Materiały lekcyjne dla nieobecnych 02.10.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Czytamy wiersz pod tytułem „Magia kina” Barbary Stępień.

 1. Przeczytaj wiersz pt. „Magia kina”.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika s. 26
 3. Wykonaj polecenia ze s. 27 /podręcznik „W świecie filmu”/.
 4. Zapisz literę „e”, „E”.
 5. Podaj przykłady wyrazów zaczynających się na literę „e” i „E”.
 6. Narysuj lub namaluj scenę z ulubionego filmu lub ulubioną postać filmową.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 26-27, ćw. 1 – 3, s. 28-29; zeszyt ćwiczeń, litera „e” i „E”.

Klasa II

Temat: Na straganie zamieszanie. Czytamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie”.

 1. Przeczytaj cicho, a następnie na głos wiersz Jana Brzechwy pt. „Na straganie”.
 2. Odpowiedz na pytania dotyczące wiersza, podręcznik, s. 1 – 4.
 3. Wymień i opisz warzywa.
 4. Przygotuj inscenizację wiersza.
 5. Opisz wybrane warzywo.
 6. Ułóż jadłospis z dużą ilością owoców i warzyw /„Gdzie się kryją witaminy”/.
 7. Kiedy piszemy „ó”?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 36 – 37 ćw. 1 – 4 oraz s. 38.

Klasa III

Temat: Zwierzęta jesienią.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. „Zwierzęta jesienią”.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 43.
 3. Przeczytaj na głos tekst Anny Onichimowskiej pt. „Ptasie odloty”.
 4. Opisz liść klonu, s. 41.
 5. Co to jest rzeczownik? Podaj przykłady rzeczowników.
 6. Odpowiedz pisemnie na pytania: Podręcznik, s. 38, ćw. 1 – 2.
 7. Czasowniki zakończone na „ -uje”, „-ują”. Wykonaj ćw. 1 i 2 ze s. 39.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”,  s. 38, 39, 41 – 45.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Czytamy fragmenty tekstu „Koszmarny Karolek i prześwietne święta”, Francesci Simon.

Co wiemy o zdaniach oznajmujących, pytających i rozkazujących?

Jak napisać list?

 1. Opowiedz poznany fragment tekstu pt. „Koszmarny Karolek”.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Francesci Simon.
 3. Kto to jest narrator? – odpowiedz na pytanie pisemnie w zeszycie.
 4. Jak rozumiesz wyraz „narracja”?
 5. Co wiesz o zdaniach oznajmujących, pytających, rozkazujących.
 6. Napisz list.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 23 – 30 /odpowiedz na pytania ze s. 23, 24, 25, 27/.

Klasa V/VI

Temat: Poznajemy fragmenty utworu Sary Pennypacker pt. „Pax”.  

Jak rozróżnić głoski miękkie i twarde?

Jak korzystać z encyklopedii?

 1. Przeczytaj fragment utworu S. Pennypacker pt. „Pax”.
 2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Jak rozumiesz wyraz „empatia”.
 4. Opisz wybraną postać literacką.
 5. Wykonaj polecenia ze s. 24, 28, 29 oraz 30 podręcznika.
 6. Podręcznik, s. 25  – polecenie wykonaj pisemnie w zeszycie.
 7. Co to jest czasownik? Powtórzenie wiadomości o czasowniku.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 24 – 30.

Klasa VII/VIII

Temat: Dwujęzyczność – szansa czy problem?

 • Najpierw posłuchaj tego i tego.
 • Dyskusja na temat plusów i minusów dwujęzyczności (rodzice, którzy posługują się różnymi językami ojczystymi; inny język w szkole niż w domu etc.).
 • Ćwiczenia praktyczne:
  • Przetłumacz na język słowacki następujące związki frazeologiczne (przetłumacz te związki dosłownie):
   • twardy orzech do zgryzienia,
   • być komuś solą w oku,
   • być oczkiem w głowie,
   • wetknąć kij w mrowisko,
   • mieć muchy w nosie,
   • porywać się z motyką na słońce,
   • być kulą u nogi,
   • kruszyć kopie,
   • przychylić komuś nieba,
   • myśleć o niebieskich migdałach,
   • drzeć z kimś koty,
   • w gorącej wodzie kąpany.
  • Teraz postaraj się poszukać w języku słowackim związków frazeologicznych, które znaczą to samo lub podobnie i napisz je w zeszycie.
  • Wiemy, że w naszych językach są słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Podaj kilka takich wyrazów i wytłumacz, na czym polega różnica.

Klasa II LO

Temat: Romantyczny indywidualizm.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Praca domowa

Przeczytaj tekst na temat sporu romantyków z klasykami tu i napisz notatkę z lekcji.

Temat: Dwujęzyczność, czyli bilingwizm, szansa czy problem.

 • Kategoria bilingwizmu doczekała się dotychczas wielu definicji. Dla porządku przyjmuję wybrane założenia spośród stanowisk opisywanych przez Urszulę Żydek-Bednarczuk. Badaczka wylicza różne definicje bilingwizmu i dochodzi do wniosku, iż składają się one na „rozumienie bilingwizmu w znaczeniu: umiejętność posługiwania się dwoma językami naturalnymi bez określania jego stopnia biegłości. Jednocześnie zjawisko bilingwizmu dotyczy szeregu problemów językowych, psychologicznych i socjokulturowych”. Najważniejsze aspekty bilingwizmu w tym ujęciu to zatem nie tylko sprawność systemowa w zakresie języka (w tym kompetencja leksykalna, gramatyczna, składniowa, semantyczna i fonologiczna), ale też sprawności pragmatyczne, sytuacyjne, społeczne, kulturowe i obejmująca je wszystkie sprawność komunikacyjna. Z powyższych ustaleń wynika, iż biegła znajomość języka obcego w zakresie systemu języka nie oznacza jeszcze bilingwizmu. Istotne są również aspekty społeczne i kulturowe, które pozwalają na świadomy i rozumiejący udział w komunikacji w danym języku.

W aspekcie kulturowym bilingwizm może stać się udziałem zarówno cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, jak i osób z rodzin wielokulturowych (mieszanych), dla których język polski jest językiem drugim. Z myślą o tej grupie czytelników zaprojektowane zostały zajęcia wokół fragmentu Włoskich szpilek, w którym znajduje swoje odbicie doświadczenie mówienia i myślenia w dwóch językach. Przy czym należy zaznaczyć, iż do pracy ze wskazanym tekstem konieczne jest posiadanie przez czytelników kompetencji kulturowej, rozumianej w następujący sposób: „Jest to stan, w którym dochodzi do pełnego utożsamiania się z językiem i kulturą oraz z myśleniem w nim, to znaczy obecnością kulturowego i językowego obrazu świata w danym języku”. Cele proponowanych działań wykraczają bowiem poza kształcenie kompetencji językowych, ale mają w zamierzeniu szerszy charakter humanistycznej refleksji wspartej technikami zaczerpniętymi z biblioterapii.

 • Dyskusja na temat plusów i minusów dwujęzyczności (rodzice, którzy posługują się różnymi językami ojczystymi; inny język w szkole niż w domu etc.).
 • Ćwiczenia praktyczne:
  • Przetłumacz na język słowacki następujące związki frazeologiczne (przetłumacz te związki dosłownie):
   • twardy orzech do zgryzienia,
   • być komuś solą w oku,
   • być oczkiem w głowie,
   • wetknąć kij w mrowisko,
   • mieć muchy w nosie,
   • porywać się z motyką na słońce,
   • być kulą u nogi,
   • kruszyć kopie,
   • przychylić komuś nieba,
   • myśleć o niebieskich migdałach,
   • drzeć z kimś koty,
   • w gorącej wodzie kąpany.
  • Teraz postaraj się poszukać w języku słowackim związków frazeologicznych, które znaczą to samo lub podobnie i napisz je w zeszycie.
  • Wiemy, że w naszych językach są słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Podaj kilka takich wyrazów i wytłumacz, na czym polega różnica.
 • Wybierz dowolną satyrę Ignacego Krasickiego i przetłumacz ją na język angielski.

Klasa III LO

Temat: Dwujęzyczność, czyli bilingwizm, szansa czy problem.

 • Kategoria bilingwizmu doczekała się dotychczas wielu definicji. Dla porządku przyjmuję wybrane założenia spośród stanowisk opisywanych przez Urszulę Żydek-Bednarczuk. Badaczka wylicza różne definicje bilingwizmu i dochodzi do wniosku, iż składają się one na „rozumienie bilingwizmu w znaczeniu: umiejętność posługiwania się dwoma językami naturalnymi bez określania jego stopnia biegłości. Jednocześnie zjawisko bilingwizmu dotyczy szeregu problemów językowych, psychologicznych i socjokulturowych”. Najważniejsze aspekty bilingwizmu w tym ujęciu to zatem nie tylko sprawność systemowa w zakresie języka (w tym kompetencja leksykalna, gramatyczna, składniowa, semantyczna i fonologiczna), ale też sprawności pragmatyczne, sytuacyjne, społeczne, kulturowe i obejmująca je wszystkie sprawność komunikacyjna. Z powyższych ustaleń wynika, iż biegła znajomość języka obcego w zakresie systemu języka nie oznacza jeszcze bilingwizmu. Istotne są również aspekty społeczne i kulturowe, które pozwalają na świadomy i rozumiejący udział w komunikacji w danym języku.

W aspekcie kulturowym bilingwizm może stać się udziałem zarówno cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego, jak i osób z rodzin wielokulturowych (mieszanych), dla których język polski jest językiem drugim. Z myślą o tej grupie czytelników zaprojektowane zostały zajęcia wokół fragmentu Włoskich szpilek, w którym znajduje swoje odbicie doświadczenie mówienia i myślenia w dwóch językach. Przy czym należy zaznaczyć, iż do pracy ze wskazanym tekstem konieczne jest posiadanie przez czytelników kompetencji kulturowej, rozumianej w następujący sposób: „Jest to stan, w którym dochodzi do pełnego utożsamiania się z językiem i kulturą oraz z myśleniem w nim, to znaczy obecnością kulturowego i językowego obrazu świata w danym języku”. Cele proponowanych działań wykraczają bowiem poza kształcenie kompetencji językowych, ale mają w zamierzeniu szerszy charakter humanistycznej refleksji wspartej technikami zaczerpniętymi z biblioterapii.

 • Dyskusja na temat plusów i minusów dwujęzyczności (rodzice, którzy posługują się różnymi językami ojczystymi; inny język w szkole niż w domu etc.).
 • Ćwiczenia praktyczne:
  • Przetłumacz na język słowacki następujące związki frazeologiczne (przetłumacz te związki dosłownie):
   • twardy orzech do zgryzienia,
   • być komuś solą w oku,
   • być oczkiem w głowie,
   • wetknąć kij w mrowisko,
   • mieć muchy w nosie,
   • porywać się z motyką na słońce,
   • być kulą u nogi,
   • kruszyć kopie,
   • przychylić komuś nieba,
   • myśleć o niebieskich migdałach,
   • drzeć z kimś koty,
   • w gorącej wodzie kąpany.
  • Teraz postaraj się poszukać w języku słowackim związków frazeologicznych, które znaczą to samo lub podobnie i napisz je w zeszycie.
  • Wiemy, że w naszych językach są słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą zupełnie co innego. Podaj kilka takich wyrazów i wytłumacz, na czym polega różnica.
 • Wybierz dowolny wiersz poety dwudziestolecia międzywojennego i przetłumacz go na język słowacki. Tekst i jego tłumaczenie napisz na oddzielnej kartce.

Temat: Analiza i interpretacja wybranych wierszy poetów z grupy Skamander i Awangarda Krakowska.

 • Utrwalenie informacji na temat grup poetyckich w dwudziestoleciu międzywojennym.
 • Analiza i interpretacja wiersza Juliana Przybosia „Notre – Dame”. Tekst znajdziesz w komentarzu.

Pomoże Ci przypomnienie sobie:

  • styl gotycki (narodził się we Francji w XII wieku, cechy charakterystyczne: smukłe, strzeliste budowle, duże okna, krzyżowe sklepienia, kolorowe witraże, dużo światła wewnątrz),
  • symboliki katedr gotyckich (lekkość – uduchowienie, wysokość, strzelistość – dążenie ludzkiej duszy ku górze, światło – boskość),
  • charakterystycznych cech poezji Przybosia jako członka Awangardy Krakowskiej (zwrot ku nowoczesności, poezja odbiciem nowoczesności – konstrukcja wiersza miała być widoczna jak konstrukcja dworca kolejowego, słowa mają nazywać uczucia. Przyboś chciał puścić w ruch statyczne obrazy, nie chciał opisywać rzeczywistości, ale ją tworzyć. Nowoczesna technika ujawniała się w postaci wykorzystania środków filmowych np. ruchy kamery, kadrowanie obrazu, przyśpieszanie albo cofanie akcji np. drewniane domy wracają do lasu),
  • w analizie i interpretacji:
   • próba odczytania zastosowanej przez Przybosia techniki filmowej (wskazywanie po kolei elementów katedry, przybliżanie się do niej – iglica, maszkary, filary. Potem znajduje się wewnątrz – sklepienie, ostrołuki, wieże obserwowane od wewnątrz),
   • wypisanie czasowników (wzlatuje, zdjęło, wstrząsnął, nagiął, odrzucił – czasowniki dynamiczne, wyrażające ruch, lekkość),
   • wypisanie i próba interpretacji metafor np. „Z miliona złożonych do modlitwy palców wzlatuje przestrzeń!”,
   • opisanie uczuć towarzyszących podmiotowi lirycznemu (przerażony, opluty, wyszydzony).
 • Zanim przejdziemy do analizy wiersza Skamandryty, posłuchaj tego (link znajduje się w komentarzu).
 • Teraz samodzielnie dokonaj analizy i interpretacji wiersza Jana Lechonia pt. „Przypowieść”.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Piaście Kołodzieju.

 1. Omawianie legendy.
 2. Początek dynastii Piastów.
 3. Kołodziej – ginący zawód.

Omawiany temat można znaleźć  również pod tym linkiem lub tutaj.

Klasa II

Temat: Wielkopolska i Kujawy – poznajemy kolebkę państwa polskiego.

 1. Piła.
 2. Skansen miniatur. Film.
 3. Poznań.
  – Herb Poznania.
  Legenda o poznańskich koziołkach. Film.
  Pomnik Starego marycha w Poznaniu. Poznańska gwara.
  Rogal świętomarciński.
 4. Muzeum pszczelarstwa.
 5. Muzeum Arkadego Fiedlera.

Klasa III

Temat: Rozpoznajemy ludzi ważnych dla początków naszej ojczyzny.

 1. Mieszko I i Dobrawa.
 2. Bolesław Chrobry.
 3. Św. Wojciecha i cesarz Otton III.
 4. Bolesław Chrobry i Otton III.
 5. Zjazd gnieźnieński.

Klasa IV

Temat: Regiony Polski.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy główne regiony Polski. W każdym z nich znajdziemy liczne zabytki związane z naszą przeszłością. Więcej na ten temat znajdziecie w wirtualnym podręczniku. Drodzy uczniowie, zapraszam Was także do zaglądnięcia na stronę Regiony Polski Wordwall oraz na Google Classroom, gdzie znajdziecie prezentację, która pomoże Wam utrwalić zdobytą wiedzę.

Klasa V

Temat: Panowanie Mieszka I.

 1. Od państwa Polan do Polski.
 2. Historyczna decyzja Mieszka – przyjęcie chrztu.
 3. Polska w gronie państwa chrześcijańskich.
 4. Skutki chrztu.
 5. W obronie granic.

Podręcznik, s. 165-169.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 169.

Klasa VI

Temat: W folwarku szlacheckim.

 1. Powstanie i rozwój folwarków szlacheckich.
 2. Wisłą do Gdańska.
 3. Ustawy antymieszczańskie i antychłopskie.

Podręcznik, s. 47-52.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 52.

Klasa VII

Temat:  Dwie okupacje  

 1. Podział ziem polskich.
 2. Okupacja niemiecka.
 3. Terror hitlerowski.
 4. Okupacja sowiecka.
 5. Deportacje w głąb ZSRS.
 6. Zbrodnia katyńska.

Podręcznik, s. 52-59.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 59.

Klasa VIII

Temat: Utrwalenie wiadomości.  

 1. Państwo i demokracja.
 2. Demokracja a autorytaryzm i totalitaryzm.
 3. Hierarchia aktów prawnych.
 4. Procedura zmiany konstytucji.

Klasa II LO N

Temat:  Rozwój demokracji szlacheckiej.

 1. Geneza gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej.
 2. Miasta Rzeczypospolitej.
 3. Handel lokalny i międzynarodowy.
 4. Pozycja prawna szlachty.
 5. Polski parlamentaryzm.
 6. Obrady sejmu walnego.
 7. Narodziny ruchu egzekucyjnego.

Podręcznik, s. 123-130.

Zadanie domowe:

– pisemnie: Przedstaw sytuację chłopów w XVI w. Rzeczypospolitej.

Klasa III LO N

Temat:  Sprawa polska na kongresie wiedeńskim.

 1. Królestwo Polskie za panowania Aleksandra I.
 2. Powstanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego.
 3. Utworzenie Rzeczypospolitej Krakowskiej.

Podręcznik, s. 95-100.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 100.

Klasa III LO S

Temat:  Polska w czasach stalinizmu.

 1. Powstanie PZPR.
 2. Kult jednostki.
 3. Nacjonalizacja, industrializacja i kolektywizacja.
 4. Kultura w okresie stalinizmu.

Podręcznik, s. 240-246.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 246.

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels