Lekcje zdalne 22.01.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Zimowy świat. „Hu, hu, ha… Zima zła!” Opis zimowej pogody.

 1. Obserwujemy przyrodę panującą za oknem i wypowiadamy się na temat oznak zimy.
 2. Ułóż opowiadanie w formie ustnej.
 3. Przeczytaj tekst pt. „Śnieg pada”, autor: Rafał Witek.
 4. Wykonaj ilustrację do tematu „zima”.
 5. Świętujemy „Dzień Babci i Dzień Dziadka”.
 6. Zapisujemy literę „p”, „P”. Piszemy odręcznie, czytelnie, w jednej linii.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 24 – 25, s. 53  – 55;  s. 60 – 61 ćw. 1 – 2; s. 49 ćw. 1 – 3; s. 63, ćw. 1-4.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 19 – 20 ; s. 42 , ćw. 1-2 .

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 29.

Pomocne linki: 

tutaj ,     tutaj  ,    tutaj  i    tutaj

Klasa II

Temat: Co wiemy o śniegu?

 1. Poznajemy A. i C. Centkiewiczów.
 2. Czytamy teksty informacyjne na temat Antarktydy.
 3. Wypowiadamy się na temat naszych skojarzeń ze śniegiem.
 4. Wykonujemy ilustracje do tematu „zima, śnieg”.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 77 – 78; ćwiczenie 1 – 4 s. 55.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia, s. 50 – 53.

Klasa III

Temat: „Mija czas” – nasze obserwacje związane z przemijaniem czasu.

 1. Zapoznaj się z informacjami na temat przemijania czasu.
 2. Skorzystaj z różnych źródeł informacji.
 3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny.
 4. Utwórz wypowiedź pisemną.
 5. Odmiana czasowników – ćwiczenia.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 50 – 51, s. 51 ćwiczenie 1- 4 oraz s. 52.; s. 54, ćwiczenie 1-3.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2 ćwiczenia, s. 57.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „ż”, s. 29 – 30.

Pomocne linki: 

tutaj ,      tutaj ,     tutaj    i    tutaj

Język Polski

Klasa IV

Temat: Spotkanie z lekturą „Mikołajek”… Czytamy tekst pt. „Ludeczka”, Rene Goscinny, Jean-Jacques Sempe. 

 1. Przeczytaj tekst pt. „Ludeczka”, podręcznik, s. 117 – 119.
 2. Napisz w zeszycie krótką notkę biograficzną autorów.
 3. Wykonaj ćwiczenia ze s. 120 podręcznika.
 4. Zapoznaj się z wprowadzeniem do lektury, s. 114 – 116, podręcznik.
 5. Co to jest orzeczenie i podmiot?

„Słowa na start”, ćwiczenia, s. 40  – 44.

Linki: 

Klasa V/VI

Temat: Ideały, autorytety, idole… Czytamy wiersz Czesława Miłosza pt. „Ojciec w bibliotece”. Opowiadanie z elementami opisu.

 1. Przeczytaj wiersz Czesława Miłosza pt. „Ojciec w bibliotece”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Jakich znasz polskich laureatów Nagrody Nobla?
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 109 – 110.
 5. Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

Zeszyt ćwiczeń, s. 42 – 45; /ciąg dalszy ćw./.

Pomocne linki:   

Klasa VII/VIII

Temat: Nostalgia emigranta na podstawie „Hymnu” Juliusza Słowackiego.

 1. Zapoznaj się z treścią wiersza.
 2. Możesz posłuchać deklamacji tu.
 3. Teraz dokonamy analizy i interpretacji utworu.
 4. Podsumowanie wiadomości znajdziesz tu.

Praca domowa

Napisz w zeszycie interpretację „Hymnu” J. Słowackiego.

Klasa II LO

Temat: Liryko lozańskie, czyli ostatnie wiersze A. Mickiewicza.

 1. Tu znajdziesz teksty utworów.
 2. Posłuchaj interpretacji jednego z utworów.
 3. Opracowanie materiałów znajdziesz tu i tu

Klasa III LO

Temat: Piekło łagrów na podstawie powieści Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Inny świat”.

 1. Najpierw posłuchaj tego.
 2. Tu jest materiał lekcyjny.

Wiedza o Polsce

Klasa V

Temat: Zjednoczenie Polski. 

 1. Pierwsze próby zjednoczenia Polski.
 2. Rola Kościoła w zjednoczeniu.
 3. Walka Władysława Łokietka o władzę.
 4. Władysław Łokietek królem Polski.

Podręcznik, s. 198-202.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 202.

Klasa VI

Temat: Potop szwedzki.

 1. Nowy konflikt ze Szwecją.
 2. Skutki potopu szwedzkiego.

Podręcznik, s. 98-103.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 103.

Klasa VIII

Temat: Początki władzy komunistów w Polsce.  

 1. Powojenny podział świata.
 2. Nowa Polska po 1945 roku.
 3. Przesiedlenia ludności.

Podręcznik, s. 158-160.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 163.

Klasa II LO N

Temat: Powstanie Chmielnickiego.

 1. Problem kozacki.
 2. Przyczyny powstania Chmielnickiego.
 3. Wybuch powstania na Ukrainie.
 4. Zaangażowanie Moskwy w sprawy Ukrainy.
 5. Skutki powstania Chmielnickiego.

Podręcznik, s. 269-277.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 277.

Klasa III LO N

Temat: Walka o polską kulturę i szkolnictwo. Powtórzenie.

 1. Zabór pruski – Kulturkampf.
 2. Germanizacja.
 3. Polacy w monarchii habsburskiej.

Podręcznik, s. 273-279.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 279.

Klasa III LO S

Temat: Wydarzenia roku 1956 i 1968.

Przygotowanie do VI edycji Olimpiady Historii Polski.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels