Lekcje zdalne 11.12.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze lektury! Czytamy tekst Lucyny Krzemienieckiej pt.: „Jak się krasnalek z borsukiem na spacer wybierali…”

 1. Dlaczego krasnal i borsuk nie poszli razem na spacer?
 2. Jakie znasz zwierzęta prowadzące nocny tryb życia?
 3. Przeczytaj tekst z podziałem na role.
 4. Narysuj na kartce z bloku komiks do tej opowieści.
 5. Jak przyroda szykuje się do zimy?
 6. Co to są zdrobnienia? Podaj przykłady.
 7. Zapisujemy literę „b”, „B”. Utrwalamy poznane litery.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 8 – 9, s. 14 – 15 s. 23.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 5, 6.

Klasa II

Temat: Szopka bożonarodzeniowa – opis.

 1. Co to jest „szopka bożonarodzeniowa”?
 2. Opisz tradycyjną szopkę bożonarodzeniową.
 3. Wymień zwierzęta, które znajdują się w szopce.
 4. Zaprojektuj szopkę.
 5. Wykonaj szopkę bożonarodzeniową dowolną techniką.
 6. Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Szopki jak z bajki”.
 7. Co wiesz o mieście Krakowie? Napisz w zeszycie kilka zdań.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, s. 52 – 53.

Pomocne linki:
tutaj oraz tutaj

Klasa III

Temat: Święta Bożego Narodzenia.

 1. Wymień zwyczaje związane z Wigilia i Bożym Narodzeniem.
 2. Poćwicz śpiewanie wybranych kolęd.
 3. Opisz stół wigilijny.
 4. Wymień potrawy wigilijne.
 5. Opowiedz o tradycjach bożonarodzeniowych w swoim domu.
 6. Wykonaj ilustracje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
 7. Opisz choinkę (opis).

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 45, 46, 47.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cd.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „rz”, ciąg dalszy.

Linki:
tutaj oraz tutaj

Język Polski

Klasa IV

Temat: Święta Bożego Narodzenia. Kartki z kalendarza. Czytamy  tekst pt.: „Wśród nocnej ciszy”.

 1. Przeczytaj  tekst pt.: „Wśród nocnej ciszy”, podręcznik, s. 333.
 2. Co to jest „kolęda”? Wypisz znaczenie ze „Słowniczka”.
 3. Wykonaj polecenia 1 – 3 ze s. 333.
 4. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: „Wymyśl historię, którą mógłby opowiedzieć twój pies, kot lub inny zwierzak z sąsiedztwa”.
 5. Co wiesz na temat szopek krakowskich? Sporządź krótką notatkę.
 6. Przyimek i jego znaczenie. Ćwiczenia /cd./.

„Nowe słowa z uśmiechem”, ćwiczenia, s. 35 – 36.

Pomocne linki: tutaj

Klasa V/VI

Temat: Kartki z kalendarza! Czytamy „Dzień jeden w kalendarzu” Krzysztofa Dzikowskiego.

 1. Przeczytaj tekst Krzysztofa Dzikowskiego pt. „Dzień jeden w kalendarzu”.
 2. Co wiesz na temat autora oraz zespołu Czerwone Gitary?
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: wigilia oraz Wigilia.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 329, ćw. 1 – 5.
 5. Co wiesz na temat szopek krakowskich?
 6. Tradycja Świąt Bożego Narodzenia /powtórzenie/.
 7. Znaczenie przyimka. Wykonaj ćw. związane z przysłówkiem w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”,   s. 76  – 81.

Pomocne linki:  tutaj oraz tutaj

Klasa VII/VIII

Temat: Imiesłowy i ich rodzaje – utrwalenie wiadomości.

 1. Najpierw obejrzyj to.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.
 3. Informacje o zdaniach złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zdania znajdziesz tu.

Praca domowa

 1. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 7.
 2. Napisz charakterystykę Oskara, bohatera książki „Oskar i pani Róża” (dla tych, którzy jeszcze jej nie oddali).
 3. 12.2021 r. (w poniedziałek) o godz.19.30. zapal świeczkę, zrób zdjęcie i prześlij je do mnie (bratyslawa@orpeg.pl lub anna.kasperska@orpeg.pl).
 4. Do 18.12.2021 r. (środa) prześlij przepis świąteczny na adres: gruca@orpeg.pl. Z góry dziękuję 

Temat: Omówienie prac domowych.

 1. Analiza wywiadów napisanych na konkurs.
 2. Rozmowa o regułach ortograficznych i interpunkcyjnych.

Klasa II LO

Temat: Czterdzieści i cztery, czyli mesjanizm i profetyzm II części Dziadów A. Mickiewicza.

 1. Najpierw posłuchaj informacji zawartych tu, tu i tu.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Praca domowa

 1. 12.2021 r. (w poniedziałek) o godz.19.30. zapal świeczkę, zrób zdjęcie i prześlij je do mnie (bratyslawa@orpeg.pl lub anna.kasperska@orpeg.pl).
 2. Do 18.12.2021 r. (środa) prześlij przepis świąteczny na adres: gruca@orpeg.pl . Z góry dziękuję 

Klasa III LO

Temat: Kiedy pacyfista musi być militarystą, czyli o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

 1. Tu znajdziesz informacje o poecie.
 2. Między Arkadią a apokalipsą – tu.
 3. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Praca domowa

 1. 12.2021 r. (w poniedziałek) o godz.19.30. zapal świeczkę, zrób zdjęcie i prześlij je do mnie (bratyslawa@orpeg.pl lub anna.kasperska@orpeg.pl).
 2. Do 15.12.2021 r. (środa) prześlij przepis świąteczny na adres: gruca@orpeg.pl. Z góry dziękuję :-).

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy o Skarbniku.

 1. Legenda o Skarbniku.
 2. Praca górników.
 3. Galowy mundur górnika.
 4. Obyczaje górnicze: skok przez skórę, lis major.
 5. BOLEK I LOLEK WŚRÓD GÓRNIKÓW – SKARBNIK.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Sandomierz.

 1. Sandomierz z drona
 2. Brama Opatowska
 3. Ratusz
 4. Hejnał Sandomierza
 5. Collegium Gostomianum
 6. Dom Jana Długosza
 7. Katedra Narodzenia NMP
 8. Kościół św. Jakuba
 9. Wąwóz Królowej Jadwigi
 10. Legenda o rękawiczkach królowej Jadwigi
 11. Inne legendy związane z Sandomierzem znajdziecie TUTAJ

Klasa III

Temat: Bitwa pod Grunwaldem.     

 1. Bitwa pod Grunwaldem
  – przygotowania do bitwy
  – most pontonowy
  – dwa nagie miecze
  – bitwa pod Grunwaldem w malarstwie
  – Bogurodzica
 2. Fragment filmu: Krzyżacy.

Klasa IV

Temat: Kazimierz Wielki.

 1. Kazimierz Wielki.
  – odbudowa ojczyzny
  – Orle Gniazda
  – Uczta u Wierzynka
  – utworzenie Akademii Krakowskiej

Klasa V

Temat: Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów. 

 1. W państwie Piastów.
 2. Ziemia wydarta puszczy.
 3. Gród w Gnieźnie i jego mieszkańcy.
 4. Obowiązki mieszkańców państwa.
 5. Jak narodziło się rycerstwo w Polsce?
 6. Dawne osady ludności służebnej.

Podręcznik, s. 183-187.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 187.

Klasa VI

Temat: Wojny z Rosją.

 1. Początek wojny z Rosją o Inflanty.
 2. Piechota wybraniecka.
 3. Wyprawy Stefana Batorego.
 4. Walki o tron Rosji.
 5. Zdobycie Moskwy.
 6. Skutki wojen z Rosją.

Podręcznik, s. 82-86.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 86.

Klasa VIII

Temat:  Polacy w koalicji antyhitlerowskiej. 

 1. Armia Polska we Francji.
 2. Walki w Norwegii.
 3. Polskie Siły Zbrojne w Wielkiej Brytanii.
 4. Polacy podczas walk w Europie Zachodniej.
 5. Wojsko Polskie w ZSRS.

Podręcznik, s. 87-92.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 92.

Klasa II LO N

Temat:  Rządy Stefana Batorego.

 1. Druga wolna elekcja.
 2. Wojna z Gdańskiem.
 3. Wojna o Inflanty.
 4. Polityka wewnętrzna króla.

Podręcznik, s. 164-170.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 170.

Klasa III LO N

Temat:  Powstanie styczniowe. Powtórzenie.

 1. Wybuch powstania.
 2. Manifest Tymczasowego Rządu Narodowego.
 3. Przebieg działań powstańczych.
 4. Powstanie Polskiego Państwa Podziemnego.
 5. Dyktatura R. Traugutta i upadek powstania.

Podręcznik, s. 166-173.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 173.

Klasa III LO S

Temat:  Ostatnie lata PRL. 

 1. Nieudane próby reform gospodarczych.
 2. Okrągły Stół i wybory czerwcowe.

Podręcznik, s. 336-338.

– pisemnie ćw. 3, s. 338.

Photo by Julia M Cameron from Pexels