Lekcje zdalne 05.02.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Dobre wychowanie! Jakie słowa są ważne?

 1. Czytamy wiersz M. Strzałkowskiej pt. „Ważne słowa”.
 2. Wypowiadamy się na temat spożywania posiłków wspólnie z rodziną na podstawie tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń.
 3. Stosujemy w rozmowie zwroty grzecznościowe.
 4. Odgrywamy krótkie scenki.
 5. Zapisujemy literę „s”, „S”- staramy się o estetykę pisania i mieszczenia się w liniaturze.
 6. Zapisujemy literę „s”, „S” w sylabach i wyrazach.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 72 – 75; s. 73, ćw. 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 57 – 59.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 31.

Pomocne linki:  (YT)

Klasa II

Temat: Mój bal karnawałowy!

 1. Czytamy opowiadanie pt. „Spór o koronę”.
 2. Wypowiedz się na temat tradycji urządzania balów karnawałowych.
 3. Opowiedz o własnych przygotowaniach do balu.
 4. Zredaguj zaproszenie na bal karnawałowy.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 2, s. 72 oraz 73,  ćwiczenie 1 – 2 .

Klasa III

Temat: Nasi niewidzialni wrogowie. Budowa wewnętrzna człowieka.

 1. W jakich sytuacjach mogą zaatakować nas niewidzialne bakterie i wirusy?
 2. Jakich zasad należy przestrzegać, by zachować zdrowie i dobre samopoczucie?
 3. Przeczytaj uważnie tekst informacyjny.
 4. Jakie są najważniejsze części organizmu człowieka?
 5. Rozwijamy zdania.
 6. Podaj przykłady zdań nierozwiniętych i rozwiniętych.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 1, s. 74; s. 75 ćwiczenie 1- 3 raz s. 76 – 77.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2 ćwiczenia, s. 68  – 69 oraz 78 – 80.

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „z”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: O nas, o sobie… Czytamy fragmenty tekstu pt. „Najwyższa góra świata” Anny Onichimowskiej.

 1. Odpowiadamy na pytania 1- 4 ze s. 129 podręcznika.
 2. Wykonujemy polecenie ze s. 129 podręcznika.
 3. Pisownia wyrazów z „rz” i „z”. Powtórzenie.
 4. Jak należy rozumieć słowa „uczyć bawiąc”?
 5. Wykonaj pisemnie ćwiczenia, s. 130 – 137.

Linki: (YT)

Klasa V/VI

Temat: Ludzie filmu. Czytamy fragment książki pt. „Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych kobiet”, Elena Favilli, Francesca Cavallo.

 1. Wykonaj polecenia ze s. 122 podręcznika.
 2. Co wiesz na temat autorek? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazów „ideał, idol, respekt, autorytet”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 126.
 5. Co to jest „scenariusz filmowy”? Podaj przykłady.
 6. Wymień ludzi filmu. Wpisz odpowiedź do zeszytu.
 7. Jaka funkcje pełnią liczebniki; /ciąg dalszy ćw./.

Pomocne linki:  (YT)

Klasa VII/VIII

Temat: O sztucznej inteligencji i prawdziwym człowieczeństwie.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Klasa II LO

Temat: Analiza wiersza Juliusz Słowackiego „Hymn o zachodzie słońca” (Smutno mi, Boże!…).

 1. Tu znajdziesz tekst utworu.
 2. Analiza wiersza
 3. Podsumujmy.

Praca domowa

Napisz analizę jednego z wierszy Juliusza Słowackiego.

Klasa III LO

Temat: Rozmowy z katem – Kazimierz Moczarski.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.
 2. Napisz notatkę w zeszycie.

Wiedza o Polsce

Klasa V

Temat: Czasy Kazimierza Wielkiego. Część II.

 1. Uniwersytet w Krakowie.
 2. Zjazd monarchów w Krakowie.
 3. Szlakiem Orlich Gniazd.

Podręcznik, s. 205-207.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 207.

Klasa VI

Temat: Potop szwedzki. Powtórzenie.

 1. Nowy konflikt ze Szwecją.
 2. Skutki potopu szwedzkiego.
 3. Pamięć o Stefanie Czarnieckim.

Podręcznik, s. 98-103.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 103.

Klasa VII

 

Klasa VIII

Temat: Opór społeczny wobec komunizmu. 

 1. Początek terroru.
 2. Podziemie antykomunistyczne.
 3. Represje komunistyczne.

Podręcznik, s. 166-171.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 171.

Klasa II LO N

Temat: Wojna domowa i król „Piast”.

 1. Rzeczpospolita po potopie.
 2. Plany reform i następstwa tronu.

Podręcznik, s. 288-293.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 295

Klasa III LO N

Temat: Przemiany społeczno-gospodarcze. Powtórzenie.

 1. Pozytywizm warszawski.
 2. Pozytywiści w zaborze pruskim i austriackim.
 3. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich.
 4. Przemiany na wsi.

Podręcznik, s. 280-287.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 287.

Klasa III LO S

Temat: Przygotowanie do Olimpiady Historii Polski.

 1. Bunt społeczeństwa – poznański czerwiec 1956 i jego następstwa.
 2. PRL „na zakręcie” – wydarzenia marcowe 1968 roku.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels