Lekcje zdalne 15.01.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Zimowy świat. Witamy Nowy Rok!

 1. Scharakteryzuj miesiące i pory roku na podstawie tekstu, ilustracji, własnych doświadczeń.
 2. Ułóż opowiadanie w formie ustnej.
 3. Przeczytaj tekst.
 4. Wykonaj ilustrację do tematu Nowy Rok.
 5. Zapisujemy literę „n”, „N”.
 6. Zapisujemy literę „n”, „N” w sylabach i połączeniach literowych.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 44 – 49;  s. 45, ćw. 1 – 2; s. 49 ćwiczenie 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 2, s.  13 – 14, s.17 -18.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 28.

Pomocne linki: tutajtutaj

Klasa II

Temat: Nowy Rok! Jak zmieniają się pory roku?

 1. Wymień miesiące.
 2. Jakie najważniejsze cechy mają poszczególne miesiące roku?
 3. Wymień zmiany zachodzące w przyrodzie w rożnych porach roku.
 4. Przeczytaj na głos wiersz pt. „Kalendarzowa wyliczanka” R. Witka.
 5. Zapisz nazwy miesięcy i pór roku.
 6. Jakie są twoje postanowienia noworoczne? Wymień.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 56 oraz 54 – 55; ćwiczenie 1 – 4, s. 55.

Klasa III

Temat: Nowy Rok! Ruch obiegowy Ziemi.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat ruchu obiegowego Ziemi.
 2. Przeczytaj w encyklopedii lub leksykonie notkę o Mikołaju Koperniku.
 3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny.
 4. Jakie znamy powiedzenia i przysłowia o czasie?
 5. Zastosuj przysłowia w swojej wypowiedzi.
 6. Podaj przykłady na pisownię „nie” z czasownikami.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 50 – 51, s. 51 ćwiczenie 1 – 4 oraz s. 52.

„Elementarz odkrywców”, cz.2 ćwiczenia, s. 52 – 53.

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „rz”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: tutaj, tutaj i tutaj

Język Polski

Klasa IV

Temat: O sobie, o nas… Czytamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Samochwała”. Jaką funkcję pełni czasownik? Powtórzenie.

 1. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. „Samochwała”, podręcznik, s. 107.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną o Janie Brzechwie.
 3. Co to jest porównanie, podmiot liryczny, adresat wiersza? Podaj przykłady.
 4. Wykonaj polecenia 1 – 6 ze s. 107 oraz ćwiczenie , s. 108 – 113.
 5. Wykonaj pisemnie ćwiczenie: „Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem rozmawiającym ze Starym i Nowym Rokiem. Zapisz kilka pytań, które warto byłoby zadać”.

Link:   tutaj

Klasa V/VI

Temat: Ideały, autorytety, idole… Czytamy wiersz Jana Twardowskiego pt. „Ręce”.

 1. Przeczytaj tekst Jana Twardowskiego pt. „Ręce”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „epitet”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 109.
 5. Jak recytować teksty? Podręcznik, s. 90 – 92.
 6. Przygotowanie do konkursu poetyckiego.
 7. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości. Wykonaj ćw. związane z wypowiedzeniami w zeszycie ćwiczeń, s. 39 – 41.

Pomocne linki:     

Klasa VII/VIII

Temat: Soplicowskie afery. Awantury rodzinne i miłosne afery z wielką historią w tle.

 1.  Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Klasa II LO

Temat: Soplicowskie afery. Awantury rodzinne i miłosne afery z wielką historią w tle.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Posłuchaj tego.
 3. Zrób notatkę w zeszycie.

Klasa III LO

Temat: Obóz koncentracyjny jako tu i teraz człowieka zlagrowanego – „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Tu znajdują się dodatkowe informacje.
 3. Tadku, bohaterze opowiadań – tu.
 4. Wirtualny spacer po obozie w Auschwitz.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy wrocławskie.

 1. Mostek czarownic
 2. Kamienna głowa we Wrocławiu
 3. Kluskowa brama

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Tatry i Podhale.

Na ostatnich zajęciach poznaliśmy kulturę Podhala. Ciekaw jestem, czy zapamiętaliście jakieś słowa z góralskiej gwary. Elementy stroju góralskiego nie powinny być dla was tajemnicą. Na pewno wiecie, jakie szczyty w polskich Tatrach są największe oraz na które z nich można wjechać kolejką. Mam nadzieję, że zapamiętaliście historię niedźwiedzicy Danki i wiecie, dlaczego nie można zaśmiecać Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Klasa III

Temat: O królu Kazimierzu i kronikarzu Janie.      

 1. Kazimierz IV Jagiellończyk
 2. Jan Długosz
 3. Elżbieta Rakuszanka
 4. Wojna Trzynastoletnia
 5. Ołtarz Wita Stwosza

Klasa IV

Temat: Kazimierz IV Jagiellończyk i Mikołaj Kopernik.      

 1. Kazimierz IV Jagiellończyk
 2. Kronikarz Jan Długosz
 3. Brzydka królowa Elżbieta Rakuszanka
 4. Wojna Trzynastoletnia
 5. Ołtarz Wita Stwosza
 6. Astronom Mikołaj Kopernik.

Klasa V

Temat: Rozbicie dzielnicowe. 

 1. Synowie Bolesława Krzywoustego w walce o władzę.
 2. Dalsze rozdrobnienie kraju.
 3. Krzyżacy nad Bałtykiem.
 4. Skutki rozbicia dzielnicowego. Rozwój kraju.

Podręcznik, s. 192-197.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 197.

Klasa VI

Temat: Powstanie Chmielnickiego.

 1. Kozacy zaporoscy.
 2. Wybuch powstania Chmielnickiego.
 3. Ugoda Pierejasławska.
 4. Koniec powstania.

Podręcznik, s. 93-97.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 87.

Klasa VIII

Temat: Powojenny podział świata.  

 1. Skutki II wojny światowej.
 2. Konferencja w Poczdamie.
 3. Polska po 1945 roku.
 4. Przesiedlenie ludności.

Podręcznik, s. 102-107 i 158-161.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 163.

Klasa II LO N

Temat: Renesans w Rzeczypospolitej. Powtórzenie.

 1. Humanizm w Polsce.
 2. Sztuka renesansu.
 3. Myśl społeczna i polityczna.
 4. Geografia i historiografia.
 5. Rozwój nauk ścisłych.

Podręcznik, s. 161-179.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 178.

Klasa II LO N

Temat: Walka o polską kulturę i szkolnictwo.

 1. Zabór pruski – Kulturkampf.
 2. Polacy w monarchii habsburskiej.

Podręcznik, s. 273-279.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 279.

Klasa III LO S

Temat: Bunt społeczeństwa – wydarzenia poznańskiego czerwca 1956 r., wydarzenia marcowe 1968 r.

Przygotowanie do Olimpiady Historii Polski.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels