„Słowem–Polska” – II edycja

Podobnie jak w zeszłym roku uczennice i uczniowie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie biorą aktywny udział w drugiej już edycji Konkursu Recytatorskiego „Słowem–Polska”, który został ogłoszony przez Kancelarię Prezydenta RP pod patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Celem konkursu jest upowszechnianie kultury żywego słowa wśród przyszłych „ambasadorów polskości” oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. Talenty recytatorskie w formie nagrań wideo mogą prezentować dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych.

W ubiegłym roku szkolnym  nasze uczennice dotarły do III etapu. Wyrazy wielkiego uznania i podziękowania należą się nie tylko recytującym, ale również pani mgr Marzannie Danek-Hnelozub, która włożyła mnóstwo pracy i serca w przygotowanie dziewczynek do udziału w tym konkursie.

Tym razem podczas szkolnego etapu komisja miała twardy orzech do zgryzienia, ponieważ zgłoszeń było więcej. Podobały nam się wszystkie recytacje. Dzieci deklamowały przepięknie, wzruszyły nas zwłaszcza maluchy. Jednak konkursy żądzą się swoimi prawami, a właściwie regulaminem, więc mogliśmy wybrać tylko 2 uczestników z każdej kategorii. Niestety nie mogliśmy przyznać miejsc ex aequo

Po burzliwych dyskusjach i zasięgnięciu opinii pozostałych członków Grona Pedagogicznego komisja w składzie:

  • Kierownik SPl przy Ambasadzie RP w Bratysławie – mgr Monika Holzwieser,
  • mgr Anna Kasperska,
  • mgr Krzysztof Gruca,

wyłoniła czworo laureatów, którzy będą reprezentować Szkołę w kolejnym etapie:

Kategoria I, dzieci w wieku 7–9 lat

Maria Hamada

kl. IV

Jozef Skala

kl. IV

Kategoria II, dzieci w wieku 10–13 lat

Natalia Kamińska

kl. III

Ewa Masár

kl. IV

Specjalne wyróżnienia otrzymali

Adam Masár

kl. I

Aleksander Kamiński

kl. III

Leonard Pilip

kl. I

Nagrania recytacji wszystkich wymienionych dzieci można obejrzeć poniżej.

Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich naszych uczniów, którzy – w dobie nauki zdalnej – podjęli trud przygotowania recytacji. Bardzo dziękujemy też rodzicom recytatorów.