Materiały lekcyjne dla nieobecnych 19.03.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze lektury. Czytamy lekturę pt. „O wróbelku Elemelku” Hanny Łochockiej.

 1. Czytamy fragmenty tekstu Hanny Łochockiej pt. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”.
 2. Wypowiadamy się na temat treści tekstu.
 3. Słuchamy fragmentu tekstu „O wróbelku Elemelku”.
 4. Jak powinniśmy dbać o zdrowie?
 5. Wykonujemy ilustracje do tekstu pt. „Jak choruje Elemelek, jak go leczą przyjaciele”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 24 – 25 ; s. 25, ćw. 1 – 4;
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 46 – 47 .

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 36.

Pomocne linki:

Klasa II

Temat: „Świat sprzed stu lat”, rozmowa z historykiem.

 1. Jak wyglądał  kiedyś świat? Opisz.
 2. Co to jest „czasownik”? Na jakie pytania odpowiada?
 3. Czasownik – podaj przykłady.
 4. Końcówka „-ówka” w wyrazach.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 18 – 19, ćwiczenie 1 – 4; s. 20, ćwiczenie 1 – 2;  s. 22, ćwiczenie 1 – 2.

Klasa III

Temat: Nasze lektury. Czytamy fragmenty utworu Astrid Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”.

 1. Poznajemy bohaterów utworu.
 2. Opisujemy bohaterów utworu.
 3. Porównujemy się z nimi (podobieństwa i różnice).
 4. Czy ważne są dla nas przyjaźnie i kontakt z rówieśnikami? Dyskusja.
 5. Kiedy piszemy „h” (ciąg dalszy, powtórzenie, ćwiczenia)?
 6. Wykonaj ilustracje do lektury.

„Elementarz odkrywców”, cz. 2 ćwiczenia, s.  90  – 91 .

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, „h”, ciąg dalszy.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Opisać Polskę. Czytamy utwór Józefa Wybickiego pt. „Mazurek Dąbrowskiego”.

 1. Czytamy tekst Józefa Wybickiego pt. „Mazurek Dąbrowskiego”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Wymieniamy polskie symbole narodowe.
 5. Odpowiadamy na pytania ze s. 156-157 podręcznika.
 6. Pisownia wielkiej litery – imiona, nazwiska, tytuły.

„Nowe słowa na start”, s. 155 – 157.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia, s. 61-64.

Klasa V/VI

Temat: Czytamy fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

 1. Przeczytaj fragment tekstu Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Jak opisać krajobraz?
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 170 – 172.
 5. Podaj przykłady.
 6. Jakie znamy dyscypliny sportowe? Jakich znamy wybitnych sportowców?

„Nowe słowa na start”, s. 164 – 172.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia, s. 49-51.

Klasa VII/VIII

Temat: Nazwy osobowe i miejscowe.

 • Utrwalenie wiadomości znajdziesz tu i tu.
 • Materiał lekcyjny: podręcznik strony 107-113 i w ćwiczeniu strony 20-25.

Klasa II / III

Temat: Młody człowiek świadomym odbiorcą mediów.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu i tu.
 2. To jest fake news i jego rodzaje.

Temat: Praca klasowa z literatury.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o ostatnim turze na Roztoczu oraz o „Piekiełku”.    

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, gdzie leży Roztocze. Na pewno zapamiętaliście, że kraina ta jest przepięknym regionem Polski. Żyją tam dzikie koniki polskie oraz rosną największe drzewa w naszej ojczyźnie. Omawialiśmy także legendę o ostatnim turze na Roztoczu i poznaliśmy historie powstania roztoczańskiego „Piekiełka”. Pamiętacie, co chciał zrobić diabeł, aby nie dopuścić do ślubu Kasi i Janka?

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Łódź, Piątek, Płock i Poleski Park Narodowy.

Na ostatniej lekcji nadal zwiedzaliśmy Mazowsze i Podlasie. Naszą wirtualną wycieczkę rozpoczęliśmy w Łodzi. Poznaliśmy najważniejsze postacie związane z tym miastem: misia Uszatka, misia Koralgola i pingwina Pik Poka oraz kilka postaci historycznych. Wiemy już, że piątek to nie tylko dzień tygodnia, ale także miejscowość, gdzie jest geometryczny środek Polski. Stamtąd udaliśmy się do Płocka, gdzie oglądaliśmy największą fabrykę w Polsce. Pod koniec zajęć w Poleskim Parku Narodowym wypatrywaliśmy dzikich zwierząt. Na pewno zapamiętaliście, że symbolem tego parku jest majestatyczny żuraw, a na jego terenie ścisłej ochronie podlega żółw błotny.

Klasa III

Temat: Upadek Polski.      

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że wieloletnie wojny bardzo osłabiły Polskę. Sejm nie był w stanie naprawić sytuacji, bo posłowie nadużywali zasady liberum veto. Ponadto obce mocarstwa mieszały się w nasze wewnętrzne sprawy. W końcu w Polakach obudziły się uczucia patriotyczne i wystąpili zbrojnie przeciwko obcym ingerencjom. Tak doszło do wybuchu powstania, które przeszło do historii jako konfederacja barska (1768 – 1772). Polska za ten bunt zapłaciła wysoką cenę. Rosja, Prusy i Austria dokonały w 1772 roku pierwszego rozbioru Polski. Mam nadzieję, że utkwiły wam w pamięci dwie postacie historyczne. Pierwszą z nich był Kazimierz Pułaski, bohater Polski i USA, a drugą poseł z Nowogródka, który za wszelka cenę nie chciał dopuścić do  rozbioru Polski.
Po pierwszym rozbiorze Polacy podjęli próbę reformy swojego państwa. Powstała Komisja Edukacji Narodowej i Szkoła Rycerska, a sejm nazwany Wielkim uchwalił 3 maja 1791 r. pierwszą konstytucję w Europie. Niestety próby reform zostały zaprzepaszczone przez zdrajców, którzy w Targowicy zawiązali konfederację. Wybuchła wojna w obronie konstytucji. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył  w zwycięstwo i przystał do zdrajców. Prusy i Rosja dokonały drugiego rozbioru Polski. Aby ratować Ojczyznę, Polacy chwycili za broń. W 1794 roku Tadeusz Kościuszko został naczelnikiem powstania. Mimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa żołnierzy powstanie zakończyło się klęską. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria zagarnęły w trzecim rozbiorze resztę ziem Polski.

Klasa IV

Temat: Od Sasa do Lasa.          

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że wieloletnie wojny bardzo osłabiły Polskę. Sejm nie był w stanie naprawić sytuacji, bo posłowie nadużywali zasady liberum veto. Ponadto obce mocarstwa mieszały się w nasze wewnętrzne sprawy.  W końcu w Polakach obudziły się uczucia patriotyczne i wystąpili zbrojnie przeciwko obcym ingerencjom. Tak doszło do wybuchu powstania, które przeszło do historii  jako konfederacja barska (1768 – 1772). Polska za ten bunt zapłaciła wysoką cenę. Rosja, Prusy i Austria dokonały w 1772 roku pierwszego rozbioru Polski. Mam nadzieję, że utkwiły wam w pamięci dwie postacie historyczne. Pierwszą z nich był Kazimierz Pułaski, bohater Polski i USA, a drugą poseł z Nowogródka, który za wszelka cenę nie chciał dopuścić do  rozbioru Polski.

Temat: Upadek Polski.

Po pierwszym rozbiorze Polacy podjęli próbę reformy swojego państwa. Powstała Komisja Edukacji Narodowej i Szkoła Rycerska a sejm nazwany Wielkim uchwalił 3 maja 1791 r. pierwszą konstytucję w Europie. Niestety próby reform zostały zaprzepaszczone przez zdrajców, którzy w Targowicy zawiązali konfederację. Wybuchła wojna w obronie konstytucji. Król Stanisław August Poniatowski nie wierzył  w zwycięstwo i przystał do zdrajców. Prusy i Rosja dokonały drugiego  rozbioru Polski. Aby ratować Ojczyznę, Polacy chwycili za broń. W 1794 roku Tadeusz Kościuszko został naczelnikiem powstania. Mimo ogromnego poświęcenia i bohaterstwa żołnierzy powstanie zakończyło się klęską. W 1795 roku Rosja, Prusy i Austria zagarnęły w trzecim rozbiorze resztę ziem Polski.

Klasa V

Temat: Tajemnice sprzed wieków. Jaką bitwę namalował Jan Matejko?

 1. Powstanie obrazu.
 2. Ukryte znaczenia.
 3. Wojenne losy obrazu.

Podręcznik, s. 214-215

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 0

Klasa VI

Temat: Barok i sarmatyzm.

 1. Epoka sprzeczności.
 2. Barok – styl pełen przepychu.
 3. Barok w sztuce Kościoła.
 4. Barok w Polsce.
 5. Sarmatyzm.

Podręcznik, s. 112-117.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 117.

Klasa VII

Temat: Stalinizm w Polsce. Polski Październik.

 1. PRL po śmierci Stalina.
 2. Spory wewnętrzne w PZPR.
 3. Poznański Czerwiec.
 4. Początki rządów Gomułki.

Podręcznik, s. 182-186

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 186

Klasa VIII

Temat: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Prezydenci po 1989 r.
 • Wybory prezydenckie.
 • Kompetencje prezydenta.

Klasa II LO N

Temat:  Kryzys Rzeczypospolitej.

 1. Zniszczenia wojenne.
 2. Społeczne skutki wojen.
 3. Wzrost roli magnaterii.
 4. Sytuacja wyznaniowa w XVII w.

Podręcznik, s. 305-314.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 314.

Klasa III LO N

Temat: Kultura polska na przełomie XIX i XX w.

 1. Pozytywizm.
 2. Polska historiografia.
 3. Żydzi polscy.
 4. Kultura okresu Młodej Polski.

Podręcznik, s. 313 – 321.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 321

Klasa III LO S

Temat: Społeczeństwo.

 1. Człowiek jako istota społeczna.
 2. Pojęcie zbiorowej społeczności.
 3. Pojęcie i typologia grup społecznych.
 4. Rodzina jako podstawowa grupa społeczna.

Zadanie domowe:

– podręcznik str. 7-34

– pisemnie ćw. 0

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels