Materiały lekcyjne dla nieobecnych 13.11.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze zabawy.

 1. Opisz swoją ulubioną zabawę.
 2. Przeczytaj tekst pt. „Zarozumiała lala”- jakich rad byś udzielił Elizie.
 3. Narysuj swoją ulubioną zabawkę.
 4. Zapisz literę „L”, „l”- ćwiczenia w kaligrafii.
 5. Odczytaj zdanie i napisz po śladzie.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 54, ćw. 1 – 4; s. 55, ćw. 1 – 3;
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, litera „l” i „L”,  s. 44 –  46.

Podręcznik, s. 52-53, 55, ćwiczenia, s. 44-45, 46.

„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 20.

Klasa II

Temat: Opiekujemy się zwierzętami. Smakołyki leśnych zwierząt.

 1. Przeczytaj na głos wiersz pt. „Leśna choinka” E. Spławińskiej.
 2. Opisz gwiazdkowe prezenty dla zwierząt.
 3. Ułóż jadłospis dla zwierząt zimujących w lesie.
 4. Opisz wiewiórkę.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 4 – 5, ćw. 1 – 5.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cz. II, s. 4 – 5

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy wiersz Wandy Chotomskiej pt. „Pan Listopad”.

 1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika pt. „Pan Listopad”, Wandy Chotomskiej.
 2. Odpowiedz na pytania z podręcznika, s. 77, ćw. 1 – 4.
 3. Jaki był Pan Listopad? Dokonaj opisu.
 4. Sztuka pisania – opis.
 5. Wykonaj polecenia ze s. 78 podręcznika.
 6. Wykonaj dowolną ilustrację i opisz ją.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 76 –  78 .

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia, s. 84 – 85.

„Elementarz odkrywców”. Potyczki ortograficzne, s. 6 – 8.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Symbole narodowe – hymn polski. Analiza tekstu Józefa Wybickiego pt. „Mazurek Dąbrowskiego”.

 1. Przeczytaj tekst pt. „Mazurek Dąbrowskiego”, Józefa Wybickiego, podręcznik, s. 155.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Józefa Wybickiego.
 3. Co to jest „hymn narodowy”?
 4. Wykonaj polecenia 1 – 7 ze s. 156 oraz polecenia ze s. 157.
 5. Co to jest „refren”? Podaj przykłady.
 6. Wykonaj pisemnie zadanie: Opracuj projekt znaczka pocztowego z serii „Moja Polska”.
 7. Co to jest rzeczownik? Rzeczownik i jego znaczenie. Ćwiczenia.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 155 – 157.

Podręcznik, „Nowe słowa na start. Zeszyt ćwiczeń”, s. 28 – 29

Klasa V/VI

Temat: Przysłowiowa Polska. Czytamy fragment tekstu Magdaleny Jarco zamieszczony w  „Wprost”.

 1. Przeczytaj tekst Magdaleny Jarco.
 2. Co wiesz na temat autorki?
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: przysłowie.
 4. Wykonaj polecenia: podręcznik, s. 186 i  187.
 5. Liczebnik, cd. Wykonaj ćw. związane z liczebnikiem w zeszycie ćwiczeń.  /ciąg dalszy ćw./, s. 28,29.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 186 i  187.

Klasa VII/VIII

Temat: Ludzie wobec ludzi – Tadeusz Różewicz: „List do ludożerców”.

 1. Tekst wiersza znajdziesz tu.
 2. Tu znajdziesz kartę pracy.
 3. Podczas lekcji będziemy analizować i interpretować utwór, realizując poszczególne punkty karty pracy.

Temat: Wpływ stereotypów na relacje międzyludzkie.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika na stronach 21-23.
 2. Co to jest stereotyp? Poszukaj definicji we właściwym słowniku.
 3. Jak powstają stereotypy? Odpowiedz pisemnie w zeszycie.
 4. Czym są mentalne szufladki?

Klasa II LO

Temat: Do czego służy język?

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Temat: Romantyczne cechy w balladzie A. Mickiewicza: „Świteź”.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Tu – tekst całej ballady.

Klasa III LO

Temat: Do „Ferdydurke” W. Gombrowicza pierwsze zbliżenie.

 1. Obejrzyj to i to.
 2. Napisz notatkę w zeszycie na podstawie uzyskanych informacji.
 3. Podsumujmy tym.

Temat: Do czego służy język? Funkcje języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Wiedza o Polsce

Klasa V

Temat: Kryzys i odbudowa państwa Piastów.

 1. Objęcie tronu po śmierci Bolesława Chrobrego przez Mieszka IIw 1025 r.
 2. Walki z sąsiadami – utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerwieńskich.
 3. Opuszczenie kraju przez Mieszka II.
 4. Wysłanie insygniów królewskich przez Bezpryma do Niemiec.
 5. Powrót Mieszka do kraju o jego śmierć w 1034 r.

Podręcznik, s. 175.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 178.

Klasa VI

Temat: Panowanie ostatnich Jagiellonów.

 1. Wojna z Moskwą.
 2. Bitwa pod Orszą, podpisanie rozejmu z Wielkim Księstwem Moskiewskim.
 3. Rywalizacja Zygmunta II Augusta o Inflanty.

Podręcznik, s. 55-57.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 57.

Klasa VIII

Temat: Polskie Państwo Podziemne. 

 1. Polityczne podziały polskiego podziemia.
 2. Cichociemni.
 3. Organizacje zbrojne polskiego podziemia.

Podręcznik, s. 68-71.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 71.

Klasa II LO N

Temat: Pierwsza wolna elekcja.

 1. Pierwsze bezkrólewie.
 2. Wolna elekcja.
 3. Artykuły henrykowskie.
 4. Pacta Conventa.
 5. Rządy i ucieczka Henryka Walezego.

Podręcznik, s. 158-163.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 63.

Klasa III LO N

Temat: Wielka Emigracja.

 1. Emigracja popowstaniowa.
 2. Działalność polityczna Emigracji.
 3. Działalność księcia Czartoryskiego.
 4. Pozostałe ugrupowania emigracyjne.

Podręcznik, s. 126-133.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 133.

Klasa III LO S

Temat:  Powstanie NSZZ Solidarność.

 1. Sierpień ‘80 – strajki w Stoczni Gdańskiej.
 2. Powstanie Międzyzakładowych Komitetów Strajkowych.
 3. Utworzenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność.

Podręcznik, s. 217-221.

Zadanie domowe:

– pisemnie: Opisz, które z postulatów sierpniowych miały charakter polityczny, a które ekonomiczny.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels