznik Elementarz-odkrywcow[kl.3][cz.4][pr_2019]

Język Polski

Klasa IV

Temat: Bawimy się w rymy, zabawa to łatwa… Analizujemy wiersz Stanisława Grochowiaka pt. „Wyliczanka”.

 1. Czytamy wiersz.
 2. Słuchamy fragmentów innych tekstów rymowanych.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Co to jest rym? Podaj przykłady.
 5. Co to jest „ożywienie”? Podaj przykłady.
 6. Pisownia wyrazów z „h” i „ch”.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, s. 202, s. 203 ćwiczenia 1 – 5 oraz polecenia.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, „h”  i „ch”.

Pomocne linki (YT): 

Klasa V/VI

Temat: Nazywanie rzeczy nie po imieniu, lecz po marzeniu… Czytamy fraszki Jana Sztaudyngera.

 1. Przeczytaj kilka fraszek Jana Sztaudyngera.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Co to jest fraszka?
 4. Co to jest apostrofa?
 5. Części mowy, cd., ćwiczenia.
 6. Pisownia wyrazów z „h” i „ch”.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 218 – 219.

Pomocne linki (YT): 

Klasa VII/VIII

Temat: Oceniamy nasze prace domowe, doskonalimy styl wypowiedzi ustnej i pisemnej.

Temat: Zdania złożone współrzędnie – ćwiczenia.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku na stronach 109/110 i w zeszycie ćwiczeń na stronach 23/26. Wykonaj ćwiczenia.
 2. Teraz wysłuchaj tego.
 3. Napisz notatkę z lekcji w zeszycie.

Klasa I LO N

Temat: W kręgu sarmatów.

 1. Najpierw posłuchaj tego i
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku na stronach 150/157.
 3. Świadectwo sarmackiej mentalności, czyli o „Pamiętnikach” Jana Chryzystoma Paska. Posłuchaj tego.
 4. Napisz w zeszycie notatkę z lekcji.

Praca domowa

Po przeczytaniu fragmentów „Pamiętników” Jana Chryzostoma Paska, znajdziesz je w podręczniku na stronach 152/156, wykonaj pisemnie ćwiczenia 2 i 4/156. Następnie przyślij do mnie na adres: bratyslawa@orpeg.pl.

Klasa II LO N / LO S

Temat: O twórczości Jana Kasprowicza i Leopolda Staffa.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku na stronach 140/146.
 2. Posłuchaj tu o prądach artystycznych Młodej Polski.
 3. Wiadomości na temat twórczości Jana Kasprowicza znajdziesz
 4. Tu znajdziesz więcej informacji o Leopoldzie Staffie.
 5. Posłuchaj tego i przeanalizuj wiersz tego autora pt. „Deszcz jesienny” w zeszycie.

Praca domowa

Napisz pracę na temat: Apoteoza siły i mocy w wierszu „Kowal” Lepolda Staffa.

Klasa III LO S

Temat: Powtórzenie wiadomości na temat najważniejszych motywów i postaci literackich.

 1. Posłuchaj tego i tego.
 2. Dla zdenerwowanych i niepewnych to.

Praca domowa

Wybierz i opracuj pisemnie jednego z tematów maturalnych z języka polskiego:

 1. Postawy buntowników jako wyraz poszukiwania celu i sensu życia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 2. Bohater literacki próbujący ukryć swą tożsamość. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
 1. Rola poezji w dziejach narodu. Omów problem na przykładzie utworów z różnych epok literackich.
 1. Literackie wzory (obrazy) dzieciństwa ponownie odczytane. Uzasadnij celowość czytania literatury dziecięcej przez dorosłych.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy Warmii i Mazur.       

Na ostatniej lekcji poznaliśmy trzy legendy. Pierwsza z nich opowiadała nam historię kowala Grabosza, który przeniósł bardzo ciężki kamień na swoich barkach, aby przesunąć granicę Ostródy. W drugiej opowieści zainteresowały nas niezwykłe losy odważnego pasterza Gustawa, który opiekował się białą krową, należącą do krasnoludków. Trzecia legenda zawierała tajemniczą historię  zaklętego zamku w olsztyńskim lesie. Zachęcam Was do zaglądnięcia na naszą stronę. Znajdziecie tam ciekawe materiały z ostatniej lekcji.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Warmię i Mazury.  

Na ostatniej lekcji przenieśliśmy się w nowy region Polski. Rozpoczęliśmy podróż przez Warmię i Mazury. Poznaliśmy legendę o powstaniu Augustowa. W Białymstoku podziwialiśmy pałac rodu Branickich. Popłynęliśmy kajakami przez Biebrzę i Czarną Hańczę. Poznaliśmy polskich Tatarów z Kruszynian. Wiemy, że szczególnym świętem w ich tradycji jest Sabantuj. Podziwialiśmy także Frombork i Gietrzwałd. Zainteresowała nas historia Wilczego Szańca w Gierłoży. Wycieczkę zakończyliśmy na polach pod Grunwaldem. Zachęcam Was do zaglądnięcia na naszą stronę. Znajdziecie tam prezentację  z ostatniej lekcji.

Klasa III

Temat: Polskie Państwo Podziemne.       

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że pokonani we wrześniu 1939 roku Polacy nie zrezygnowali z walki. Stworzyli tajne Polskie Państwo Podziemne, które funkcjonowało niezależnie od okupanta. Nie byłoby to możliwe bez poświęcenia dla ojczyzny wielu Polaków i Polek. Na lekcji poznaliśmy odważnego rotmistrza Witolda Pileckiego, który postanowił dobrowolnie pójść do obozu koncentracyjnego Auschwitz, aby założyć w nim ruch oporu. Z podziwem patrzyliśmy na dokonania Elżbiety Zawadzkiej „Zo”, która była kurierem Armii Krajowej. Nasze uznanie wzbudziła odwaga harcerzy z Szarych Szeregów: „Zośki”, „Rudego” i „Alka”. Poznaliśmy także asa polskiego lotnictwa, kapitana Stanisława Skalskiego. Naszą wielką sympatię wzbudził pies Ciapek, który był ulubioną maskotką polskich lotników w Wielkiej Brytanii. Zachęcam Was do zaglądnięcia  na naszą stronę. Znajdziecie tam materiały z ostatnich zajęć.

Klasa IV

Temat: „Solidarność” i jej bohaterowie.

 1. Polska pod rządami komunistów.
 2. Strajki robotnicze i powstanie związku zawodowego „Solidarność”.
 3. Najważniejsze postacie „Solidarności”.
 4. Wprowadzenie stanu wojennego przez władzę, konsekwencje dla opozycji.
 5. Obrady Okrągłego Stołu i upadek komunizmu.

Pomocne linki:

Klasa V/VI

Temat: Krajobraz górski .

 1. Karpaty Zachodnie
 2. Tatry
 3. Beskidy
 4. Sudety
 5. Zmienność pogody w górach.
 6. Piętra roślinności w Tatrach.
 7. Dziedzictwo przyrodnicze Tatr.
 8. Życie i zwyczaje mieszkańców Podhala.
 9. Turystyka górska.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej. Klasa 5. s. 74-81.

Klasa VII

Temat: Utrwalenie wiadomości – praca z mapą.    

 1. Narodziny II Rzeczpospolitej.

Praca domowa:
Przygotuj prezentację na temat: „Moja Ojczyzna – mój region”. (Termin prezentacji 29 maja 2021 r.)

Klasa VIII

Temat: Współczesne problemy społeczeństwa polskiego.

 1. Bezrobocie
 2. Alkoholizm
 3. Agresja
 4. Narkomania
 5. Przestępczość.
 6. Brak mieszkań.
 7. Pracoholizm

Klasa I LO N

 

Klasa II LO N

Temat: Utrwalenie wiadomości – praca z mapą.  

 1. Kryzys i upadek Rzeczpospolitej.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2. Kryzys i upadek Rzeczpospolitej.

Klasa II LO S / III LO S

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels