Lekcje zdalne 20.11.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze ukochane zabawki.

 1. Opisz swoją ulubioną zabawkę.
 2. Przeczytaj tekst pt. „Ukochane zabawki” Zofii Staneckiej.
 3. Opisz zachowanie Maćka.
 4. Opowiedz o sytuacjach, w których czuł wstyd i zakłopotanie.
 5. Zapisz literę „u” i „U”.
 6. Odczytaj wyrazy z literą „u”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 51, ćw. 1 – 3; s. 56 i 57;
„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia,  litera „u” i „U”, s. 47 – 48.

Klasa II

Temat: Nasze lektury. Lektura „Kapelusz Pani Wrony” – D. Parlak.

 1. Przeczytaj na głos wybrane fragmenty lektury.
 2. Wymień elementy świata przedstawionego (bohaterowie, czas, miejsce, wydarzenia)
 3. Opisz w kilku zdaniach Panią Wronę.
 4. Opowiedz przygodę, która spotkała Wystraszka.
 5. Wykonaj ilustrację do lektury lub jej wybranego fragmentu.

Link: „Kapelusz Pani Wrony”

„Elementarz odkrywców. Ćwiczenia”, kl. 2, cz. 2, s. 16 – 17.

Klasa III

Temat: Skarby ukryte w ziemi! W pracowni garncarskiej.

 1. Opisz, jak powstają gliniane naczynia.
 2. Wykonaj ilustracje wybranego przedmiotu z gliny i opisz jego wygląd.
 3. Wskaż różnice między sposobem produkcji naczyń dawniej a dziś.
 4. Jaki dostrzegasz postęp cywilizacyjny?
 5. Utwórz liczbę mnogą rzeczowników z „ę” i „ą”.
 6. Zapoznaj się z opowiadaniem A. Onichimowskiej pt. „Wycieczka do Biskupina”.
 7. Kiedy piszemy „rz”?

„Elementarz odkrywców”. Potyczki ortograficzne, „rz”.

„Elementarz odkrywców. Ćwiczenia”, s. 6.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Narodowe Święto Niepodległości (cd.): poznajemy pieśń pt. „Maszerują strzelcy”.

 1. Przeczytaj tekst pt. „Maszerują strzelcy”, podręcznik, s. 331.
 2. Wykonaj polecenia 1 – 3 ze s. 331.
 3. Opisz żołnierzy Legionów Polskich.
 4. Wykonaj pisemnie zadanie: Sprawdź w internecie, jak wyglądał lampas.
 5. Czasownik – utrwalenie materiału.
 6. Pisownia wyrazów z „rz” i „ż”.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 108 – 112, 130, 331.

„Zeszyt ćwiczeń”, s. 24 – 29.

Klasa V/VI

Temat: W jakich sytuacjach ludzie reagują złością? Czytamy wiersz Hanny Januszewskiej pt. „Lwy”.

 1. Przeczytaj tekst Hanny Januszewskiej  pt. „Lwy”.
 2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Jak recytować teksty?
 4. Pisownia wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniu.
 5. Z jakich części składają się wyrazy odmienne?/ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 81, 84, 88, 90 – 93.

Klasa VII/VIII

Temat: Jak w kilka dni przeżyć całe życie? – na podst. Książki E.-E. Schmitta: „Oskar i pani Róża”.

 1. Posłuchaj wywiadu z autorem.
 2. Przeczytaj pierwszy list Oskara do Boga.
 3. Wypisz z tekstu informacje o głównym bohaterze książki:

 imię – ………………………………………………………………………………………………………..………………………..
pseudonim – ……………………………………………………………………………………………………………………..
wiek – ………………………………………………………………………………………………..……..………………………..
wygląd zewnętrzny – …………………………………………………………………………..…….………………………..
nazwa choroby – ……………………………………………………..………………………………………………..………..
miejsce pobytu – ……………………………………………………..………………………………………….……………..
leczenie i jego rezultat – ………………………………………….……………………………………………..…………..
reakcja Róży i innych na pytanie o śmierć – ………………………………………………………………………

 1. Na podstawie ćwiczenia 3 zredaguj notatkę o Oskarze.
 2. Przygotuj w zeszycie tabelę na temat życia Oskara (podziel kartkę linią pionową na pół, wpisz nazwy: dzień i co sią działo z Oskarem).
 3. Na ile pomysł pani Róży pomógł Oskarowi w pogodzeniu się ze śmiercią? Przygotuj wypowiedź pisemną, popierając swoje stanowisko co najmniej trzema argumentami. Posłuż się tabelą Etapy życia Oskara oraz podanymi pytaniami pomocniczymi:
  1. Czy większość ludzi wybiera życie w samotności, czy z życiowym partnerem?
  2. Jak żył Oskar od około 20. roku życia?
  3. Jaki wpływ na samopoczucie 20–30-latków ma nocne imprezowanie? Jak było z Oskarem?
  4. Czego, oprócz wielu dobrych chwil, doświadczają małżonkowie? Co przeżywał związek Oskara, gdy bohater miał około 50 lat?
  5. O czym najczęściej opowiadają starsi ludzie na spotkaniach z bliskimi? Jak wyglądały spotkania Oskara i Peggy w szóstym dniu zabawy?
  6. Co mówią ludzie w podeszłym wieku o starości? Co mówił o tym Oskar?Np: Oskarowi nie udało się poznać najważniejszych etapów w życiu człowieka. Uczestniczył tylko w zabawie i niczym więcej. Bo co może wiedzieć mały chłopiec o tworzeniu związków, kryzysie małżeńskim czy życiu dojrzałego człowieka? Ale co może człowiek przeciwstawić śmierci? Czy w ogóle istnieje jakiś dobry pomysł, by z nią się pogodzić?lub:
   1. Ludzie zwykle żyją w parach. Oskar stworzył związek z Peggy.
   2. 20–30-latkowie często uczestniczą w nocnych imprezach, czego skutki odczuwają w następnych dniach. Oskar często nie spał w nocy, spotykał się z Peggy, potem czuł się zmęczony.
   3. Każdy związek przeżywa kryzysy. Oskar przeszedł go w wieku 40–50 lat. itd.
 1. Zastanów się i odpowiedz na pytania:
  1. Jaką funkcję pełni w życiu człowieka tzw. zabawa w nadawanie sensu temu, co przeżywamy? Po co człowiekowi baśnie, opowieści? Czy służą tylko rozrywce?
  2. Jak pomóc komuś, kto jest w sytuacji beznadziejnej, której nie można zmienić?
 1. Podsumowanie lekcji o lekturze znajdziesz tu.

Klasa II LO

Temat: „Ballady i romanse” A. Mickiewicza jako źródło haseł romantycznych.

 1. Najpierw posłuchaj tego i napisz notatkę w zeszycie.
 2. Teraz posłuchaj tego, następnie dokonaj analizy i interpretacji ballady „Romantyczność” w zeszycie. Pomogą Ci w tym te
 3. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Klasa III LO

Temat: Nowoczesność jako źródło cierpienia  („Ferdydurke” W. Gombrowicza).

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Napisz notatkę w zeszycie na podstawie uzyskanych informacji i wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 3. Teraz obejrzyj to. Porównaj tekst z książki z wizją reżysera.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Warsie i Sawie.

 1. Omawianie legendy.
 2. Legenda – film.
 3. Malowanki

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Małopolskę.

 1. Bałtowski Park Jurajski.
 2. Baranów Sandomierski – perła renesansu w Polsce.
 3. Bartków i dąb Bartek.
 4. Bóbrka –skansen przemysłu naftowego.
  Film:  Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce
  Film: Twórca przemysłu naftowego – Ignacy Łukasiewicz.

Film: Być jak Ignacy.

Klasa III

Temat: Koronacje królewskie.     

 1. Ceremoniał koronacyjny.
 2. Insygnia władzy
 3. Miejsca koronacji
  Film: Koronacja Jadwigi Andegaweńskiej na Króla Polski – namaszczenie świętymi olejami.
  Film: Jadwiga Andegaweńska jest naszym królem! – koronacja.

Klasa IV

Temat: Legendy o najdawniejszych dziejach Polski.

 1. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie. Film pod tym linkiem.
 2. Legenda o Piaście Kołodzieju. Film pod tym linkiem lub tutaj.
 3. Legenda o księciu Popielu. Omawianie legendy:
 4. Ciekawostka.
 5. Oglądamy film: W krainie baśni – Król Popiel lub Polskie legendy – legenda o Królu Popielu.

Klasa V

Temat: Kryzys i odbudowa państwa Piastów – część II.

 1. Najazd Czechów na Wielkopolskę – 1038 r. – przyłączenie do Czech Śląska.
 2. Powrót Kazimierza do kraju – zjednoczenie Mazowsza, Wielkopolski, Małopolski i Pomorza Gdańskiego. Odebranie Czechom Śląska
 3. 1039 r. – przeniesienie stolicy do Krakowa.
 4. Odbudowa organizacji kościelnej.
 5. Panowanie Bolesława Śmiałego. Konflikt króla z biskupem krakowskim Stanisławem.

Podręcznik, s. 175-178.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 178.

Klasa VI

Temat: Odrodzenie na ziemiach polskich.  

 1. Idee renesansowe w Polsce.
 2. Rozwój polskiej literatury.
 3. „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię” Mikołaj Kopernik.

Podręcznik, s. 58-63.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 63.

Klasa VII

Temat:  Społeczeństwo polskie po okupacją.  

 1. Niemiecki terror.
 2. Postawa Polaków wobec okupacji.
 3. Powstanie w getcie warszawskim.
 4. Zagłada polskich Żydów.
 5. Polacy wobec Holocaustu.
 6. Rzeź wołyńska.

Podręcznik, s. 74-79.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 79.

Klasa VIII

Temat: Struktura organów władzy RP – władza ustawodawcza.

 1. Sejm
 2. Senat
 3. Wybory do sejmu i senatu.
 4. Zasady prawa wyborczego.

Klasa II LO N

Temat:  Reformacja i kontrreformacja na ziemiach polskich.

 1. Przyczyny reformacji Rzeczypospolitej.
 2. Bracia polscy i czescy.
 3. Walka o tolerancję.
 4. Kontrreformacja w Polsce.
 5. Kościół prawosławny i unia brzeska.

Podręcznik, s. 151-157.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 157.

Klasa III LO N

Temat:  Kultura polska w pierwszej połowie XIX wieku.

 1. Rozwój kultury polskiej pod zaborami.
 2. Narodziny i rozwój polskiego romantyzmu.

Podręcznik, s. 151-158.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 158.

Klasa III LO S

Temat:  Polska droga do wolności.

 1. Wydarzenia sierpniowe. 21 postulatów stoczniowców.
 2. Powstanie NSZZ „Solidarność”

Podręcznik, s. 332-333.

Zadanie domowe:

– utrwalić materiał.

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels