Lekcje zdalne 29.05.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat:  Jak będziemy świętować Dzień Dziecka? 

 1. Czytamy tekst pt. „Prezent dla dziecka”.
 2. O czym marzą dzieci na całym świecie?
 3. Wykonujemy laurkę z życzeniami dla dzieci całego świata.
 4. Czy znasz swoje prawa?
 5. Nasze zabawy.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 36 – 37, ćw. 1 – 4.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Pomocne linki: (YT)

Klasa II

Temat: Jak będziemy świętować Dzień Dziecka? 

 1. Jakie znamy nasze prawa, czyli prawa dziecka?
 2. Jak nazywa się dokument, w którym prawa dziecka zostały zebrane?
 3. Kto stoi na straży Praw Dziecka?
 4. Rysujemy laurkę dla wszystkich dzieci świata.
 5. Co to jest poczucie własnej wartości? Szukamy definicji. Czytamy tekst Rafała Witka pt. „Każdy jest ważny” na s. 41 w podręczniku „Elementarz odkrywców”, cz. 4. Wykonujemy polecenia pod tekstem.
 6. Zapisujemy w zeszycie kilka zdań na temat swoich umiejętności i ulubionych zajęć (możemy skorzystać z takich zwrotów jak: „umiem”, „potrafię”, „znam się”, „mam talent do”…).
 7. Wielka litera w nazwach państw (podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. 4, s. 40) – sporządzamy krótką notatkę w zeszycie.

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Dzień Dziecka. Czy znasz swoje prawa?

 1. Czytamy tekst pt. „Prawa dziecka”.
 2. Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka?
 3. Jakie są nasze prawa?
 4. Co to jest UNICEF?
 5. Pisownie „nie” z przymiotnikami.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 50 – 51, ćwiczenia 1 – 5; s. 49 ćwiczenia 1 – 3.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” , cd.

Pomocne linki: (YT)

Podręcznik

Język Polski

Klasa IV

Temat: Gdy kapią łzy. O uczuciach i refleksjach w wierszu… Czytamy wiersz Juliana Kornhausera pt. „Wyciągnięta ręka”.

 1. Czytamy wiersz.
 2. Co wiemy na temat autora wiersza?
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Co to jest „tolerancja”? Podaj przykłady.
 5. Co to są „emocje”? Podaj przykłady.
 6. Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”.

„Słowa z uśmiechem. Literatura i kultura”, s. 206, s. 207 ćwiczenia 1 – 7 oraz polecenia.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, ćwiczenia, „ą” i „ę”.

Pomocne linki (YT): 

Klasa V/VI

Temat: W góry, w góry miły bracie! Czytamy tekst Wandy Chotomskiej pt. „Duch poety”.

 1. Przeczytaj tekst podany w tytule.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Kto to był Wincenty Pol?
 4. Co to jest „tekst główny” utworu scenicznego?
 5. Co to są „didaskalia”?
 6. Części mowy, cd., ćwiczenia.
 7. Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 226 – 229.

Pomocne linki (YT): 

Klasa VII/VIII

Temat: Sprawdzian wiadomości i umiejętności ze składni – zdania złożone współrzędnie i jego poprawa.

 1. Uzupełnij załączoną kartę pracy i wyślij do mnie na adres:bratyslawa@orpeg.pl
 2. Sprawdź się tu i tu.

Po dzisiejszej lekcji:

 • wiem
 • potrafię
 • nie zrozumiałam/nie zrozumiałem

Temat: Rozbiór i wykres zdania pojedynczego.

 1. Utrwalenie wiadomości na temat wypowiedzeń (zdania pojedynczego nierozwiniętego i rozwiniętego, równoważnika zdania, zdań złożonych) – ćwiczenia.
 2. Grupa podmiotu i orzeczenia.
 3. Wykres zdania pojedynczego (rozbiór gramatyczny i logiczny).
 4. Podsumujmy tu.

Praca domowa
Wykonaj wykresy następujących zdań:

 1. Sumienny Jaś spędzał dużo czasu nad lekcjami.
 2. Wysoki mężczyzna sprężystym krokiem szedł przez ciemny park.
 3. Mały Romek nie lubi jesiennych szarug.
 4. Miło spędzimy czas w rodzinnym gronie.

Klasa I LO N

Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności ze składni.

 1. Utrwalenie wiadomości na temat wypowiedzeń (zdania pojedynczego nierozwiniętego i rozwiniętego, równoważnika zdania, zdań złożonych) – ćwiczenia.
 2. Teraz posłuchaj tego.
 3. Części mowy a części zdania.
 4. Wykres zdania pojedynczego (rozbiór gramatyczny i logiczny).
 5. Podsumujmy

Praca domowa

Wydrukuj i uzupełnij kartę pracy, a następnie wyślij ją do mnie na adres: bratyslawa@orpeg.pl

Znajdziesz ją na klasowym koncie w classroom.

Klasa II LO N / LO S, Klasa III LO S

Temat: Powtarzamy: Rozbiór logiczny i gramatyczny zdania pojedynczego. Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Wykresy tych zdań.

 1. Rozbiór zdania pojedynczego. Możesz sprawdzić tu i
 2. Rodzaje zdań złożonych współrzędnie i ich wykresy. Posłuchaj
 3. Rodzaje zdań złożonych podrzędnie. Posłuchaj tego.

Praca domowa

Na klasowym koncie classroom znajdziesz karty pracy.

Wydrukuj je, uzupełnij i wyślij do mnie na adres:  bratyslawa@orpeg.pl

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: O krakowskich psach i kleparskich kotach.       

Na ostatniej lekcji poznaliśmy historię konfliktu między krakowskimi psami, kleparskimi kotami i myszami. Wiemy już, dlaczego te zwierzęta toczą ze sobą wojnę, choć nie da się ukryć, że czasem żyją ze sobą w przyjaźni. Zachęcam Was do zaglądnięcia na naszą stronę. Znajdziecie tam ciekawe materiały z ostatniej lekcji.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Warmię i Mazury.  

Na ostatniej lekcji przepłynęliśmy przez Kanał Augustowski i Kanał Elbląski. Dzięki temu zapamiętaliśmy, jakim ciekawym wynalazkiem technicznym są śluzy i platformy transportujące łodzie po lądzie. Podziwialiśmy także naszą rzekę warkoczową, czyli Narwię. Wpadliśmy także na piknik country do Mrągowa i do wioski indiańskiej w Sztumie. Na koniec lekcji próbowaliśmy policzyć bociany w Pentowie. Miejscowość ta nosi tytuł Europejskiej Wioski Bocianiej. Zachęcam Was do zaglądnięcia  na naszą stronę. Znajdziecie tam prezentację  z ostatniej lekcji.

Klasa III

Temat: Powstanie warszawskie.       

Na ostatniej lekcji poznaliśmy bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. Pamiętamy, że dowódca Armii Krajowej – generał Tadeusz Komorowski „Bór” – wydał rozkaz rozpoczęcia powstania. Było to 1 sierpnia 1944 roku o godzinie W, czyli 17.00.  Naszą wielką sympatię i podziw wzbudził Witek Modelski „Warszawiak”, który był jednym z najmłodszych powstańców. Miał 11 lat i za bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych. Zachęcam Was do zaglądnięcia na naszą stronę. Znajdziecie tam materiały z ostatnich zajęć.

Klasa IV

 

Klasa V

Temat: Krajobraz Polski – utrwalenie wiadomości.

 1. Pobrzeża.
 2. Pojezierza.
 3. Niziny.
 4. Wyżyny.
 5. Kotliny.
 6. Góry.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla szkoły podstawowej. Klasa 5. s. 82-83.

Klasa VI

Temat: Polska w XX wieku. Powtórzenie materiału z rozdziału IV.

 1. Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia XX wieku w Polsce według uczniów.
 2. Sprawdzenie znajomości postaci, faktów, dat (załączone ćwiczenia).
 3. Odpowiedzenie na pytania:
  • Jakie znaczenie dla odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego miała budowa portu w Gdyni?
  • Jak okupanci traktowali ludność polską w czasie II wojny światowej?
  • Kto i w jakim celu przeprowadził słynną akcję pod Arsenałem?
  • Dlaczego polskich żołnierzy walczących z władzami komunistycznymi po II wojnie światowej określa się mianem„żołnierzy wyklętych”?
  • Dlaczego Jan Paweł II jest nazywany papieżem pielgrzymem?
  • Co nazywamy obradami Okrągłego Stołu?
  • W jakim celu powstały następujące organizacje: Szare Szeregi, Armia Krajowa, Legiony Polskie, związek zawodowy „Solidarność”?

Pomocne linki:

Klasa VII

Temat: Miasta Polski – Warszawa.    

 1. Zabytki stolicy.

Klasa VIII

Temat: Obywatelstwo, naród i demokracja – utrwalenie wiadomości.

 1. Obywatelstwo.
 2. Tożsamość europejska.
 3. Narodowość.
 4. Wartości obywatelskie.
 5. Pracoholizm.
 6. Demokracja.

Klasa I LO N

Temat: Utrwalenie wiadomości – praca z mapą.  

 1. Kryzys i upadek Rzeczpospolitej.

Podręcznik wydawnictwa Nowa Era: Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2. Kryzys i upadek Rzeczpospolitej.

Klasa II LO N / Klasa II LO S

Temat: Ochrona środowiska naturalnego.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku.
 2. Najpierw posłuchaj tego.
 3. Informacje na temat ochrony środowiska naturalnego w Polsce znajdziesz tu.
 4. Napisz notatkę z lekcji w zeszycie.

Praca domowa

Napisz w kilku zdaniach, w jaki sposób chronisz środowisko naturalne. Podaj konkretne przykłady.

 

LO – (geografia) WOP

Klasa I / Klasa II S

Temat: Sprawdź swoją wiedzę. Omówienie i poprawa testów.

 1. Wykonaj test tu.
 2. Tu znajdziesz kolejny test.

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels