Wielkanoc 2022 r.

Szanowni Państwo,

„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość.” (św. Jan Paweł II)
W imieniu nauczycieli Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie i swoim własnym w tym trudnym czasie pragnę złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia spokojnych i rodzinnych świąt, ufności, że dobro zwycięży, odrodzenia wiary, nadziei i miłości oraz przemiany, która zagości na długo w naszych sercach. Oby jak najszybciej zapanował pokój, a „ludzi dobrej woli było jak najwięcej”.

Monika Holzwieser

Kierownik
Szkoły Polskiej
przy Ambasadzie RP
w Bratysławie