Materiały lekcyjne dla nieobecnych 16.10.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Klasa II

Temat:  Liter rządek, czyli alfabetyczny porządek!

Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

 1. Przeczytaj na głos wiersz pod tytułem „Alfabet”  Wandy Chotomskiej .
 2. Wymień kolejne litery alfabetu.
 3. Przeczytaj wiersz pt.. „Przy stole”, K. Olczedajewskiej.
 4. Wymień zasady właściwego zachowania się przy stole.
 5. Zapamiętaj: Alfabet to zbiór liter ułożonych w ustalonym porządku!
 6. Pamiętaj: O najważniejsze wyrazy w zdaniu pytamy: „kto?” i „co robi?”, podręcznik, s. 75, ćw.                             1 – 2.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 74 – 75; s. 75, ćw.  1 – 2, s. 60 oraz s. 77, cw. 1 – 4.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cz. I, s.  70 – 72.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-podrecznik-klasa-2-czesc-1/index.html

Klasa III

Temat:  Co było przyczyną choroby Mikołajka? Czytamy  tekst  pt.: „Zachorowałem”.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. ” Zachorowałem” /
  autorzy: Rene  Goscinny, Jean – Jacques Sempe/.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 66, cw. 1 – 5 .
 3. Jakie znasz leki „z domowej apteki?”, podręcznik, s. 68.
 4. Wykonaj polecenia ze s. 68,  podręcznik, ćw. 68.
 5. Co to są witaminy?.  Przeczytaj  tekst ze s. 69.
 6. Wykonaj pisemnie polecenia: Podręcznik, s.69, ćw. 1 – 2.
 7. Kto jest odkrywcą witamin? Kim był z pochodzenia?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”,  s. 64 –  66 oraz s. 68 – 69.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia, s. 76, s. 77 cw.  2 – 4.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-podrecznik-klasa-3-czesc-1[pr_2019]/#p=II

Język Polski

Klasa IV

Temat:  Szkolne radości, szkolne smutki! Czytamy fragment tekstu  Barbary Gawryluk pt. „Moje Bullerbyn”.

Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

 1. Opowiedz poznany fragment tekstu pt. „Moje Bullerbyn”,
  podręcznik, s. 57 –  58.
 2. Do czego przydaje się znajomość innych języków? Dyskusja.
 3. Ko to jest „bohater” w utworze literackim ?
 4. Wykonaj polecenia 1 – 10 ze s. 58 – 59.
 5. Jaka funkcję pełni przymiotnik i przez co się odmienia?
 6. Pisownia wyrazów z „ó” i „u”.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”,   s. 44, 58 – 59, 60  .

Podręcznik:

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Nowe-slowa-na-start-4/#p=20

Klasa V/VI

Temat:  W poszukiwaniu przyjaźni! Czytamy tekst Barbary Kosmowskiej, Grzegorza Kasdepke pt.” Wielki wybuch, czyli K kontra K”.

Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

 1. Przeczytaj fragment utworu  pt. ” Wielki wybuch, czyli K kontra K”.
 2. Co wiesz na temat autorów? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Współczesne sposoby komunikowania się? / Podręcznik, s. 40 – 41/.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 42 – 43.
 5. Jak napisać e – mail? Podaj przykłady.
 6. Co to jest czasownik? Podręcznik s. 46 – 47.
  / ciąg dalszy cw./.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”,   s. 36  – 47.

Podręcznik:

Klasa VII/VIII

 

Klasa I LO N

 

Klasa II LO N / LO S

 

Klasa III LO S

 

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Uroczyste pasowanie na ucznia szkoły.

Sobota 16 października to był wyjątkowy dzień dla uczniów pierwszej klasy. Oficjalnie zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej. Ten wyjątkowy dzień na pewno głęboko zapadł im w pamięć.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Toruń.

 1. Co warto zobaczyć w Toruniu.
 2. Skąd pochodzi nazwa „To-ruń”. Film

Klasa III

Temat: Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

Dzięki naszym wyjątkowym gościom, Mai Vargovej i Marošowi Hamadzie nasi uczniowie mogli wziąć udział we wspaniałych zajęciach podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Klasa IV

Temat: Polonijny Dzień Dwujęzyczności.

Dzięki naszym wyjątkowym gościom, Mai Vargovej i Marošowi Hamadzie nasi uczniowie mogli wziąć udział we wspaniałych zajęciach podczas Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Klasa V

Temat: Polska Bolesława Chrobrego. 

 1. Misja biskupa Wojciecha.
 2. Zjazd gnieźnieński.
 3. Panowanie Bolesława Chrobrego.
 4. Pierwszy król Polski.

Podręcznik, s. 170-174.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 174.

Klasa VI

Temat: W czasach ostatnich Jagiellonów.

 1. Początek rządów Zygmunta Starego.
 2. Ostatnia wojna z Krzyżakami.
 3. Wojna z Moskwą.
 4. Rywalizacja o Inflanty.

Podręcznik, s. 53-57.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 57.

Klasa VII

Temat: Utrwalenie wiadomości.

 1. Wspólnota narodowa i etniczna
 2. Dziedzictwo narodowe
 3. Tożsamość narodowa
 4. Wspólnoty etniczne

Klasa VIII

Temat: Władze polskie na uchodźstwie.   

 1. Powstanie polskiego rządu na emigracji.
 2. Stosunki polsko-sowieckie.
 3. Armia Polska w ZSRS.
 4. Sprawa katyńska.
 5. Śmierć generała Władysława Sikorskiego.

Podręcznik, s. 60-64.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 64.

Klasa II LO N

Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów.

 1. Wojny z Moskwą.
 2. Polityka węgierska i stosunki z Habsburgami.
 3. Rozwiązanie kwestii krzyżackiej.
 4. Walka o wpływy nad Bałtykiem.

Podręcznik, s. 131-139.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 139.

Klasa III LO N

Temat: Geneza powstania listopadowego.

 1. Rządy wielkiego księcia Konstantego.
 2. Opozycja legalna.
 3. Tajne związki.
 4. Królestwo Polskiew przededniu powstania.

Podręcznik, s. 108-114.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 114.

Klasa III LO S

Temat: Polski Październik i „mała stabilizacja”.

 1. Początki odwilży.
 2. Poznański czerwiec.
 3. Polski Październik i rządy Gomułki.
 4. Marzec 1968 rok.
 5. Rewolta grudniowa na wybrzeżu.

Podręcznik, s. 184-192.

Zadanie domowe:

– pisemnie: Scharakteryzuj środowiska opozycyjne w latach ‘60 i ‘70 w PRL.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels