Materiały lekcyjne dla nieobecnych 26.03.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nadchodzi wiosna. Witamy wiosnę.

 1. Czytamy wiersz pt. „Pierwiosnek” Władysława Broniewskiego.
 2. Wypowiadamy się na temat przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 3. Jakie znamy zwyczaje ludowe związane z Marzanną?
 4. Uczymy się piosenki o wiośnie pt. „Maszeruje wiosna”.
 5. Zapisujemy literę „f”, „F”. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów i zdań – zwracamy uwagę na kształt i estetykę pisania liter.
 6. Wykonujemy ilustracje do tematu „Pani Wiosna”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 66 – 67; cz. III, s. 42 – 45; s. 43, ćw. 1 – 4.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 51; ćw. 1 – 2, s. 54; ćw. 3 – 4; s. 55, ćw. 2.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 37.

Klasa II

Temat: Witaj wiosno!  

 1. Wypowiadamy się na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.
 2. Czytamy tekst Natalii Usenko pt. „Pobudka”.
 3. Wymieniamy typowe wiosenne kwiaty.
 4. Rzeczownik – rodzaje. Jakie znamy rodzaje rzeczownika? Wymień. Podaj przykłady.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 46 , ćwiczenie 1 – 3; s. 47, s. 30 ćwiczenie 1 – 3.

„Elementarz odkrywców” ćwiczenia, cz. 3, s. 61, ćwiczenie 3 – 4.

Klasa III

Temat: Nadchodzi wiosna. Wiosenne zmiany w przyrodzie.

 1. Opisujemy pogodę marcową.
 2. Wypowiadamy się na temat przysłowia: „W marcu jak w garncu”.
 3. „Przysłowia są mądrością narodu” – jak należy to rozumieć?
 4. Kim była bogini Marzanna? Jakie zwyczaje ludowe związane są z Marzanną?
 5. Na czym polega – opis? Opisujemy forsycję.
 6. Wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en”.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 51 – 56; s. 53, ćw. 1 – 5; s. 57.
„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, s. 49 – 52.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Opisać Polskę. Spotkanie z lekturą, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza.

 1. Czytamy tekst Adama Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Odpowiadamy na pytania ze s. 160 podręcznika.
 5. Jaka funkcję pełni przysłówek? Powtórzenie.
 6. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy.

„Nowe słowa na start”, s. 158 – 162.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia, s. 69 – 72.

Klasa V/VI

Temat: Czytamy tekst Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin Kozera” (fragmenty).

 1. Przeczytaj fragment tekstu Marii Dąbrowskiej pt. „Marcin Kozera”.
 2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wykonaj polecenia: podręcznik, s. 183.
 4. Pisownia wyrazów z „ą, ę”  w zakończeniu.
 5. Pisownia wyrazów małą i wielką literą. Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości.

„Nowe słowa na start”, s. 181 – 183.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia,  s. 67 -71 oraz  86-90.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Warszawskie legendy.    

Na ostatniej lekcji poznaliśmy pracowitego rybaka Warsa i piękną syrenę Sawę. Dowiedzieliśmy się, że w miejscu małej wioski rybackiej powstało duże miasto, które w 1596 roku zostało stolicą Polski. Z napięciem śledziliśmy przygody pracowitego płatnerza Melchiora oraz sposób, w jaki pokonał on strasznego Bazyliszka. Kolejna legenda także dotyczyła Warszawy. Dowiedzieliśmy się z niej, jak król Zygmunt III Waza uratował Warszawę przed suszą oraz jaką rolę w tej historii odegrał mały chłopiec o imieniu Kacper.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Wrocław.

Na ostatniej lekcji zwiedzaliśmy miasto krasnali, czyli Wrocław. Poznaliśmy jego najważniejsze zabytki: piękny ratusz z wieżą zegarową, kamieniczki Jaś i Małgosia, Salę Leopoldyńską na Uniwersytecie Wrocławskim, Gmach Ossolineum, Kościół świętej Klary z grobami książąt śląskich, Kościół NMP z ruchomą szopką, Ostrów Tumski, ogród botaniczny i Muzeum Archidiecejalne, w którym znajduje się Księga henrykowska. W niej zostało zapisane pierwsze zdanie w języku polskim. Na koniec podziwialiśmy Panoramę racławicką oraz kilka nietypowych pomników, jakie można spotkać podczas wędrówki po Wrocławiu. Podejrzewam, że zapadł Wam w pamięć „Pociąg do nieba”, „Pomnik Anonimowego Przechodnia”, „Pomnik Pomarańczowej Alternatywy” z krasnalem Majorem lub zwierzęta z ulicy Jatki.

Klasa III

Temat: Utrwalenie wiadomości.      

Na ostatniej lekcji utrwalaliśmy wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach.

Klasa IV

Temat: Józef Wybicki – Józef Wybitny.          

Józefa Wybickiego wszyscy znamy, bo jest autorem naszego hymnu narodowego. Co jeszcze o nim wiemy? Był znakomitym prawnikiem i uratował życie naszego bohatera narodowego, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Był także politykiem bezkompromisowym. Zaborcy nie mogli go przekupić. Popełniał błędy polityczne, ale umiał się do nich przyznać.

Temat: Mazurek Dąbrowskiego.

Nasz hymn narodowy powstał w naprawdę niezwykłym czasie. Przez lata zmieniał się tekst jego zwrotek lub dopisywano kolejne. Przez pewien czas Mazurek Dąbrowskiego był pieśnią nielegalną. Autor popełnił błąd podczas jego pisania, a nam zdarza się popełniać błędy podczas jego śpiewania. Można się w nim dopatrzeć pewnych nieścisłości historyczno-geograficznych. Mimo to pozostaje naszą najważniejszą pieśnią narodową.

Klasa V

Temat: Czasy świetności Jagiellonów.

 1. Unia polsko-węgierska.
 2. Śmierć króla w bitwie pod Warną.
 3. Panowanie Kazimierza Jagiellończyka.

Podręcznik, s. 216-217

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, str. 221.

Klasa VI

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

 1. Początki panowania Augusta II Mocnego.
 2. Początek ingerencji Rosji w sprawy Polski.
 3. Podwójna elekcja.
 4. Rządy Augusta III.
 5. Projekty reform Rzeczypospolitej.

Podręcznik, s. 152-157.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 157.

Klasa VII

Temat: Czasy Gomułki.

 1. PRL po śmierci J. Stalina.
 2. Rządy W. Gomułki – mała stabilizacja.
 3. Spory z Kościołem.
 4. Marzec 1968 r.
 5. Grudzień 1970 r.

Podręcznik, s. 156-161.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1, s. 161

Klasa VIII

Temat: Utrwalenie wiadomości.

Na ostatniej lekcji utrwalaliśmy wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach.

Klasa II LO N

Temat:  Panowanie Augusta II.

 1. Pierwsze lata unii polsko-saskiej.
 2. Rzeczpospolita w pierwszym okresie wojny północnej.
 3. Początki kurateli rosyjskiej.
 4. Sejm niemy.
 5. Ostatnie lata rządów Augusta II.

Podręcznik, s. 408-415.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 415.

Klasa III LO N

Temat: Rewolucja 1905 roku.

 1. Polacy wobec wydarzeń w Rosji.
 2. Przebieg rewolucji na ziemiach polskich.
 3. Konsekwencje rewolucji.

Podręcznik, s. 304-312.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 312.

Klasa III LO S

Temat: Naród i tożsamość narodowa.

 1. Czynniki narodotwórcze.
 2. Świadomość narodowa.
 3. Mniejszości narodowe.

Zadanie domowe: utrwalić materiał.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels