Lekcje zdalne 18.12.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Święta Bożego Narodzenia. Czytamy wiersz Tadeusza Kubiaka, pt. „Podarunek dla Małgosi”.

 1. Jak przygotowaliśmy tegoroczną choinkę?
 2. Przeczytaj tekst z podręcznika, s. 37 – 38.
 3. Zredaguj wypowiedź na temat choinki.
 4. Jakie znamy drzewa iglaste? Wymień.
 5. Zapisz litery  „c”, „C”.
 6. Odpowiedz na pytania 1- 4 z podręcznika, s. 37.
 7. Wspólne śpiewanie kolęd.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 37 – 39.
„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia, cz. II, s. 9 -10.

Pomocne linki: 

Klasa II

Temat: Prezenty! Czytamy tekst Malgorzaty Onimichowskiej pt. „Dajemy prezenty”.

 1. Przeczytaj tekst Małgorzaty Onimichowskiej pt. „Dajemy prezenty”?
 2. Odpowiedz na pytania ze s. 48.
 3. Rzeczownik – ćwiczenia.
 4. Wspólne śpiewanie kolęd.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, s. 48  – 49.

Pomocne linki:

Klasa III

Temat: Jak to w rodzinie… Czytamy opowiadanie Małgorzaty Wegrzyckiej, pt. „Łup! Łup! Łup!”. 

 1. Przeczytaj tekst Małgorzaty Wegrzyckiej pt. „Łup! Łup! Łup!”.
 2. Odpowiedz na pytania 1 – 2 ze strony 39.
 3. Wykonaj ćwiczenie nr 3 ze s. 39.
 4. Wymień członków swojej rodziny.
 5. Opowiedz o wybranej osobie ze swojej rodziny.
 6. Wykonaj ilustracje związane z tematem: „Moja rodzina”.
 7. Jak piszemy „nie” z czasownikami?
 8. Wspólne śpiewanie kolęd.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 37, 38, 39.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, cd.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „rz”, ciąg dalszy.

Linki:

Język Polski

Klasa IV

Temat: O sobie, o nas… Czytamy fragment tekstu Janusza Korczaka pt. „Król Maciuś Pierwszy”.

 1. Przeczytaj  tekst pt. „Król Maciuś Pierwszy”, podręcznik, s. 102 – 105.
 2. Co wiesz na temat Janusza Korczaka?
 3. Wykonaj polecenia 1 – 11 ze s. 105 – 106.
 4. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: „Poszukaj w internecie lub innych źródłach informacji o prawach dziecka. Zredaguj w zeszycie krótką notatkę na ten temat”.
 5. Co wiesz na temat przyimka? Podaj przykłady.
 6. Spójnik i jego znaczenie. Ćwiczenia /cd./.
 7. Wspólne śpiewanie kolęd.

„Nowe słowa z uśmiechem”, ćwiczenia, s. 35 – 39.

Pomocne linki:    

Klasa V/VI

Temat: Uwaga, uczucia! Czytamy fragment tekstu „Czy snickers wygra z twoim głodem?” Marka Etinga.

 1. Przeczytaj tekst Marka Etinga pt. „Czy snickers wygra z twoim głodem?”.
 2. Co wiesz na temat autora?
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów: inwencja, alchemia, eliksir, konsument.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 94 – 95, ćw. 1 – 10.
 5. Powtórzenie materiału nauczania, s. 96.
 6. Uwaga, „Nowa wiadomość”, s. 96.
 7. Znaczenie spójnika. Wykonaj ćw. związane z spójnikiem w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw./.
 8. Wspólne śpiewanie kolęd.

Podręcznik, „Nowe słowa na start”, s. 35 – 38.

Pomocne linki:

Klasa VII/VIII

Temat: Słowa ponad regułami, czyli o twórczości Wisławy Szymborskiej słów kilka.

 1. Najpierw posłuchaj tego i tego.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 3. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Praca domowa
Napisz kartkę z pamiętnika bohatera lirycznego utworu.

Klasa II LO

Temat: Moralne i niemoralne strategie walki – „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza.

 1. Najpierw posłuchaj informacji zawartych tu.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Klasa III LO

Temat: „Ludzie ludziom zgotowali ten los”, czyli o „Medalionach” Zofii Nałkowskiej.

 1. Tu znajdziesz film przygotowany przez uczniów z Oleśnicy.
 2. Tajemnica profesora Spannera – artykuł przeczytasz tu.
 3. „Medaliony” Zofii Nałkowskiej są wyjątkowym utworem w naszej kulturze – to świadectwo, dokument, niemal literatura faktu, powstała w celu przekazania potomnym prawdy o zbrodniach wojennych. Tekst stanowi połączenie pięknych polskich krajobrazów z obrazami ekstremalnej przemocy, która miała tu miejsce. Nałkowska zdawała sobie sprawę, że absurdalna w swoim wymiarze agresja naznaczy nie tylko społeczeństwo, ale również samą przestrzeń. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowe Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021” (audiobook znajdziesz tu).
 4. Informacje o lekturze – tu.
 5. Podsumujmy tu.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy o hejnale mariackim w Krakowie.

 1. Legenda o hejnale mariackim w Krakowie. Tekst.
 2. Malowanki i zagadki związane z legendą.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Zamość.

 1. Jan Zamoyski
 2. Ratusz w Zamościu
 3. Hejnał   
 4. Muzeum Ziemi Zamoyskiej
 5. Katedra w Zamościu
 6. Infułatka – muzeum
 7. Arsenał i bastion 7
 8. Kościół Franciszkanów
 9. Brama Lwowska
 10. Zamość z lotu ptaka

Klasa III

Temat: Przyjaciele króla Jagiełły.     

 1. Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba
 2. Rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic
 3. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki
 4. Najsłynniejszy rycerz z Polski: Zawisza Czarny
 5. Fragment filmu: Polska Liga Walk Rycerskich

Klasa IV

Temat: Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło.     

 1. Jadwiga Andegaweńska królem Polski.
 2. Legenda o stópce królowej Jadwigi.
 3. Racjonał królowej Jadwigi.
 4. Nowa dynastia: Jagiellonowie.
 5. Bitwa pod Grunwaldem
  • przygotowania do bitwy
  • most pontonowy
  • dwa nagie miecze
  • bitwa pod Grunwaldem w malarstwie
  • Bogurodzica
 1. Fragment filmu: Krzyżacy.

Klasa V

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Kto spisywał dzieje Polski? 

 1. W obcych źródłach.
 2. Pierwsza polska kronika.
 3. Kim był Gall Anonim?
 4. Kronika Wincentego Kadłubka.

Podręcznik, s. 188-189.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

Klasa VI

Temat: Początek wojen ze Szwecją.

 1. Przyczyny wojen ze Szwecją.
 2. Wojna o Inflanty.
 3. Walka o ujście Wisły.
 4. Rozejmy w Starym Targu i Sztumskiej Wsi.
 5. Husaria.

Podręcznik, s. 87-91.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

Klasa VIII

Temat:  Sprawa polska po koniec wojny. 

 1. Polska lubelska.
 2. Jałta a sprawa polska.

Podręcznik, s. 93-95.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

Klasa II LO N

Temat:  Renesans w Rzeczypospolitej.

 1. Humanizm w Polsce.
 2. Sztuka renesansu.
 3. Myśl społeczna i polityczna.
 4. Geografia i historiografia.
 5. Rozwój nauk ścisłych.

Podręcznik, s. 161-179.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

Klasa III LO N

Temat:  Skutki powstania styczniowego. 

 1. Represje po upadku powstania styczniowe.
 2. Rusyfikacja szkolnictwa.
 3. Represjonowanie Kościoła katolickiego i unickiego.
 4. Emigracja popowstaniowa.
 5. Represje na ziemiach zabranych.

Podręcznik, s. 266-272.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

Klasa III LO S

Temat:  Polska po 1989 roku. 

 1. Rząd Tadeusza Mazowieckiego.
 2. Reformy gospodarcze Leszka Balcerowicza.

Podręcznik, s. 339-340.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał. Wesołych Świąt!

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels