Lekcje zdalne 27.11.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Zwierzęta w naszym domu.

 1. Opisz swoje zwierzątko.
 2. Jak opiekujemy się zwierzętami? Opowiedz.
 3. Jakie zwierzęta są hodowane w domu? Wymień.
 4. Narysuj swoje zwierzątko.
 5. Zapisz literę „k” i „K”.
 6. Odczytaj wyrazy z literą „k”.
 7. Dzielimy wyrazy na sylaby.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. I, s. 59, ćw. 1 – 3; s. 60 – 61
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, litera „k” i „K”, s. 50 – 51.

Dla chętnych: „Elementarz Odkrywców”, zeszyt kaligrafii, s. 22.

Klasa II

Temat: Wkrótce Boże Narodzenie! Świat w zimowej szacie.

 1. Przeczytaj na głos wiersz pt. „To już zima” J. Ficowskiego.
 2. Wymień oznaki zimy.
 3. Narysuj zimowy pejzaż i opisz go w kilku zdaniach.
 4. Liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników. Odmień wybrane rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 44  ćw. 1- 3

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Poznajemy fragmenty tekstu Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „W poszukiwaniu świata. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”.

 1. Zapoznaj się z fragmentem tekstu Anny Czerwińskiej-Rydel pt. „W poszukiwaniu świata. Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie”.
 2. Przeczytaj w encyklopedii lub leksykonie notkę o Marii Skłodowskiej-Curie.
 3. Dlaczego młoda Maria musiała wyjechać do Francji?
 4. Co oznacza wyraz „emancypacja”?
 5. My też chcemy być odkrywcami! Badamy właściwości wody.
 6. Jakie są właściwości wody? Wymień.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 79.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, s. 83.

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „rz”, ciąg dalszy

Język Polski

Klasa IV

Temat: Spotkanie z lektura! „Akademia pana Kleksa”. Czytamy fragment „Akademii pana Kleksa”, Jana Brzechwy.

 1. Przeczytaj fragment tekstu J. Brzechwy pt.: „Akademia pana Kleksa”, podręcznik, s. 86 – 89.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną Jana Brzechwy.
 3. Opowiedz fragment tekstu.
 4. Wykonaj polecenia 1 – 9 ze s. 87 – 88.
 5. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: „Opis postaci”.
 6. Co to jest przysłówek? Ćwiczenia /cd./.

Podręcznik „Nowe słowa na start”, s. 86 – 93.

Ćwiczenia, s. 30 – 34.

Klasa V/VI

Temat: Spotkanie z lekturą! Czytamy fragment tekstu Ferenca Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”.

 1. Przeczytaj tekst F. Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: musztrować, areszt, niesubordynacja i strofować.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 101 – 102.
 5. Powtórzenie materiału nauczania – wyjaśnij pojęcia: tematyka, narrator, narrator pierwszoosobowy, trzecioosobowy, narracja pierwszoosobowa, trzecioosobowa, bohaterowie: bohater tytułowy, pierwszoplanowy, bohaterowie drugoplanowi; powieść, świat przedstawiony, akcja, wątek.
 6. Znaczenie przysłówka. Wykonaj ćw. związane z przysłówkiem w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 30 – 34.

Klasa VII/VIII

Temat: Charakterystyka głównego bohatera książki E.-E. Schmitta: „Oskar i pani Róża”.

 1. Przypomnij sobie zasady pisania charakterystyki. Pomoże Ci to.
 2. Wyszukaj informacje o bohaterze (przypomnij sobie ćwiczenia z ostatniej lekcji) i napisz je w punktach (przedstawienie bohatera, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru i usposobienia, poglądy lub postawa wobec życia, podsumowanie, czyli Twoja opinia na temat charakteryzowanego bohatera).
 3. Teraz napisz w zeszycie charakterystykę Oskara.

Temat: Mowa zależna i niezależna – ćwiczenia.

 1. Informacje znajdziesz tu.

Wykonaj ćwiczenia z Zeszytu ćwiczeń na stronach 46-47.

Klasa II LO

Temat: Samotność wędrowca w „Stepach akermańskich” A. Mickiewicza.

 1. Najpierw posłuchaj tego i napisz notatkę w zeszycie.
 2. Teraz posłuchaj tego.
 3. Materiał lekcyjny znajdziesz tu. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia.

Klasa III LO S

Temat: Deformacja jako autokreacja, deformacja jako maska.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Napisz notatkę w zeszycie na podstawie uzyskanych informacji i wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Praca domowa

Uwzględniając kategorie organizujące wiersza „Skumbrie w tomacie”, przedstaw interpretację utworu.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy o toruńskich piernikach.

 1. Legenda o powstaniu toruńskich pierników.
  Film.
 2. Legenda o toruńskich Katarzynkach.
  Film

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Małopolskę – Bieszczady. 

 1. Bieszczady.
 2. Bieszczadzki Park Narodowy – królestwo rysia Pędzelka.
 3. Bieszczadzka kolej wąskotorowa.
 4. Drewniane cerkwie w regionie Karpat.

Klasa III

Temat: Ostatni Piastowie.     

 1. Władysław Łokietek.
  • koniec rozbicia dzielnicowego
  • koronacja
  • grota Łokietka w Ojcowie
 1. Kazimierz Wielki.
  • odbudowa ojczyzny
  • Orle Gniazda
  • Uczta u Wierzynka
  • utworzenie Akademii Krakowskiej
 1. Ołtarz Ojczyzny w Katedrze Wawelskiej.

Klasa IV

Temat: Mieszko I i chrzest Polski.

 1. Państwo Polan.
 2. Chrzest Polski 966 rok.
 3. Bitwa pod Cedynią 972 r.
 4. Film edukacyjny: Się zaczęło w Polsce Piastów – Jak powstawało państwo polskie?
 5. Ciekawe filmy: Kraj Polan. Mieszko I.
 6. Świętosława (Storada) – polska Królowa Wikingów.

Klasa V

Temat: Panowanie Bolesława Śmiałego

 1. Wojny Bolesława z Czechami i Rusią.
 2. Koronacja Bolesława 1076 r.
 3. Konflikt króla Bolesława Śmiałego z biskupem krakowskim Stanisławem.
 4. Ucieczka króla z kraju.
 5. Kult św. Stanisława.

Podręcznik, s. 177-178.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 178.

Klasa VI

Temat: Rzeczypospolita Obojga Narodów.

 1. Przyczyny zawarcia unii lubelskej.
 2. Unia lubelska i jej skutki.
 3. Rzeczpospolita i jej mieszkańcy.

Podręcznik, s. 66-670

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 70.

Klasa VII

 

Klasa VIII

Temat: Plan „Burza” i powstanie warszawskie. Część I.

 1. Plan „Burza” i jego przebieg.
 2. Przyczyny wybuchu powstania warszawskiego.
 3. Wybuch powstania. Warszawa podczas powstania.

Podręcznik, s. 80-83.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 83.

Klasa II LO N

Temat:  Reformacja i kontrreformacja na ziemiach polskich. Powtórzenie.

 1. Przyczyny reformacji Rzeczypospolitej.
 2. Bracia polscy i czescy.
 3. Walka o tolerancję.
 4. Kontrreformacja w Polsce.
 5. Kościół prawosławny i unia brzeska.

Podręcznik, s. 151-157.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 157.

Klasa III LO N

Temat:  Królestwo Polskie w przededniu wybuchu powstania styczniowego.

 1. Odwilż posewastopolska na ziemiach Polski.
 2. Wzrost uczuć patriotycznych.
 3. Kształtowanie się obozów politycznych.

Podręcznik, s. 159-165.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 165.

Klasa III LO S

Temat:  Polska droga do wolności.

 1. Wprowadzenie stanu wojennego i jego skutki.

Podręcznik, s. 334-335.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 335.

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels