Lekcje zdalne 19.02.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze lektury. Czytamy fragment książki pt. „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej.

 1. Czytamy tekst Marii Kownackiej pt. „O kleksiku z kałamarza, co na nikogo nie zważa”.
 2. Opowiadamy o przygodach Tosi.
 3. Wykonujemy ilustrację przedstawiającą „ludka z plasteliny”.
 4. Piszemy literę „z”, „Z” w sylabach i wyrazach. Zapisujemy litery, które już znamy.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 11 -12; ćwiczenie 1 – 3, s. 12; ćwiczenie 1 – 2.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 39 -41, ćwiczenie 1 – 2.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 34.

Klasa II

Temat: Czytamy książki! Nasze spotkania z biblioteką. Kiedy piszemy „u”?

 1. Czytamy wiersz pt. „Czytamy książki”.
 2. Wypowiadamy się na temat swoich ulubionych książek. Wymieniamy ich autorów oraz tytuły.
 3. Jakie są zalety czytania książek? Odpowiadamy na pytanie, wymieniając zalety czytania książek.
 4. Kiedy piszemy „u”? Podaj przykłady.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 7 ćwiczenie 1 – 4, s. 9 ćwiczenie 1 – 3 oraz s. 12 – 13 ćwiczenie 1 – 4.

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy wiersz Aleksandra Fredry pt. „Paweł i Gaweł”.

 1. Jakimi sąsiadami byli Paweł i Gaweł?
 2. Odczytaj fragment wiersza, w którym jest zawarty morał. Co to jest morał?
 3. Czy zgadzasz się z powiedzeniem: „Wolnoć Tomku w swoim domku”?
 4. Czy są w tekście wyrazy, których już dziś się nie używa? Podaj przykłady.
 5. Kiedy piszemy „ch”?
 6. Co to są przymiotniki?
 7. Na jakie pytania odpowiadają przymiotniki?

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 17 ćwiczenie 1 – 3; s. 20 – 21 ćwiczenie 1- 5 oraz s. 24, ćwiczenie 1 – 3.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2 ćwiczenia, s. 88  – 89 .

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, „ch”, ciąg dalszy.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: O sobie, o nas… Czytamy tekst Ewy Szelburg-Zarembiny pt. „Pod pomnikiem Wielkiego Człowieka”.

 1. Odpowiadamy na pytania ze s. 147 podręcznika.
 2. Wykonujemy polecenia ze s. 148 podręcznika.
 3. Opowiedz anegdotę z dzieciństwa o cenionym przez siebie wybitnym człowieku.
 4. Jak należy rozumieć słowa „uczyć bawiąc”?
 5. Zadanie i równoważnik zdania (ćwiczenia).

„Nowe Słowa na start”, ćwiczenia,  s. 45 – 47 .

Linki: (YT)

Klasa V/VI

Temat: Przystanek historia… Czytamy tekst Łukasza Kamykowskiego pt. „Prawdziwa opowieść o Królu Kraku i Królewnie Wandzie”.

 1. Przeczytaj fragment tekstu Łukasza Kamykowskiego pt. „Prawdziwa historia o Królu Kraku i Królewnie Wandzie (wraz ze Smokiem i towarzyszącymi osobami)”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu „narrator”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 154.
 5. Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. Podaj przykłady.
 6. Wykonaj ćw. w zeszycie ćwiczeń. /ciąg dalszy ćw., s. 42 – 45/.

Podręcznik, „Słowa z uśmiechem”, s. 96  – 101.

Pomocne linki:  (YT)

Klasa VII/VIII

Temat: Wirtualna wizyta w muzeum sztuki.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Dodatkowe informacje tu i tu.

Temat: Kontrasty i przeciwieństwo w języku.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.
 2. Wykonaj wszystkie ćwiczenia.

Klasa II LO

Temat: „Kordian” Juliusza Słowackiego, czyli bezradność wobec wypadków historii c.d.

 1.  Tu znajdziesz tekst utworu.
 2. Posłuchaj tego.
 3. Tu – charakterystyka Kordiana.
 4. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Praca domowa

Napisz analizę jednego z wierszy Juliusza Słowackiego.

Klasa III LO S

Temat: Sami przeciw wszystkim – Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”.

 1. Tu znajdziesz materiał lekcyjny.
 2. Posłuchaj tego i napisz notatkę w zeszycie.
 3. To pozwoli na usystematyzowanie wiedzy.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o Lajkoniku i Marcinie Oracewiczu.     

Na ostatniej lekcji poznaliśmy legendę o koniku zwierzynieckim, czyli Lajkoniku. Nazywamy go także Tatarzynem i jest on jednym z głównych symboli Krakowa. Przemarsz Lajkonika ulicami miasta
w pierwszy czwartek po święcie Bożego Ciała to zwyczaj kultywowany od wieków. Poznaliśmy także elementy stroju krakowskiego i takie słowa jak gorest, zapaska, kaftan i sukmana nie są już dla nas zagadką. Niektórych z was zainteresowała legenda o dzielnym pasamoniku Marcinie Oracewiczu. Pamiętacie, czym się wsławił? Jeśli nie, to zapraszam was do zaglądnięcia na Google Classroom.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Mazowsze i Podlasie.

Na ostatnich zajęciach w dalszym ciągu zwiedzaliśmy Mazowsze i Podlasie. Naszą wirtualną wycieczkę rozpoczęliśmy w historycznej stolicy Podlasia, Drohiczynie. Poznaliśmy także kilka miejsc związanych z wyznaniem prawosławnym i greckokatolickim. Na pewno zapadła Wam w pamięć Święta Góra Grabarka, Jabłeczna nad Bugiem z przepięknym monastyrem i Hajnówka z cerkwią wybudowaną w nowoczesnym stylu. Podziwialiśmy także dwa średniowieczne zamki w Iłży i Czersku. Następnie odwiedziliśmy muzeum gwizdka w Gwizdałach. Dowiedzieliśmy się, że Grójec i Góra Kalwaria to kraina owocowych sadów, gdzie produkuje się przepyszne soki. Na trasie naszej wycieczki nie mogło też zabraknąć bagna o miłej nazwie „Całowanie”. To szczególne miejsce zostało uznane za ptasią ostoję o randze europejskiej. Na torfowisku Całowanie można zobaczyć między innymi bociana czarnego. Na koniec „żwawym kurs galopkiem” udaliśmy się do stadniny koni w Janowie Podlaskim. Mam nadzieję, że lekcja była dla was ciekawa i dużo z niej zapamiętaliście.

Klasa III

Temat: Trudny czas.            

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, w jak trudnym położeniu znalazła się Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVII w. Poznaliśmy przyczyny buntu kozackiego, na czele którego stał Bohdan Chmielnicki, oraz przebieg potopu szwedzkiego. Poznaliśmy także dwóch wielkich wodzów. Pierwszym z nich był książę Jeremi Wiśniowiecki, a drugim Stefan Czarniecki. Jestem przekonany,
że zapamiętaliście także, jakie znaczenie dla wyzwolenia Polski spod szwedzkiej okupacji miała obrona klasztoru na Jasnej Górze oraz śluby lwowskie króla Polski Jana Kazimierza.

Klasa IV

Temat: Jan III Sobieski i odsiecz wiedeńska 1683 r.         

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że w 1683 roku wielka armia turecka podeszła pod Wiedeń
i zagroziła całej chrześcijańskiej Europie. Cesarz Austrii poprosił o pomoc Jana III Sobieskiego. Polski król niezwłocznie pośpieszył z odsieczą. W wielkim starciu z potęga turecką wojska chrześcijańskie dowodzone przez Sobieskiego odniosły świetne zwycięstwo.

Klasa V

Temat: Unia polsko-litewska.

 1. Andegawenowie na tronie polskim.
 2. Unia polsko-litewska w Krewie.

Podręcznik, s. 208-209

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2 s.213

Klasa VI

Temat: Wojny z Turcją.

 1. Turcja – potężny sąsiad Rzeczypospolitej.
 2. Wybuch konfliktu z Turcją.
 3. Od klęski do zwycięstwa.
 4. Odsiecz wiedeńska.

Podręcznik, s. 104 – 108

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 108

Klasa VIII

Temat:  Opór społeczny wobec komunizmu.

 1. Początek terroru.
 2. Podziemie antykomunistyczne.
 3. Operacja „ Cezary”.

Podręcznik, s. 167-169

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1 s. 171

Klasa II LO N

Temat:  Panowanie Jana III Sobieskiego.

 1. Elekcja Jana III Sobieskiego.
 2. Wojna z Turcją.
 3. Polityka zagraniczna Sobieskiego.
 4. Odsiecz wiedeńska.
 5. Ostatnie lata panowania Jana III Sobieskiego.

Podręcznik, s. 296-304

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 304

Klasa III LO N

Temat:  Przemiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich w XIX w.

 1. Pozytywizm warszawski.
 2. Pozytywiści w zaborze pruskim i austriackim.
 3. Rozwój przemysłu na ziemiach polskich.
 4. Przemiany na wsi.
 5. Sytuacja Polaków pod zaborami.

Podręcznik, s. 280-287

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 287

Klasa III LO S

Temat: Ostatnie lata PRL.

 1. Zniesienie stanu wojennego.
 2. Zabójstwo księdza Jerzego Popiełuszki.
 3. Strajki roku 1988. Debata L. Wałęsa – A. Miodowicz.
 4. Obrady Okrągłego Stołu.
 5. Wybory 04 czerwca 1989 r.

Podręcznik, s. 337-338

Zadanie domowe:  

– pisemnie ćw. 3, s. 338

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels