Materiały lekcyjne dla nieobecnych 23.04.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Nasze lektury. Czytamy wiersz Jana Brzechwy pt. „Żaba”.

 1. Nasze odczucia po przeczytaniu wiersza pt. „Żaba” Jana Brzechwy. Czy jest on zabawny?
 2. Dlaczego roślinom i zwierzętom potrzebna jest woda ?
 3. Zasady pisowni wyrazów z „ó”. Kiedy piszemy „u”, a kiedy „ó”?
 4. Utrwalamy pisanie poznanych liter z użyciem ich w wyrazach i zdaniach.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. III, s. 16 -17, cz. IV, s. 4 – 5, ćw. 1 – 5.
„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. III, s. 12 – 13, ćw. 1, 3; s. 14,  ćw.1.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców.  Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Klasa II

Temat: Nasze lektury! „Dlaczego cielę ogonem miele?”, czytamy tekst Wandy Chotomskiej.

 1. Czytamy tekst z podziałem na role.
 2. Wyszukujemy nieznane wyrazy.
 3. Odpowiadamy na pytanie zawarte w tytule wiersza.
 4. Odpowiadamy na pytania 1 – 5 z podręcznika.
 5. Sztuka pisania – opowiadanie.
 6. Kiedy piszemy „rz” (cd.)?

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, s. 74 – 75, ćwiczenia 1- 5 oraz s. 76 – 77.

Podręcznik, „Elementarz odkrywców”, cz. 3, s. 73.

Klasa III

Temat: Nasze lektury! B. Ostrowicka „Opowieść o Januszu Korczaku”.

 1. Czytamy tekst pt.: „Opowieść o Januszu Korczaku”.
 2. Kim był Janusz Korczak?
  1. Janusz Korczak – wychowawca dzieci i młodzieży,
  2. Janusz Korczak – pisarz.
 3. Stopniowanie przymiotnika.
 4. Wyrazy z „nie”.
 5. Jak piszemy „nie” z czasownikami? Ćwiczenia.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 54 – 55, ćwiczenia 1- 5.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 3 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, s. 55 – 57.

Język Polski

Klasa IV

Temat: Nasze lektury! Czytamy tekst Adama Mickiewicza pt. „Pani Twardowska”.

 1. Czytamy teksty  pt. „Pani Twardowska”.
 2. Słuchamy fragmentu tekstu Jana Adamczewskiego pt. „O Mistrzu Twardowskim”.
 3. Analizujemy treść  utworów.
 4. Jak rozumiemy słowa: „Co nagle, to po diable”? Podaj przykłady.
 5. Pisownia wyrazów z „ż”.

„Nowe słowa na start”,  s. 176 – 183.

Klasa V/VI

Temat: Nasze lektury. Mity. Poznajemy „Mit o powstaniu świata”.

 1. Przeczytaj  tekst Anity Rejch pt. „Mit o poznaniu świata”.
 2. Co wiesz na temat autorki? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wypisz ze „Słowniczka” znaczenie wyrazu: „mit” oraz „mitologia”.
 4. Co wiesz na temat bogów mitologicznych?
 5. Wykonaj ćwiczenia ze s. 204 – 205  (podręcznik).
 6. Związek frazeologiczny. Jak korzystać ze słownika frazeologicznego?

Podręcznik, „Nowe słowa na start”,   s. 214 – 216.

Klasa VII/VIII

Temat: Sprawdź, czy potrafisz.

 1. Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 117/118) i wykonaj ćwiczenia w zeszycie.

Praca domowa
Napisz artykuł do gazetki szkolnej, w którym rozważysz cytat: „Patriotyzm nie oznacza, że przyjmujemy bezkrytycznie wszelkie błędy i słabości narodu naszego”.

Temat: Dlaczego Kogut chciał zostać artystą? (Sławomir Mrożek „Artysta”).

 1. Przeczytaj tekst utworu i wykonaj ćwiczenia.
 2. Pozostałe pytania do tekstu znajdziesz w podręczniku na str. 187-189.

Klasa II LO

Temat: Klęska czy zwycięstwo ideałów? (Stefan Żeromski „Siłaczka”).

 1. Obejrzyj filmiki z linku nr 1 i 2.
 2. Napisz notatkę w zeszycie.
 3. O noweli:
  • Utwór zbudowano na zasadzie kontrastu.
  • Pisarz zestawił dwie odmienne postawy bohaterów.
  • Obarecki wyrzekł się wzniosłych ideałów (leczenia ubogich, szerzenia higieny, walki z wyzyskiem). Przystosował się do środowiska, zapewniając sobie wygodne życie, którym wcześniej pogardzał. Narrator nie potępił doktora ani go nie usprawiedliwił, a ocenę pozostawił czytelnikowi.
  • Egoizm doktora przeciwstawiony został całkowitemu poświęceniu się Stasi, która wyrzekła się wszelkich wygód i radości życia, podejmując pracę nauczycielki w „zapadłej” wsi na prowincji. W samotności prowadziła swą twórczą pracę, uczyła dzieci i pisała podręcznik dla ludu. W tej biednej wsi poświęcenie Bozowskiej poszło na marne. Mieszkańcom wsi należało najpierw zapewnić godne warunki życia, minimum higieny, warunki do nauki i prawidłowego rozwoju.
  • Żeromski domagał się poprawy warunków życiowych ludu po uwłaszczeniu. Oskarżył klasę wyższą o egoizm i dążenie do zapewnienia sobie dostatniego bytu. Wskazał też na obojętność rządzących, mimo głoszonych haseł równości i oświaty dla ludu.

  „Siłaczka” została napisana w czasach zaborów, pod koniec XIX wieku. Autor poruszył w niej istotne problemy moralne, dotyczące wyboru drogi życiowej przez młodych ludzi i jego konsekwencji.

 4. Co wpływało na losy bohaterów noweli Żeromskiego i jakie miało konsekwencje? Dyskusja.

Temat: Styl i stylizacja, czyli o środowiskowych odmianach języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w linku nr 1, 2, 3 i 4.
 2. Błędy stylistyczne polegają na użyciu wyrazów, które nie pasują do funkcji, jaką pełni konkretna wypowiedź. Najczęściej jest to:
  • używanie w tekstach oficjalnych wyrazów (frazeologizmów, konstrukcji składniowych) potocznych,
  • używanie wyrazów oficjalnych w wypowiedziach potocznych,
  • styl rozwlekły i zawiły,
  • nieuzasadniona stylizacja

Klasa III LO

Temat: Styl i stylizacja, czyli o środowiskowych odmianach języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w linku nr 1, 2, 3 i 4.
 2. Błędy stylistyczne polegają na użyciu wyrazów, które nie pasują do funkcji, jaką pełni konkretna wypowiedź. Najczęściej jest to:
  • używanie w tekstach oficjalnych wyrazów (frazeologizmów, konstrukcji składniowych) potocznych,
  • używanie wyrazów oficjalnych w wypowiedziach potocznych,
  • styl rozwlekły i zawiły,
  • nieuzasadniona stylizacja

Temat: Charyzmatyczny mówca – Św. Jan Paweł II „Homilia wygłoszona na placu Zwycięstwa w Warszawie 1979”.

 1. Najpierw obejrzyj to.
 2. Przeczytaj tekst homilii z podręcznika (str. 131-135).
 3. Wykonaj ćwiczenia.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legenda o  Szarleju i o powstaniu Cieszyna.         

Na ostatniej lekcji poznaliśmy złego demona o imieniu Szarlej z kopalni w Olkuszu. Następna historia przeniosła nas na polanę, gdzie trzej bracia: Bolko, Leszko i Cieszko polowali na dzikie zwierzęta.  Przygoda, którą przeżyli, skłoniła ich do założenia tam grodu o nazwie Cieszyn.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Gdańsk.

Na ostatniej lekcji zwiedzaliśmy Gdańsk. Poznaliśmy wiele ciekawych zabytków znajdujących się w tym mieście. Pierwsze kroki skierowaliśmy pod Bramę Wyżynną, która jest ozdobiona herbami Polski i Gdańska. Później z zainteresowaniem oglądaliśmy dwie inne bramy w tym mieście: Złotą i Zieloną.   Trochę przeraziła nas Katownia, gdzie znajduje się muzeum tortur. Natomiast nasze ogromne zainteresowanie wzbudził Dom Uphagena, Lwi Zamek, Dwór Artusa i Złota Kamienica. Zachwycił nas także Ratusz, Żuraw i fontanna Neptuna. Nie mogliśmy także przejść obojętnie obok Kościoła Mariackiego, który jest zaliczany do największych w Europie. Na końcu lekcji poznaliśmy legendę o gdańskich lwach i mistrzu kamieniarskim Danielu.

Klasa III

Temat: Polskie drogi do niepodległości.

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że po wybuchu I wojny światowej dla Polaków pojawiła się nadzieja na odzyskanie niepodległości. Zapoznaliśmy się z historią Legionów Polskich oraz Błękitnej Armii. Były to najważniejsze formacje wojskowe, które walczyły o odzyskanie niepodległości. Poznaliśmy także sylwetki Polaków, którzy walnie przyczynili się do odrodzenia Polski: Józefa Piłsudskiego, gen. Józefa Hallera i Romana Dmowskiego.

Klasa IV

Temat: 79 rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.       

Wspólnie z uczniami przygotowaliśmy żonkile, które upamiętniały 79 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Temat: Marszałek Józef Piłsudski.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy bardzo sympatyczną klacz o imieniu Kasztanka. Opowiedziała nam o tym, jak Polska odzyskała niepodległość i jaką rolę w tym wydarzeniu odegrał Józef Piłsudski. Jeśli ktoś zapomniał, to wystarczy kliknąć w ten link: Kasztanka – co by było gdyby zwierzęta mówiły, aby wszystko sobie przypomnieć.

Klasa V

Temat: Elementy geografii. Skala, plan, mapa.

 1. Co to jest plan i skala?

Zadanie domowe: Utrwalić notatkę z lekcji.

Klasa VI

Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja.

 1. Reformy Sejmu Wielkiego.
 2. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
 3. Konfederacja targowicka i wojna polsko-rosyjska.
 4. Drugi rozbiór Polski.

Podręcznik, s. 169- 173

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1  s. 173

Klasa VIII

Temat: Sądy i trybunały.

 • Władza sądownicza
 • Rola sędziów
 • Zasady działania sądów
 • Prokuratorzy i obrońcy

Temat: Powstanie „Solidarności”.

 1. Strajki sierpniowe 14.08.1980 r.
 2. Utworzenie NSZZ „Solidarność”.
 3. W drodze do konfrontacji.

Podręcznik, proszę sprawdzić temat w nowym podręczniku.

Zadanie domowe:

– pisemnie: przedstaw postulaty MKS.

Klasa II LO N

Temat: Rzeczpospolita w dobie Sejmu Wielkiego.

 1. Przemiany gospodarcze i społeczne po I rozbiorze.
 2. Królewskie plany reform.
 3. Stronnictwa polityczne.
 4. Zwołanie Sejmu Wielkiego.
 5. Plany sojuszu z Prusami.
 6. Reformy Sejmu Wielkiego.

Podręcznik, s. 441-448

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 5 s. 448

Klasa III LO N

Temat: Sprawa polska podczas I wojny światowej.

 1. Działalność Romana Dmowskiego.
 2. Akt 5 listopada.
 3. Budowa zrębów państwowości polskiej.
 4. Sprawa polska na zachodzie.
 5. Sprawa polska pod koniec wojny.

Podręcznik, s. 378- 383.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 4, s. 383.

Klasa III LO S

Temat: Państwo i jego cechy..

 1. Czym jest państwo?
 2. Cechy państwa.
 3. Obywatelstwo.
 4. Funkcje i formy państwa.

Zadanie domowe: utrwalić materiał, korzystając z internetu.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels