Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 – informacje

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się w sobotę, 4 września br., na boisku szkolnym lub w sali lekcyjnej w budynku szkoły (w zależności od pogody).

Wydarzenie będzie miało miejsce w dwóch grupach:

  • O 10.00 spotkają się uczniowie klas V-VIII i LO (podczas tego spotkania odbędzie się również Narodowe Czytanie)
  • O 11.00 uczniowie klas I-IV 

Z przyczyn epidemiologicznych do szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice pierwszoklasistów po uprzednim złożeniu Pisemnego oświadczenia osoby odwiedzającej o niezakaźności. Pozostali rodzice mogą wejść do budynku wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą Pani Dyrektor i po uprzednim złożeniu Pisemnego oświadczenia o niezakaźności.

Jeżeli uroczystość odbędzie się w budynku szkoły, wszyscy uczestnicy mają obowiązek noszenia maseczki, zdezynfekowania rąk i zachowania bezpiecznych odstępów. Posiadanie aktualnego testu PCR lub antygenowego jest zalecane, ale nieobowiązkowe.

Wszyscy uczniowie mają obowiązek przyniesienia specjalnego Pisemnego oświadczenia o niezakaźnościpodpisanego przez rodzica i wręczenia go nauczycielowi przed wejściem do budynku szkoły.

Uprzejmie prosimy wszystkich uczniów, którzy jeszcze tego nie zrobili, o zwrot podręczników szkolnych z ubiegłego roku. Biblioteka szkolna będzie tego dnia czynna.

 

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania szkoły w czasie pandemii znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Organizacja”.