Materiały lekcyjne dla nieobecnych 06.11.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Moi rodzice.

 1. Przeczytaj tekst „Praca i zabawa”, podręcznik, 46.
 2. Opowiedz o swoich rodzicach.
 3. Narysuj na kartce z bloku albo w zeszycie swoich rodziców.
 4. Zapisz literę „t”, „T”.
 5. Odczytaj wyrazy z literą „t”. Podaj przykłady wyrazów z literą „t”.
 6. Odczytaj sylaby.
 7. Przeczytaj zdania zapisane drukiem i literami pisanymi.
 8. Ułóż kilka zdań na temat swoich rodziców.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 46, 48 – 49; s. 50, ćw. 1 – 3; s. 34 – 35;
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, litera „t” i „T”, ćw. 41 – 43.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 19.

Klasa II

Temat: Jak powstało państwo polskie?

 1. Przeczytaj na głos treść „Legendy o białym orle” W. Badalskiej.
 2. Opowiedz jak powstało Gniezno.
 3. Wymień stolicę Polski.
 4. Opisz godło państwowe.
 5. Wykonaj ilustrację do wybranego fragmentu legendy.
 6. Zapisz poprawnie nazwy państw i miast.
 7. Jak rozumiesz słowa: „Polska – nasza ojczyzna”? Odpowiedz na pytanie pisemnie w zeszycie.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 4 – 5, ćw. 1 – 5.

Klasa III

Temat: „…nawet mi przez myśl nie przeszło, że się taką katastrofą skończy…” – czytamy fragment tekstu Agnieszki Frączek.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. „… nawet mi przez myśl nie przeszło, że się taką katastrofą skończy…” Agnieszki Frączek.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 74, ćw. 1 – 5.
 3. Przeczytaj w encyklopedii notkę o Julianie Tuwimie.
 4. Ile lat miał Julek, gdy zaczął pisać wiersze?
 5. Spróbuj samodzielnie napisać wiersz.
 6. Wykonaj ilustrację do swojego wiersza.
 7. Co to jest skrót? Kiedy posługujemy się skrótami?
 8. Ortografia – powtórzenie wiadomości. Dyktando.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 72 –  74.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Opisać Polskę! Czytamy wiersz Antoniego Słonimskiego pt. „Polska”. Polska – mój kraj.

 1. Przeczytaj wiersz pt. „Polska”, A. Słonimskiego, podręcznik, s. 152.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Antoniego Słonimskiego.
 3. Kiedy przypada w Polsce Narodowe Święto Niepodległości?
 4. Wykonaj polecenia 1 – 10 ze s. 153 oraz polecenie 1 – 6 ze s. 151.
 5. Jakie znasz polskie symbole narodowe? Wymień i opisz.
 6. Wykonaj pisemnie zadanie programowe: „Czego można życzyć ojczyźnie w dniu jej święta”.
 7. Co to jest czasownik? Ćwiczenia /cd./.

Podręcznik

Klasa V/VI

Temat: Przystanek historia. Czytamy wiersz Juliusza Słowackiego pt. „W pamiętniku Zofii Bobrówny”.

 1. Przeczytaj wiersz Juliusza Słowackiego pt. „W pamiętniku Zofii Bobrówny”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: poemat, rodak.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 163.
 5. Święto Niepodległości – powtórzenie.
 6. Co to jest liczebnik?

Podręcznik, kl. V

Podręcznik, kl. VI

Klasa VII/VIII

Temat: Dyktando sprawdzające pisownię i jego poprawa.

Temat: Życzenia, pozdrowienia, gratulacje, czyli netykieta. Internet a media. Plemiona sieci.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.

Klasa II LO

Temat: Dyktando sprawdzające pisownię i jego poprawa.

Temat: Życzenia, pozdrowienia, gratulacje, czyli netykieta. Internet a media. Plemiona sieci.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.

Temat: Do czego służy język? Funkcje języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Klasa III LO S

Temat: Życzenia, pozdrowienia, gratulacje, czyli netykieta. Internet a media. Plemiona sieci.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.

Temat: Do czego służy język? Funkcje języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Warsie i Sawie .

 1. Omawianie legendy.
 2. Legenda – film.
 3. Malowanki

Klasa II

Temat: Wielkopolska i Kujawy – poznajemy kolebkę państwa polskiego.

 1. Wielkopolski Park Narodowy
  – pająk topik
  – puszczyk
 2. Ochrona przyrody.

Temat: Poznajemy Małopolskę.

 1. Legenda o śpiących rycerzach pod Giewontem.
 2. Film.
 3. Krzyż na Giewoncie.
 4. Legenda o św. Kindze.
 5. Bochnia i Wieliczka.

Klasa III

Temat: Przesławny książę Bolesław.  

 1. Władysław Herman i Sieciech.
 2. Zbigniew i Bolesław Krzywousty.
 3. Rozbicie dzielnicowe.

Klasa IV

Temat: Polskie święta narodowe i państwowe.

W Polsce uroczyście obchodzimy między innymi Święto Narodowe 3 Maja z okazji uchwalenia tego dnia w 1791 roku pierwszej polskiej konstytucji. 11 listopada świętujemy Narodowe Święto Niepodległości, czyli rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Klasa V

Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego.

 1. Panowanie Mieszka II – utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich.
 2. Przejęcie władzy przez Bezpryma.
 3. Najazd Czechów na Wielkopolskę – 1038 r.,zniszczenie Gniezna i Poznania.
 4. Odbudowa państwa przez Kazimierza Odnowiciela.
 5. Przeniesienie stolicy z Gniezna do Krakowa, odzyskanie Mazowsza, Pomorza Gdańskiego i Śląska.

Podręcznik, s. 175-176.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 176.

Klasa VI

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.

 1. Idee renesansowe w Polsce.
 2. Rozwój literatury polskiej.
 3. Przewrót kopernikański.
 4. Przebudowa Wawelu w stylu renesansowym.

Podręcznik, s. 58-63.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 63.

Klasa VII

Temat:  Polskie Państwo Podziemne. 

 1. Początki działalności konspiracyjnej.
 2. Powstanie Armii Krajowej.
 3. Działalność ZWZ i AK.

Podręcznik, s. 65-67.

Zadanie domowe:

– praca pisemna: Opisz działalność Szarych Szeregów.

Klasa VIII

Temat: Polskie dziedzictwo narodowe.

 1. Zasługi oręża polskiego.
 2. Dawna potęga państwa polskiego.
 3. Idee wolności i demokracji.

Klasa II LO N

Temat:  Rzeczpospolita Obojga Narodów.

 1. Dzieje unii Polski i Litwy.
 2. Dwa państwa jeden władca.
 3. Litwa przed Unią Lubelską.
 4. Unia Lubelska i jej postanowienia.

Podręcznik, s. 142-150.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 150.

Klasa III LO N

Temat:  Powstanie listopadowe.

 1. Wybuch powstania listopadowego.
 2. Próby porozumienia z carem.
 3. Wojna polsko-rosyjska.
 4. Europa wobec powstania.
 5. Klęska powstania i jej skutki.
 6. Emigracja popowstaniowa.

Podręcznik, s. 115-133.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 133.

Klasa III LO S

Temat:  Działalność opozycyjna w latach 70-tych XX w.

 1. Sprawa Stanisława Pyjasa.

Zadanie domowe:

– Obejrzyj film edukacyjny IPN o S. Pyjasie.

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels