Materiały lekcyjne dla nieobecnych 21.05.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Książka przyjacielem dzieci. Jakie są nasze ulubione książki?

 1. Czytamy tekst pt. „Książka czeka” Hanny Łochockiej. Czy lubimy czytać książki?
 2. Jak wygląda okładka książki?
 3. Opowiadamy o naszych ulubionych książkach.
 4. Nasza lektura: „Pamiętnik Czarnego noska”, autor Janina Porazińska.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 38, ćw. 1 – 3; s. 39; s. 40 – 41

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 3, s. 27 – 28, ćw. 1,3,4.

Dla chętnych:
„Elementarz odkrywców. Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Klasa II

Temat: Nasze lektury! Legenda o Warsie i Sawie.

 1. Czytamy tekst Wandy Chotomskiej pt. „Wars i Sawa”.
 2. Odpowiadamy na pytania ze s. 57 podręcznika.
 3. Wykonujemy ilustracje do legendy.
 4. Wielka litera w nazwach geograficznych.
 5. Co to jest źródło, a co ujście rzeki?
 6. „ó” niewymienne.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, s. 42 – 43; 52 – 53; 56 – 57 ćwiczenia 1 -4.

Klasa III

Temat: Nasze lektury! Czytamy opowiadanie Marii Terlikowskiej pt. „Drzewo do samego nieba”.

 1. Czytamy tekst pt. „Drzewo do samego nieba”.
 2. Odpowiadamy na pytania 1 – 5, podręcznik, s. 58.
 3. Jakie są nasze ulubione zabawy podwórkowe?
 4. Pisownia „nie” z różnymi częściami mowy (powtórzenie).

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 46 – 48, ćwiczenia 1 – 5.

„Elementarz odkrywców”, ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne”, cd.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: Co jest w życiu ważne? Czytamy wiersz Władysława Bełzy pt. „Motyl”. Jak napisać podziękowanie?

 1. Czytamy wiersz Władysława Bełzy  pt. „Motyl”.
 2. Co wiemy na temat autora wiersza?
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Piszemy podziękowanie.
 5. Pisownia wyrazów wielką i małą literą.

 „Nowe Słowa na start”, podręcznik, s. 253 –  s. 255; ćwiczenia oraz polecenia.

 „Nowe Słowa na start”, ćwiczenia, s. 103.

Klasa V/VI

Temat: Nasze lektury! Poznajemy mit o Dedalu i Ikarze.

 1. Przeczytaj tekst podany w tytule (fragment książki Grzegorza Kasdepke „Zeus & Spółka. Mity dla dzieci”.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Odpowiedz na pytania, podręcznik, s. 235.
 4. Jak rozpoznać podmioty szeregowy i domyślny? Ćwiczenia.
 5. Pisownia wyrazów z „ch” i „h”.
 6. Części mowy, cd., ćwiczenia.

Podręcznik, „Nowe Słowa na start”, s. 232 – 233.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat: Legendy bałtyckie.

Na ostatniej lekcji poznaliśmy legendę o szwedzkich żołnierzach przemienionych w buki oraz o kościele w Trzęsaczu pochłoniętym przez Bałtyk.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Warmię i Mazury. 

Na ostatniej lekcji przepłynęliśmy przez Kanał Augustowski i Kanał Elbląski. Dzięki temu zapamiętaliśmy, jakim ciekawym wynalazkiem technicznym są śluzy i platformy transportujące łodzie po lądzie. Podziwialiśmy także naszą rzekę warkoczową, czyli Narwię. Wpadliśmy także na piknik country do Mrągowa i do wioski indiańskiej w Sztumie. Na koniec lekcji próbowaliśmy policzyć bociany w Pentowie. Miejscowość ta nosi tytuł Europejskiej Wioski Bocianiej.

Klasa III

Temat: Powstanie warszawskie.       

Na ostatniej lekcji poznaliśmy bohaterskich żołnierzy, którzy walczyli w powstaniu warszawskim. Pamiętamy, że dowódca Armii Krajowej – generał Tadeusz Komorowski „Bór” – wydał rozkaz rozpoczęcia powstania. Było to 1 sierpnia 1944 roku o godzinie W, czyli 17.00.  Naszą wielką sympatię i podziw wzbudził Witek Modelski „Warszawiak”, który był jednym z najmłodszych powstańców. Miał 11 lat i za bohaterstwo został odznaczony Krzyżem Walecznych.

Klasa IV

Temat: Żołnierze Wykleci.       

 1. Polska pod rządami komunistów.
 2. Polska Rzeczpospolita Ludowa.
 3. Żołnierze niezłomni.
 4. Witold Pilecki – niesłusznie skazany bohater.
 5. Inka – bohaterska sanitariuszka.
 6. 1 III – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Klasa V

Temat: Elementy geografii. Morze Bałtyckie. Powtórzenie.

 1. Polskie wybrzeże Bałtyku.
 2. Na piaszczystych plażach Mierzei Helskiej.
 3. Na wybrzeżu klifowym i nadmorskich wydmach.

Zadanie domowe: Utrwalić notatkę z lekcji.

Klasa VI

Temat: Księstwo Warszawskie. Powtórzenie.

 1. Utworzenie Księstwa.
 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego.
 3. Polacy pod rozkazami Napoleona.
 4. Polacy w wyprawie na Rosję.
 5. Upadek Napoleona i Księstwa Warszawskiego.

Podręcznik, s. 207- 211

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3  s. 211

Klasa VIII

Temat: Utrwalenie wiadomości.       

 1. Patriotyzm.
 2. Sądy i trybunały.
 3. Rada Ministrów.

Temat: Polska w latach 90. XX w. Powtórzenie.

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Podręcznik, str.225-226

Zadanie domowe:

– pisemnie: ćw.1 str.226

Klasa II LO N

Temat: Powstanie Kościuszkowskie. Powtórzenie.

 1. Rzeczpospolita po II rozbiorze.
 2. Przygotowania do powstania. Pierwsze walki.
 3. Przebieg powstania.
 4. Klęska insurekcji. III rozbiór Polski.

Podręcznik, s. 457-464

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2 s. 464

Klasa III LO N

Temat: Walki o granicę wschodnią. Powtórzenie.

 1. Koncepcje granicy wschodniej.
 2. Początki walk z bolszewikami. Wyprawa kijowska.
 3. Bitwa warszawska.
 4. Traktat ryski.
 5. Konflikt polsko-litewski.

Podręcznik, s. 486- 493.

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2. s. 493.

Klasa III LO S

Temat: Prawa człowieka.

 1. Pojęcie i geneza praw człowieka.
 2. Katalog praw podstawowych człowieka.
 3. Podstawowe dokumenty międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Zadanie domowe: utrwalić materiał, korzystając z internetu i Konstytucji RP.

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels