Materiały lekcyjne dla nieobecnych 08.05.2021

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Ptasie gniazda. Jakie znamy leśne ptaki?

 1. Poznajemy mieszkańców lasów i łąk. Wymień leśne ptaki, które znasz.
 2. Słuchamy opowiadana „Kto puka” Tomasza Szweda.
 3. Wymieniamy obowiązki dorosłych ptaków względem piskląt. Jak opiekują się nimi rodzice?
 4. Dwuznaki: „sz”, „cz”. Zapisujemy je w wyrazach i zadaniach.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”,cz. III, s. 26 -27, s. 30 -31, cz. IV, s. 18 – 19, ćw. 1 – 4; s. 20 – 21.
„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3 s. 19 – 20, ćw. 1 – 4, s. 23 – 24, ćw. 1 – 2.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Klasa II

Temat: Kolorowa łąka! Czytamy tekst Adama Bahdaja pt. „Malowany ul”.

 1. Słuchamy wspólnie  tekstu pt. „Malowany ul”.
 2. Czytamy głośno tekst.
 3. Odpowiadamy na pytanie zawarte na s. 29 podręcznika.
 4. Wykonujemy ilustracje do tekstu.
 5. Nasi sprzymierzeńcy i wrogowie.
 6. Kiedy piszemy „rz” (cd.)?

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, s. 28 – 29 oraz s. 32.

Klasa III

Temat: Jan Matejko – wielki polski malarz historyczny.

 1. Co wiemy o Janie Matejce?
 2. Wymieniamy obrazy malarza.
 3. Opisujemy obraz pt. „Konstytucja 3 Maja”.
 4. Kim każdy z nas chciałby zostać w przyszłości?
 5. Układamy zdania z zawodami.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 22 –  23, ćwiczenia 1- 4 oraz 20 – 21.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” , s. 58 – 59.

Pomocne linki: (YT)

Podręcznik

Język Polski

Klasa IV

Temat: Baśniowe krainy. Nasze lektury! Czytamy tekst pt. „Kopciuszek” (Charles Perrault).

 1. Czytamy tekst.
 2. Poznajemy przydatne słowa.
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Odpowiadamy na pytania ze s. 205 podręcznika.
 5. Czytamy tekst Wandy Chotomskiej pt. „Kopciuszek” z podziałem na role.
 6. Jak napisać zaproszenie?
 7. Jakie funkcje pełni przyimek?

„Nowe Słowa na start”, podręcznik, s. 200 – 211.

„Słowa z uśmiechem. Język polski”, s. 200, s. 201 ćwiczenia 1 – 5 oraz polecenia.

Klasa V/VI

Temat: Nasze lektury. Poznajemy mit o Heraklesie. Jak napisać opowiadanie twórcze?

 1. Przeczytaj fragmenty mitu o Heraklesie.
 2. Co to jest mitologia? Powtórzenie.
 3. Piszemy opowiadanie twórcze.
 4. Przecinek w zdaniach złożonych.
 5. Pisownia wyrazów z „ó”.

Podręcznik, „Nowe Słowa na start”, s. 222 – 227.

„Nowe Słowa na start”, ćwiczenia,  s. 104 – 116.

Klasa VII/VIII

Temat: Sprawdź, czy potrafisz. Praca z tekstem, czytanie ze zrozumieniem.

Przeczytaj tekst z podręcznika (str. 207/210) i wykonaj ćwiczenia w zeszycie.

Klasa II

Temat: „Lalka” Bolesława Prusa jako powieść realistyczna.

 1. Najpierw obejrzyj film.
 2. Tu znajdziesz informacje na temat powieści.
 3. Materiał lekcyjny znajdziesz tu.

Temat: Styl i stylizacja, czyli o środowiskowych odmianach języka.

 1. Materiał lekcyjny znajdziesz w linku nr 1,2, 3 i 4.
 2. Błędy stylistyczne polegają na użyciu wyrazów, które nie psują do funkcji, jaką pełni konkretna wypowiedź. Najczęściej jest to:
  •  używanie w tekstach oficjalnych wyrazów (frazeologizmów, konstrukcji składniowych) potocznych,
  • używanie wyrazów oficjalnych w wypowiedziach potocznych,
  • styl rozwlekły i zawiły,
  • nieuzasadniona stylizacja.
  • Klasa II LO N / LO S

Klasa III LO

Temat: Literatura bez granic. Mistrz reportażu – Ryszard Kapuściński: „Podróże z Herodotem”.

 1. Najpierw obejrzyj filmiki 1 i 2.
 2. Materiał lekcyjny znajdziesz w podręczniku (str. 164 – 172).
 3. Dyskusja na temat: Czy współczesne „magazyny pamięci” mogą zastąpić pamięć ludzką?

Praca domowa

Ćwiczenie 3/172.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Bałtyckie legendy.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy dwie legendy. Pierwsza z nich wyjaśniła nam, dlaczego na Morzu Bałtyckim nie ma przypływów, a z drugiej dowiedzieliśmy się, jak mistrz kamieniarski Daniel wyrzeźbił herb Gdańska.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Pomorze.  

Na ostatniej lekcji zwiedzaliśmy Pomorze. Podczas wirtualnej wycieczki zachwycił nas port w Gdyni.  Podziwialiśmy także zamek Gniew. Zainteresowała nas grupy rekonstrukcji historycznej działającej przy tej twierdzy. Żwawo przemaszerowaliśmy przez Półwysep Helski, podziwiając Jastarnię, Juratę i Rozewie. Zawitaliśmy także na Kaszuby, gdzie odwiedziliśmy Kartuzy i Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Klasa III

Temat: II wojna światowa.       

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, w jaki sposób doszło do wybuchu II wojny światowej. Poznaliśmy bohaterstwo naszych żołnierzy, którzy dzielnie walczyli w obronie swojej ojczyzny. Podziwialiśmy także niezłomną postawę Polaków, którzy potrafili przeciwstawić się w trudnych czasach dwóm totalitaryzmom: komunizmowi i nazizmowi.

Klasa IV

Temat: Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.       

Podczas lekcji klasa IV wzięła udział w uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Klasa V

Temat: Elementy geografii. Krajobraz krain Polski.

 1. Jak opisujemy krajobraz?
 2. Rodzaje krajobrazów.
 3. Krajobraz Morza Bałtyckiego.

Zadanie domowe: Utrwalić notatkę z lekcji.

Klasa VI

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

 1. Polacy po utracie niepodległości.
 2. Utworzenie Legionów we Włoszech.
 3. Legiony szkołą patriotyzmu i demokracji.
 4. Pieśń Legionów Polskich.
 5. Walki Legionów.

Podręcznik, s. 203- 206

Zadanie domowe:

– pisemnie s. 206

Klasa VIII

Temat: Uroczysty apel z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.       

Podczas lekcji klasa VIII wzięła udział w uroczystym apelu z okazji Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Temat: Polska w latach 90. XX w.

 1. Reformy gospodarcze.
 2. Społeczne koszty przemian ustrojowych.

Podręcznik, str. 222-223

Zadanie domowe:

– pisemnie: ćw.1 str. 226

Klasa II LO N

Temat: Konstytucja 3 Maja i II rozbiór Polski.

 1. Przemiany gospodarcze i społeczne po I rozbiorze.
 2. Królewskie plany reform.
 3. Stronnictwa polityczne..
 4. Zwołanie Sejmu Wielkiego.
 5. Plany sojuszu z Prusami.
 6. Reformy Sejmu Wielkiego.

Podręcznik, s. 441-448

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 5 s. 448

Klasa III LO N

Temat: Kształtowanie się granic II Rzeczypospolitej.

 1. Sytuacja w zaborze pruskim. Powstanie Wielkopolskie.
 2. Powstania śląskie.
 3. Spór o Śląsk Cieszyński.

Podręcznik, s. 479- 485.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 1 i 2, s. 485.

Klasa III LO S

Temat: Prawa człowieka.

 1. Pojęcie i geneza praw człowieka.
 2. Katalog praw podstawowych człowieka.
 3. Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Zadanie domowe: utrwalić materiał, korzystając z internetu.

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels