Materiały lekcyjne dla nieobecnych 18.09.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasza bezpieczna droga do szkoły, na podstawie wiersza: „Gdy zamierzasz przejść ulicę” Wandy Chotomskiej.

 1. Czytamy wiersz Wandy Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść ulicę”.
 2. Wypowiadamy się na temat zasad bezpiecznego poruszania się pieszych.
 3. Poznajemy literę „o”, „O” – jako znak samogłoski.
 4. Analiza i synteza sylabowa oraz głoskowa wyrazu – tworzenie modelu wyrazu.

Podręcznik „Elementarz Odkrywców”, cz. 1, s. 14-15, s. 16-17, ćw.1, 2, 3, s. 18, ćw. 1, 2.

Zeszyt ćwiczeń, cz.1, s. 11-12, ćw. 1, 3, s. 13, ćw.1, 2

Klasa II

Temat: Ptasie pożegnania.

 1. Czytamy tekst  pt. „Jak się krasnal z sójkami za morze wybierał”, autor L. Krzemieniecka.
 2. Opowiadamy tekst.
 3. Jak rozumiem powiedzenie: „wybierać się jak sójka za morze”? Wyjaśnij.
 4. Wymień ptaki odlatujące na zimę do ciepłych krajów.
 5. Opisz wygląd só
 6. Co to jest przymiotnik?

Podręcznik, cz. I, s. 16 – 20, zeszyt ćwiczeń, s. 30 – 31.

Zadanie domowe:

 • Opisz sójkę.
 • Podręcznik, cz. I, s. 20.

Klasa III

Temat:  „Nasz chleb powszedni”… Jak powstaje chleb?

 1. Czytamy tekst pod tytułem „Nasz chleb powszedni”.
 2. Jak powstaje chleb?
 3. Czy znasz przysłowia związane z chlebem?
 4. Jakie znamy rośliny uprawiane na polu? Jakie uprawiane w świecie?
 5. Układamy wyrazy w porządku alfabetycznym /Podręcznik, cz. I, s.  31./.

Podręcznik, cz. I, s. 33 – 36.

Zadanie domowe:

 • Odpowiedz na pytania 1- 4 z: Podręcznik, cz. I, s. 33.

Język Polski

Klasa IV

Temat: „Co może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń?”… Czytamy wiersz Joanny Kulmowej pt. „Marzenia”.

 1. Czytamy tekst  Joanny Kulmowej.
 2. Poznajemy biografię autorki wiersza.
 3. Co znaczy: „marzyć o niebieskich migdałach”?
 4. Powtórzenie wiadomości z gramatyki (litera, głoska, sylaba…), ćwiczenia.

Zadanie domowe:

Opisz swoje marzenia.

Podręcznik „Nowe słowa na start”

Klasa V/VI

Temat: Inni, obcy, tacy sami?

 1. Co sprawia, ze czujemy więzy z innymi ludźmi?
 2. Jak rozumiesz wyraz „tolerancja”?
 3. Na czym polega w klasie praca zespołowa?
 4. Podaj przykłady komiksów.
 5. Redagujemy list – wspomnienia  z wakacji.
 6. Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Zadanie domowe

Wyjaśnij w zeszycie pojęcia: komiks, narrator, powieść, akcja, watek.

Klasa VII/VIII

Temat: Przesiać wiadomość przez 3 sita, czyli o filozofii Sokratesa.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w linku tu oraz klasowym classroom.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Temat: O sztuce argumentowania w wypowiedziach ustnych.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Praca domowa

Przypomnij sobie zagadnienia omawiane podczas lekcji (aktywny link znajdziesz w komentarzu do lekcji), a następnie zgromadź argumenty, których używają twoi rodzice/opiekunowie, by zachęcić cię do: a) nauki, b) uprawiania sportu, c) zdrowego odżywania, d) ograniczenia czasu spędzanego przed komputerem. Następnie odpowiedz na pytania: Czy argumenty te są przekonujące? Jakich argumentów użyjesz, będąc na miejscu twoich rodziców/opiekunów?

Klasa II LO

Temat: Oświeceniowa filozofia.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w tym
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Praca domowa

Ćwiczenie 4.3

Temat: Ignacy Krasicki – jeden z najważniejszych twórców polskiego oświecenia.

 1. Najpierw posłuchaj tego.
 2. Znajdź informacje na temat poety i napisz notatkę w zeszycie.
 3. Dokonaj analizy wiersza, który znajdziesz tu.

Klasa III LO

Temat: Kawiarnia literacka i Skamander.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: „Laurka dla bohatera”.

W ramach przygotowań do międzynarodowego konkursu „Laurka dla bohatera” poznaliśmy postacie historyczne, które swoim zaangażowaniem na różnych polach (politycznym, militarnym, artystycznym) przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r., bądź podczas II wojny światowej, działały na rzecz obrony suwerenności Polski na ziemiach polskich lub poza nimi.

Klasa II

Temat: „Laurka dla bohatera”.

Na pierwszej lekcji w ramach przygotowań do międzynarodowego konkursu „Laurka dla bohatera”poznaliśmy postacie historyczne, które swoim zaangażowaniem na różnych polach (politycznym, militarnym, artystycznym) przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r., bądź podczas II wojny światowej, działały na rzecz obrony suwerenności Polski na ziemiach polskich lub poza nimi.

Temat: Gniezno.

Drugą lekcję poświeciliśmy na gry i zagadki związane z pierwszą stolicą Polski. Przypomnieliśmy sobie legendę o Lechu, Czechu i Rusie.

Klasa III

Temat: „Laurka dla bohatera”.

W ramach przygotowań do międzynarodowego konkursu „Laurka dla bohatera” poznaliśmy postacie historyczne, które swoim zaangażowaniem na różnych polach (politycznym, militarnym, artystycznym) przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r., bądź podczas II wojny światowej, działały na rzecz obrony suwerenności Polski na ziemiach polskich lub poza nimi.

Klasa IV

Temat: „Laurka dla bohatera”.

W ramach przygotowań do międzynarodowego konkursu „Laurka dla bohatera” poznaliśmy postacie historyczne, które swoim zaangażowaniem na różnych polach (politycznym, militarnym, artystycznym) przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r., bądź podczas II wojny światowej, działały na rzecz obrony suwerenności Polski na ziemiach polskich lub poza nimi.

Temat: Historia wokół nas.

Drugą lekcję poświeciliśmy na dyskusję dotyczącą patriotyzmu i rodziny oraz dużej i małej ojczyzny.

Klasa V/VI

Temat: Zanim powstała Polska. 

 1. Pradzieje ziem polskich.
 2. Wierzenie Słowian.
 3. Plemiona słowiańskie na ziemiach polskich.

Podręcznik, s. 160-164.

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 3, s. 164.

Klasa VII

Temat: Napaść Niemiec hitlerowskich na Polskę.

 1. Niemieckie przygotowania do wojny.
 2. Polacy w przededniu wojny.
 3. Wybuch wojny.
 4. Przebieg walk kampanii wrześniowej.

Podręcznik, s. 8-11.

Zadanie domowe:

 • utrwalić materiał

Klasa VIII

Temat: Państwo i demokracja.

 1. Czym jest państwo?
 2. Naród a państwo.
 3. Demokracja a autorytaryzm i totalitaryzm.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Dziś i jutro. s. 72-75. Nowa Era.

Klasa II LO

Temat:  Społeczeństwo państwa Jagiellonów w XVI wieku.

 1. Obszar i zaludnienie państwa Jagiellonów.
 2. Wieloetniczna Rzeczpospolita.
 3. Podział społeczny ludności.

Podręcznik, s. 106-112.

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 3, s. 112.

Klasa III LO N

Temat:  Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim.

 1. Decyzje Kongresu Wiedeńskiego.
 2. Królestwo Polskie.
 3. Wielkie Księstwo Poznańskie.
 4. Rzeczpospolita Krakowska.

Podręcznik, s. 94-100.

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 2, s. 100.

Klasa III LO S

Temat:  Polska w nowych granicach.

 1. Zmiany demograficzne po II wojnie światowej.
 2. Straty materialne.
 3. Referendum ludowe.
 4. Reforma rolna.

Podręcznik, s. 116-121.

Zadanie domowe:

 • utrwalić materiał

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels