Materiały lekcyjne dla nieobecnych 25.09.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Czytamy wiersz: „Kto jest taki jak ja”.

 1. Przeczytaj wiersz pt. „Kto jest taki jak ja”.
 2. Przedstaw wygląd koleżanki lub kolegi.
 3. Zapisz literę „a”, „A” w zeszycie.
 4. Podaj przykłady wyrazów zaczynających się na literę „a”, „A”.
 5. Podziel na głoski i sylaby imiona koleżanek i kolegów.
 6. Śpiewamy piosenkę „Pasowanie na Pierwszoklasistę”.

Podręcznik „Elementarz Odkrywców” cz. I, str. 20-21, str. 22, ćw. 1, 2, 3, 4.

Zeszyt ćwiczeń, cz. I, str.19-20 ,ćw.1,2,3,4

Klasa II

Temat: Nadeszła jesień! Jesień na polu, w sadzie i ogrodzie. Spółgłoski zmiękczone za pomocą litery „i”.

 1. Przeczytaj cicho, a następnie na głos wiersz M. Strzałkowskiej pt. „Król Lul i warzywa”.
 2. Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza, podręcznik, s. 1 – 4.
 3. Jak rozumiesz sformułowanie: „pójść po rozum do głowy”? Wyjaśnij.
 4. Zaproponuj inne tytuły wiersza.
 5. Jakie znasz warzywa i owoce? Wymień nazwy.
 6. Jakie są oznaki jesieni?
 7. Co to jest „czasownik”? Co wiesz już na temat tej części mowy?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 36 – 37 ćw.  1 – 4 oraz s. 38.

Klasa III

Temat:  Nadeszła jesień! Leśna galeria.

 1. Zaobserwuj przyrodę i wymień oznaki jesieni.
 2. Jakie są zasady zachowania w lesie? Wymień w punktach pisemnie w zeszycie.
 3. Utwórz obraz z darów lasu.
 4. Jaką rolę odgrywają drzewa i krzewy w przyrodzie?
 5. Opisz las na podstawie własnych obserwacji oraz ilustracji w podręczniku.
 6. Odpowiedz pisemnie na pytania: Podręcznik, s. 43, ćw. 1 – 3.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 32, 42 – 43.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Czytamy wiersz Hanny Łochockiej pt. „Książka czeka”. Jak korzystać ze słownika? Jak się porozumiewamy?

 1. Jakie korzyści płyną z czytania książek? Znajdź odpowiednie fragmenty w wierszu.
 2. Odpowiedz na pytania: co to jest słownik i jak z niego korzystamy?
 3. Jak się porozumiewamy?
 4. Co to są komunikaty? Podaj przykłady.

Podręcznik: „Nowe słowa na start”, s. 19 – 21, s. 21 – 22, s.  67.

Klasa V/VI

Temat:  Poznajemy fragmenty utworu W. Cesarza pt. „Sztuka programowania”. Jak napisać opowiadanie twórcze z dialogiem? Powtórzenie wiadomości z gramatyki – fonetyka.

 1. Przeczytaj fragment utworu W. Cesarza pt. „Sztuka programowania”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wyjaśnij znaczenie wyrazu: „narrator”.
 4. Napisz opowiadanie twórcze z dialogiem.
 5. Wykonaj polecenia ze s. 18, 22 i 23 podręcznika.

Podręcznik, „Nowe  słowa na start”, kl. V,  s. 14 – 23.

Podręcznik, kl. VI

Klasa VII/VIII

Temat: Językowy savoir-vivre, czyli o grzeczności językowej.

 1. Najpierw posłuchaj tego i tego.
 2. Napisz notatkę z lekcji.

Klasa II LO

Temat: Językowy savoir-vivre, czyli o grzeczności językowej.

 1. Najpierw posłuchaj tego, tego, tego i tego.
 2. Napisz notatkę z lekcji.

Temat: Naprawić świat! Satyry Ignacego Krasickiego.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. W zeszycie wykonaj ćwiczenia 5.5, 5.7, 5.8 , 5.10, 7.1, 7.2, 9.2 i 9.3.

Klasa III LO

Temat: Językowy savoir-vivre, czyli o grzeczności językowej.

 1. Najpierw posłuchaj tego, tego, tego i tego.
 2. Napisz notatkę z lekcji.

Temat: Awangarda krakowska i rewolucyjny obraz poezji.

 1. Najpierw obejrzyj to.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Praca domowa

Wykonaj w zeszycie ćwiczenia 1.8 i 8.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: „Laurka dla bohatera” – praca artystyczna.

Wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach, uczniowie tworzyli „Laurki dla bohaterów”. Powstałe dzieła plastyczne wezmą udział w międzynarodowym konkursie.

Klasa II

Temat: Laurka dla bohatera” – praca artystyczna.

Wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach, uczniowie tworzyli „Laurki dla bohaterów”. Powstałe dzieła plastyczne wezmą udział w międzynarodowym konkursie.

Temat: Zwiedzamy Wielkopolskę.

Drugą lekcję poświeciliśmy na …

 1. Kruszwica – położona jest nad jeziorem Gopło. Znajduje się tam słynna Mysia Wieża, w której według legendy myszy zjadły księcia Popiela. W pobliskich zakładach produkuje się znany olej kujawski z pierwszego tłoczenia.
 2. Leszno – to urocze małe miasteczko. Jego największą atrakcja są dwa drewniane wiatraki, zwane koźlakami. Służyły kiedyś do mielenia ziarna na mąkę. Cały budynek można obrócić tak, aby jego skrzydła mogły ciągle korzystać z wiatru.
 3. Licheń. W Licheniu znajduje się kościół Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski. Jest to jedna z największych świątyń w Europie i może pomieścić około 7000 osób.
 4. Łęczyca to bardzo stara miejscowość z zamkiem wzniesionym przez króla Kazimierza Wielkiego. Według legendy zamek stał się siedzibą diabła Boruty, który pilnuje schowanych tam skarbów.
 5. Międzyrzecz. W pobliżu tej miejscowości znajdują się największe podziemne fortyfikacje w Europie. Budowle te noszą nazwę Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego w skrócie MRU. Długość korytarzy i schronów przekracza 30 km. W części schronów utworzono dla nietoperzy rezerwat Nietoperek.
 6. Ochla to urokliwy skansen, w którym można zwiedzać wiejskie zagrody. W skansenie można zobaczyć między innymi unikatową wieżę winiarską do wyciskania soku z winogron.
 7. Ostrów Lednicki to wyspa na jeziorze Lednica. Można na nią dopłynąć niewielkim promem. Są na niej pozostałości bardzo starego grodu obronnego i kościoła. Była to siedziba Mieszka I. Tutaj ochrzczono jego syna, późniejszego pierwszego polskiego króla – Bolesława Chrobrego.
 8. Park Narodowy Ujście Warty. (Kolejny link) Ornitolodzy naliczyli na terenie parku 260 gatunków ptaków. Paradoksalnie został on utworzony, aby zachować tereny w dużym stopniu przekształcone przez człowieka. Konieczne jest regularne wykaszanie zarastających łąk, aby nie malała liczba ptaków. W miejscowości Słońsk można zostać obywatelem tzw. Rzeczpospolitej Ptasiej.

Klasa III

Temat: Laurka dla bohatera” – praca artystyczna.

Wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach, uczniowie tworzyli „Laurki dla bohaterów”. Powstałe dzieła plastyczne wezmą udział w międzynarodowym konkursie.

Klasa IV

Temat: Laurka dla bohatera” – praca artystyczna.

Wykorzystując wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach, uczniowie tworzyli „Laurki dla bohaterów”. Powstałe dzieła plastyczne wezmą udział w międzynarodowym konkursie.

Temat: Drzewo genealogiczne.

Drugą lekcję poświeciliśmy na poznanie drzewa genealogicznego pierwszych Piastów.  Poznaliśmy także zasady tworzenia takiego drzewa.

Klasa V/VI

Obowiązuje materiał z poprzedniego tygodnia.

Klasa VII

Obowiązuje materiał z poprzedniego tygodnia.

Klasa VIII

Temat: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Czym jest konstytucja?
 2. Hierarchia aktów prawnych.
 3. Procedura zmiany konstytucji.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej. Dziś i jutro. s. 80-81. Nowa Era.

Klasa II LO

Obowiązuje materiał z poprzedniego tygodnia.

Klasa III LO N

Obowiązuje materiał z poprzedniego tygodnia.

Klasa III LO S

Obowiązuje materiał z poprzedniego tygodnia.

 

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels