Materiały lekcyjne dla nieobecnych 23.10.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Moje domowe obowiązki.

 1. Przeczytaj wiersz pt. „Szczęśliwy dom” T. Plebańskiego.
 2. Opowiedz o swoim domu.
 3. Narysuj na kartce z bloku albo w zeszycie szczęśliwy dom.
 4. Zapisz literę „m”, „M”.
 5. Odczytaj wyrazy z literą „m”.
 6. Wymień swoje obowiązki domowe.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 44 – 45; s. 38, ćw. 1 – 3; s. 34 – 35; zeszyt ćwiczeń, litera „m” i „M”.

Klasa II

Temat:  Deszczowy koncert!

 1. Przeczytaj na głos opowiadanie pod tytułem „Mały Fryderyk, wielki Fryderyk” Wojciecha Widłaka.
 2. Wymień informacje na temat Fryderyka Chopina.
 3. Opisz w kilku zdaniach postać Fryderyka.
 4. Wysłuchaj nagrań utworów skomponowanych przez Fryderyka Chopina.
 5. Co to są zdrobnienia?
 6. Frycek to Fryderyk, Kuba to Jakub, Lolek to Karol… Podaj przykłady innych imion i ich zdrobnień.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 80 – 81; ćw. 1 – 4.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cz. I, s. 77 – 78.

Klasa III

Temat: Jesienna zaduma. Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. „Dziadek na suficie” Z. Staneckiej.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 66, ćwiczenia 1 – 5 .
 3. Dlaczego Bartek był smutny i nie mógł zasnąć? Co się wydarzyło?
 4. Opowiedz, jak Bartek i jego tata wspominali dziadka.
 5. Odszukaj w tekście, a następnie odczytaj na głos fragment mówiący o tym, co dawała Bartkowi rozmowa o dziadku.
 6. Jak myślisz, co jeszcze można robić, by zachować w pamięci obraz bliskich zmarłych.
 7. Napisz w zeszycie, dlaczego warto gromadzić o nich wspomnienia?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 70 – 71 .

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia, s. 78.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Co znajduje się w bibliotece? Czytamy wiersz Krystyny Wodnickiej pt. „W bibliotece”. Ludzie książki.

 1. Wymień ludzi książki, podręcznik, s. 68 –  69.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę na temat ludzi książki.
 3. Odpowiedz na pytania i odpowiedzi napisz w zeszycie kto to jest: autor, księgarz, bibliotekarz.
 4. Wykonaj polecenia 1 – 8 ze s. 70 oraz polecenia ze s. 71, 72 i 73.
 5. Napisz wypracowanie na temat: „Co znajduje się w bibliotece”.
 6. Co to są „rymy”?
 7. Przymiotnik, cd.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 68 – 82.

Klasa V/VI

Temat: Sprawdzamy wiedzę i umiejętności. Podsumowanie.

 1. Wikipedia w pigułce. Co warto wiedzieć o wolnej encyklopedii?
 2. Czasownik (powtórzenie: zastosowanie nieosobowych form czasownika, trybów…) .
 3. Pisownia wyrazów z cząstką „by”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 48 – 53 oraz 56.

Podręcznik, „Nowe słowa na start” kl. 5, s. 48  – 56.

Podręcznik „Nowe słowa na start” kl. 6

Klasa VII/VIII

Temat: Dyktando sprawdzające pisownię i jego poprawa.

Temat: Sekret udanego życia na podstawie „Pieśni” Jana Kochanowskiego.

 1. W tym linku znajdziesz filmik z informacjami na temat pieśni jako gatunku literackiego i tematyki „Pieśni” Jana Kochanowskiego.
 2. Teksty „Pieśni”.
 3. W analizie i interpretacji pieśni „Serce roście” i „Nie porzucaj nadzieje” pomoże to.

Klasa II LO

Temat: Dyktando sprawdzające pisownię i jego poprawa.

Temat: „Oda do młodości” Adama Mickiewicza jako manifest pokolenia.

 1. Czym jest oda?
  Termin wywodzi się z języka greckiego: gr. aoide znaczy tyle co „pieśń”, „śpiew”. Jest to gatunek liryczny o rodowodzie antycznym, który, jak podaje „Słownik terminów literackich”, był odmianą greckiej liryki chóralnej. Oda posiada więc cechy charakterystyczne dla poezji melicznej: ma charakter stroficzny i rymowany.

Ponadto istotnym wyznacznikiem tego gatunku jest jego podniosły nastrój. Oda to bowiem utwór najczęściej pochwalny, którego funkcją jest opiewanie jakiegoś ważnego wydarzenia lub bohatera. Istotnymi motywami tematycznymi są tu elementy mitologiczne.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. W analizie i interpretacji utworu pomoże Ci ten materiał.

Klasa III LO

Temat: Dyktando sprawdzające pisownię i jego poprawa. 

Temat: Literatura w polityce i polityka w literaturze na podstawie powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.

 1. Najpierw przeczytaj lub wysłuchaj tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 3. Podsumujmy tu.
 4. Czy Cezary Baryka jest bohaterem romantycznym? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz tu.
 5. Tu możesz przeczytać więcej o naszej lekturze.
 6. Charakterystyka Cezarego Baryki.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o wawelskim Smoku.

 1. Omawianie legendy.
 2. Malowanki
 3. Rysunek smoka – znajdź różnicę.
 4. Bajka tutaj.
 5. Inaczej o Smoku Wawelskim: Wyprawa profesora Baltazara Gąbki.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Toruń.

 1. Legenda o powstaniu toruńskich pierników.
  Film.
 2. Legenda o toruńskich Katarzynkach.
  Film

Klasa III

Temat: Święty Stanisław patron Królestwa Polskiego.   

 1. Bolesław Śmiały
 2. Święty Stanisław
 3. Święty kontra Śmiały
 4. Mini skandaliczny magazyn historyczny

Klasa IV

Temat: Polskie symbole narodowe.

 1. Godło.
 2. Flaga.
 3. Hymn.

Klasa V

Temat: Polska Bolesława Chrobrego. Powtórzenie.

 1. Misja biskupa Wojciecha.
 2. Zjazd gnieźnieński.

Podręcznik, s. 170-174. Utrwalenie materiału.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 174. Powtórzenie.

Klasa VI

Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów. Powtórzenie.

 1. Rozwiązanie kwestii krzyżackiej.
 2. Hołd pruski.

Podręcznik, s. 53-57.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 57. Powtórzenie.

Klasa VII

Temat: Symbole Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Godło.
 2. Flaga.
 3. Hymn.
 4. Święta państwowe i narodowe

Klasa VIII

Temat: Władze polskie na uchodźstwie. Powtórzenie.  

 1. Powstanie polskiego rządu na emigracji.
 2. Stosunki polsko-sowieckie.
 3. Armia Polska w ZSRS.
 4. Sprawa katyńska.
 5. Śmierć generała Władysława Sikorskiego.

Podręcznik, s. 60-64.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 64. Powtórzenie.

Klasa II LO N

Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów. Powtórzenie.

 1. Wojny z Moskwą.
 2. Polityka węgierska i stosunki z Habsburgami.
 3. Rozwiązanie kwestii krzyżackiej.
 4. Walka o wpływy nad Bałtykiem.

Podręcznik, s. 131-139.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 139. Powtórzenie.

Klasa III LO N

Temat: Geneza powstania listopadowego. Powtórzenie.

 1. Rządy wielkiego księcia Konstantego.
 2. Opozycja legalna.
 3. Tajne związki.
 4. Królestwo Polskiew przededniu powstania.

Podręcznik, s. 108-114.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 114. Powtórzenie.

Klasa III LO S

Temat: Polski Październik i „mała stabilizacja”. Powtórzenie.

 1. Początki odwilży.
 2. Poznański czerwiec.
 3. Polski Październik i rządy Gomułki.
 4. Marzec 1968 rok.
 5. Rewolta grudniowa na wybrzeżu.

Podręcznik, s. 184-192.

Zadanie domowe:

– pisemnie: Scharakteryzuj środowiska opozycyjne w latach ‘60 i ‘70 w PRL.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels