Lekcje zdalne 04.12.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Mój dom! Jak dbam o swój pokój?

 1. Wysłuchaj w skupieniu opowiadania pt. „Skąd się i bierze porządek”, W. Widłak.
 2. Opowiedz o zachowaniu bohaterów utworu i wyglądzie ich pokoju.
 3. Czy dbasz o porządek w swoim pokoju? Opowiedz, w jaki sposób.
 4. Jak rozumiesz pojęcie: dom – ojczyzna?
 5. Zapisz literę „d” i „D” oraz „y”, „Y”.
 6. Odczytaj wyrazy z literą „d”.

Podręcznik: „Elementarz Odkrywców”, cz. I, s. 64-65, ćw. 1-5; s. 66 i 69; 72-74;
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, litera „d” i „D” oraz „y” i „Y” s. 59 – 60, 63 – 64.

Klasa II

Temat: Wigilia w naszych domach.

 1. Przeczytaj wiersz „Wigilijna noc” M. Strzałkowskiej.
 2. Opisz wieczór wigilijny w swoim domu.
 3. Wymień zwyczaje związane z Wigilią.
 4. Ułóż życzenia świąteczne.
 5. Poćwicz śpiewanie wybranej kolędy.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, s. 50 ćwiczenia 1- 4 oraz s. 51.

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Michałek”. Krótka historia pieniądza.

 1. Zapoznaj się z wierszem Jana Brzechwy pt. „Michałek”.
 2. Przeczytaj w encyklopedii lub leksykonie notkę o Janie Brzechwie.
 3. Jak rozumiesz słowa: „czas to pieniądz”?
 4. Skąd się wzięły pieniądze?
 5. Jak piszemy „nie” z czasownikami?
 6. Podaj przykłady na pisownię „nie” z czasownikami.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2,  s. 34 – 35, s. 36 ćwiczenie 1- 3,  s. 37.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, s. 83.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „rz”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: tutaj i tutaj

Język Polski

Klasa IV

Temat: Szkolne radości, szkolne smutki! Kłopoty z kolegami… Poznajemy fragmenty utworu „Pinokio” Carla Collodi.

 1. Przeczytaj fragment tekstu pt.: „Pinokio”, podręcznik, s. 94 – 95.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną autora.
 3. Wykonaj polecenia 1 – 4 ze s. 95.
 4. Sprawdzamy wiedzę i umiejętności.
 5. Wykonaj pisemnie ćwiczenia, s. 96.
 6. Przysłówek /ćwiczenia/. Ćwiczenia /cd./. „Nowe słowa na start”, ćwiczenia, cd.

Klasa V/VI

Temat: Ideały, autorytety, idole… Czytamy fragmenty tekstu „O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia”.

 1. Przeczytaj tekst autorów K. Michalskiego, D. Kota, E. Kot, M. Kozak pt. „O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia”.
 2. Co wiesz na temat autorów? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „fascynacja”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 108.
 5. Przysłówek. (cd.), Wykonaj ćw. związane z przysłówkiem w zeszycie ćwiczeń, s. 30 – 34 /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 107 – 108.

Klasa VII/VIII

Temat: Ciało i dusza, czyli o bajkach Ignacego Krasickiego.

 1. Na początku posłuchaj tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.

Klasa II LO

Temat: Prometeizm Wielkiej Improwizacji w Dziadach cz. III Adama Mickiewicza.

 1. Przypomnij sobie treść utworu tu.
 2. Posłuchaj interpretacji utworu w wykonaniu Gustawa Holoubka.
 3. Tekst Wielkiej Improwizacji znajdziesz tu.
 4. Analizę III części Dziadów znajdziesz tu, a Wielkiej Improwizacji
 5. Materiał lekcyjny znajdziesz
 6. Zapoznaj się jeszcze z

Klasa III LO

Temat: Powtórzenie wiadomości o dwudziestoleciu międzywojennym.

Temat: Literatura czasu wojny i okupacji. Pokolenie Kolumbów.

 1. Wybierz się na wirtualny spacer tu.
 2. Teraz posłuchaj tego i wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 3. Teraz posłuchaj tego i wykonaj ćwiczenia.
 4. Tu znajdziesz wywiad z Romanem Bratnym.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy o śpiących rycerzach w Tatrach.

 1. Legenda o śpiących rycerzach pod Giewontem.
 2. Film.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Małopolskę – Kraków. 

 1. Barbakan.
 2. Dom Jana Matejki.
 3. Kościół Mariacki i historia żółtej ciżemki.
 4. Sukiennice i Ratusz.
 5. Kościół Świętych Piotra i Pawła oraz Kościół Świętego Andrzeja.
 6. Wawel.
 7. Dzwon Zygmunta.
 8. Smocza Jama.

Klasa III

Temat: Jadwiga i Jagiełło.     

 1. Jadwiga Andegaweńska królem Polski.
 2. Legenda o stópce królowej Jadwigi.
 3. Racjonał królowej Jadwigi.
 4. Nowa dynastia: Jagiellonowie.

Klasa IV

Temat: Zjazd gnieźnieński.

 1. Bolesław Chrobry.
 2. Św. Wojciech.
 3. Cesarz Otton III.
 4. Zjazd gnieźnieński.

Klasa V

Temat: Testament Bolesława Krzywoustego.

 1. Podział państwa pomiędzy synów w 1138 r.
 2. Zasada senioratu.
 3. Prawa seniora.

Podręcznik, s. 180-182.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 180.

Klasa VI

Temat: Pierwsza wolna elekcja.

 1. Bezkrólewie.
 2. Szlachta wybiera króla.
 3. Następstwa wolnych elekcji.

Podręcznik, s. 76-79.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 79.

Klasa VII

 

Klasa VIII

Temat:  Powstanie Warszawskie.

 1. Walki powstańcze w Śródmieściu, na Starym Mieście, na Powiślu, na Woli i Mokotowie.
 2. Rozkaz Hitlera w stosunku do Powstańców i Warszawiaków.
 3. Walki o Stare Miasto.
 4. Przejście kanałami ze Starówki do Śródmieścia.
 5. Upadek i skutki powstania.

Podręcznik, s. 84-86.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 86.

Klasa II LO N

Temat:  Pierwsza wolna elekcja.

 1. Pierwsze bezkrólewie.
 2. Kandydaci do tronu polskiego.
 3. Artykuły henrykowskie i pacta conventa.
 4. Rządy i ucieczka Henryka Walezego.

Podręcznik, s. 158-163.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 163.

Klasa III LO N

Temat:  Powstanie styczniowe.

 1. Wybuch powstania.
 2. Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego.
 3. Przebieg działań powstańczych.
 4. Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.
 5. Dyktatura R. Traugutta i upadek powstania.

Podręcznik, s. 166-173.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 173.

Klasa III LO S

Temat:  Stan wojenny.

 1. Ogłoszenie stanu wojennego – proklamacja WRON.
 2. Apel do społeczeństwa Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ Solidarność.

Podręcznik, s. 334-335.

W każdej klasie przypominałam uczniom o 40-ej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego i akcji Światło Wolności.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels