Materiały lekcyjne dla nieobecnych 02.04.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Święta Wielkanocne w naszym domu.

 1. Poznajemy symbolikę wielkanocnego koszyka na podstawie wiersza Urszuli Pukały pt. „Legenda o białym baranku”.
 2. Wymieniamy potrawy wielkanocne.
 3. Jakie znamy tradycje związane z Wielkanocą? Co to jest pisanka?
 4. Zapisujemy literę „j”, „J” w wyrazach i zdaniach .
 5. Wykonujemy kartkę świąteczną.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. II, s. 74;  cz. III, s. 74 – 75;  s. 75, ćw. 1 – 3.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 2, s. 58 – 59, ćw. 3 – 5.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii”, s. 38.

Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-3-podrecznik

Klasa II

Temat: Wiosna w pełni! Jakie zwierzęta i rośliny możemy spotkać na łące?

 1. Co to są łąki? Scharakteryzuj. Opisz.
 2. W jakim celu ludzie koszą łąki? Odpowiedz.
 3. Jakie zwierzęta i rośliny żyją na łące? Wymień.
 4. Opisujemy przebiśnieg.
 5. Formułujemy życzenia wielkanocne.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 50 , ćwiczenie 1 – 2.

Klasa III

Temat: Święta Wielkanocne. Zwyczaje związane z Wielkanocą.

 1. Jakie znamy tradycje wielkanocne?
 2. Redagujemy życzenia związane z Wielkanocą.
 3. Wymieniamy potrawy wielkanocne.
 4. Co nadaje smak potrawom?
 5. Wyrazy z „ą, ę, om, on, em, en” ( cd.)

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 82 – 83;  s. 83,  ćw. 1 – 5.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne, s. 49 – 52.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Opisać Polskę. Czytamy fragmenty utworu Magdaleny Grądzkiej pt. „Piast Kołodziej”.

 1. Czytamy tekst  pt. „Piast Kołodziej”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Wydarzenia przedstawione w utworze: realistyczne, fantastyczne.
 5. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy (cd.).

„Nowe słowa na start”, s. 165 – 171.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia,  s. 69 – 72.

Klasa V/VI

Temat: Przystanek historia. Poznajemy tekst Pawła Boresewicza pt. „Czy wojna jest dla dziewczyn?”.

 1. Przeczytaj fragment tekstu pt. „Czy wojna jest dla dziewczyn?”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu: „bunkier”.
 4. Wykonaj polecenia: Podręcznik, s. 185.
 5. Dopełnienie i okolicznik.

„Nowe słowa na start”, s. 183 – 185.

„Nowe słowa na start”, ćwiczenia, s. 52 – 56.

Klasa VII/VIII

Temat: Henryk Sienkiewicz – noblista, pisarz, dziennikarz.

 1. Materiał lekcyjny: podręcznik strony 84-88.
 2. Tu znajdziesz biografię autora.

Temat: Los tułacza na podstawie „Latarnika” H. Sienkiewicza.

 1. Tu i tu znajdziesz informacje na temat lektury.
 2. Przeczytaj teksty zpodręcznika na stronach 89-93 i wykonaj wszystkie ćwiczenia.

W domu

Napisz alternatywne zakończenie „Latarnika”.

Klasa II

Temat: Felietonistyka Bolesława Prusa.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz tu, tu i tu.
 2. Napisz notatkę z lekcji i wykonaj ćwiczenia.

Temat: Zostańmy felietonistami.

 1. Tu znajdziesz materiał lekcyjny.
 2. To są ćwiczenia.

Klasa III LO

Temat: Czesław Miłosz i jego twórczość.

 1. Obejrzyj filmik i napisz notatkę do zeszytu.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku na stronach 101-109.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Utrwalenie wiadomości.    

Na ostatniej lekcji utrwalaliśmy wiedzę zdobytą na poprzednich zajęciach.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Śląsk.

Na ostatniej lekcji zwiedzaliśmy Śląsk. Naszą wycieczkę rozpoczęliśmy na wysokości 1725 m n. p. m. ze szczytu Babiej Góry. Nie było to jedyne wzniesienie, jakie zdobyliśmy podczas naszej lekcji. Wspięliśmy się także na Górę św. Anny, Ślężę i Śnieżkę. Podziwialiśmy piękno Gór Stołowych i Karkonoszy. Dowiedzieliśmy się, że Bielsko Biała to nie tylko miasto, w którym produkowano Fiata 126 p, ale także piękne filmy rysunkowe. Poznaliśmy kilka wyjątkowych zamków: Będzin, Bolków i Brzeg. W Jaworze i Świdnicy podziwialiśmy niezwykłe protestanckie kościoły z drewna. Zajrzeliśmy także do muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju i muzeum zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej.

Klasa III

Temat: Jeszcze Polska nie zginęła.      

Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, że Polacy nie pogodzili się z upadkiem swojego państwa i zamierzali walczyć o odzyskanie niepodległości. Zaborcy robili wszystko, żeby Polacy przestali być patriotami, a stali się poddanymi zaborczych monarchów. Ogromną rolę w tym czasie odegrał książę Adam Jerzy Czartoryski, generał Jan Henryk Dąbrowski i książę Józef Poniatowski. To dzięki nim powstało Księstwo Warszawskie, a potem Królestwo Polskie. Niestety pełnej niepodległości nie udało się odzyskać i kolejne pokolenia Polaków musiały o nią walczyć w krwawych powstaniach. Do historii przeszła postawa bohaterskiego obrońcy Woli generała Józefa Sowińskiego oraz patriotyzm ostatniego dowódcy powstania styczniowego Romualda Traugutta.

Klasa IV

Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe.      

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że Polacy nie pogodzili się z upadkiem swojego państwa i zamierzali walczyć o odzyskanie niepodległości. Zaborcy robili wszystko, żeby Polacy przestali być Polakami, a stali się poddanymi zaborczych monarchów. Ogromną rolę w tym czasie odegrał książę Adam Jerzy Czartoryski, generał Jan Henryk Dąbrowski i książę Józef Poniatowski. To dzięki nim powstało Księstwo Warszawskie, a potem Królestwo Polskie. Niestety pełnej niepodległości nie udało się odzyskać i kolejne pokolenia Polaków musiały o nią walczyć w krwawych powstaniach. Do historii przeszła postawa bohaterskiego obrońcy Woli generała Józefa Sowińskiego oraz patriotyzm ostatniego dowódcy powstania styczniowego Romualda Traugutta.

Temat: Wielka Emigracja i praca organiczna.       

Na ostatnich zajęciach dowiedzieliśmy się, że po upadku powstania listopadowego wielu Polaków udało się na emigrację. Byli to głównie wojskowi, pisarze, artyści, poeci, pisarze i naukowcy.  Wśród najważniejszych osób należy wymienić: generała Józefa Bema, Juliusza Słowackiego, Adama Mickiewicza, Zygmunta Krasińskiego, Jana Czerskiego, Benedykta Dybowskiego, Ignacego Domeykę, Fryderyka Chopina, Pawła Strzeleckiego i Ernesta Malinowskiego. Kiedy okazało się, że powstania zbrojne nie przynoszą Polsce niepodległości, Polacy postanowili odbudować Ojczyznę ciężką pracą i nauką. Do historii przeszła bohaterska postawa dzieci z Wrześni, które protestowały przeciwko nauce religii w języku niemieckim, oraz niezłomne zachowanie Michała Drzymały, który walczył z pruską biurokracją, mieszkając w wozie cyrkowym.

Klasa V

Temat: Czasy świetności Jagiellonów. Powtórzenie.

 1. Zakon krzyżacki. Kto i w jakim celu sprowadził krzyżaków do Polski?
 2. O którym władcy Polski mówi się „ Zastał Polskę drewnianą…”
 3. Które państwa zawarły unię w Krewie i w jakim celu?
 4. Wymień państwa, którymi na przełomie XV i XVI w. władali przedstawiciele dynastii Jagiellonów.

Podręcznik, s. 228

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. brak

Klasa VI

Temat: Pierwszy rozbiór Polski.

 1. Reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 2. Konfederacja barska.
 3. Tragedia pierwszego rozbioru.
 4. Sejm rozbiorowy.

Podręcznik, s. 158- 162

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1  s. 162

Klasa VIII

Temat: Rada Ministrów.

 • Prezes Rady Ministrów.
 • Ministerstwa.
 • Proces powoływania rządu.
 • Rekonstrukcja rządu.
 • Konstruktywne wotum nieufności.

Temat: Polska w latach 70. XX wieku.

 1. „Druga Polska” Edwarda Gierka.
 2. Strajki w 1971 r.
 3. Rozwój na kredyt.
 4. Niepowodzenia gospodarcze.
 5. Nowelizacja konstytucji.

Podręcznik, s.

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 4 str. 167.

Klasa II LO N

Temat: Polityczna anarchia i próby reform.

 1. Wojna o koronę polską.
 2. Polityczna anarchia.
 3. Próby reform w czasach Augusta III.
 4. Reformy oświatowe i ożywienie gospodarcze.

Podręcznik, s. 416-421

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 4, s. 421

Klasa III LO N

Temat: I wojna światowa.

 1. Geneza I wojny światowej.
 2. Orientacje polityczne Polaków.
 3. Powstanie Legionów Polskich.
 4. Walki z Rosjanami w latach 1914- 1917.

Podręcznik, s. 374-378.

Zadanie domowe:

 • pisemnie ćw. 1, s. 383.

Klasa III LO S

Temat: Naród i tożsamość narodowa.

 1. Pojęcie i geneza narodu.
 2. Czynniki narodowotwórcze.
 3. Świadomość narodowa.
 4. Mniejszości narodowe w Polsce.

Zadanie domowe: utrwalić materiał.

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels