Materiały lekcyjne dla nieobecnych 28.05.2022

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

Temat: Jak będziemy świętować Dzień Dziecka? 

 1. Wspólne czytanie wiersza pt. „Prezent dla dziecka” Doroty Betlewskiej.
 2. O czym marzą dzieci na całym świecie?
 3. Czy znasz swoje prawa? – prezentacja o prawach każdego dziecka.
 4. Nasze ulubione zabawy.

Podręcznik: „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s.36, ćw. 1 -4; s. 37, ćw. 1 – 2.

„Elementarz odkrywców – ćwiczenia”, s. 29, ćw. 1 – 2; s. 31, ćw. 4.

Dla chętnych: „Zeszyt do kaligrafii” (cd).

Klasa II

Temat: Jak będziemy świętować Dzień Dziecka? 

 1. Jakie znamy nasze prawa, czyli prawa dziecka?
 2. Jak nazywa się dokument, w którym prawa dziecka zostały zebrane?
 3. Kto stoi na straży Praw Dziecka?
 4. Rysujemy laurkę dla wszystkich dzieci świata.
 5. Poczucie własnej wartości? Szukamy definicji.
 6. „Rz” w nazwach zawodów.
 7. Wielka litera w nazwach państw.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”,  36 ćwiczenia 1 -2; s. 40, s. 41.

Klasa III

Temat: Dzień Dziecka. Czy znasz swoje prawa?

 1. Czytamy tekst pt. „Prawa dziecka”.
 2. Kiedy obchodzimy Dzień Dziecka?
 3. Jakie są nasze prawa?
 4. Co to jest UNICEF?
 5. Pisownie „nie” z przymiotnikami.

Podręcznik „Elementarz odkrywców”, cz. IV, s. 50 – 51, ćwiczenia 1 – 5; s. 49 ćwiczenia 1 – 3.

„Elementarz odkrywców”,  ćwiczenia cz. 4 (cd.).

Dla chętnych:

„Elementarz odkrywców. Potyczki ortograficzne” , cd.

Pomocne linki: (YT)

Język Polski

Klasa IV

Temat: Nasze lektury! Poznajemy fragment komiksu Janusza Christy pt. „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”.

 1. Czytamy tekst.
 2. Co wiemy na temat autora wiersza?
 3. Analizujemy treść utworu.
 4. Co to jest  „komiks”? Podaj przykłady.
 5. Poznajemy krótką historię komiksu.
 6. Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? Ćwiczenia.

   „Nowe Słowa na start”, podręcznik,  s. 308 – 317; ćwiczenia oraz polecenia.

Klasa V/VI

Temat: W poszukiwaniu drogowskazów. Nasze lektury! Czytamy tekst Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty”.

 1. Przeczytaj tekst podany w tytule.
 2. Co wiesz na temat autora? Napisz notkę biograficzną w zeszycie.
 3. Wykonaj polecenia, podręcznik, s. 247.
 4. Części mowy, cd., ćwiczenia.
 5. Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”. Ćwiczenia.

Podręcznik, „Nowe Słowa na start”, s. 244 – 247.

Wiedza o Polsce

Klasa I

Temat:  Legendy Warmii i Mazur.       

Na ostatniej lekcji poznaliśmy dwie legendy. Pierwsza z nich opowiadała nam historię kowala Grabosza, który przeniósł bardzo ciężki kamień na swoich barkach, aby przesunąć granicę Ostródy.
W drugiej opowieści zainteresowały nas niezwykłe losy odważnego pasterza Gustawa, który opiekował się białą krową, należącą do krasnoludków.

Klasa II

Temat: Zwiedzamy Warmię i Mazury. 

Na ostatniej lekcji wspólnie z Pofajdokami zwiedzaliśmy Szczytno. Poznaliśmy także historię Juranda ze Spychowa. Podziwialiśmy Świętą Lipkę i niezwykłe organy, które się tam znajdują. Przepłynęliśmy przez jezioro Mamry i Wigry. Wypatrywaliśmy także bobrów w Wigierskim Parku Narodowym.

Klasa III

Temat: Życie w PRL-u.       

Na ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że po zakończeniu II wojny światowej Polacy nie mogli żyć w niepodległym państwie. Nasza Ojczyzna została zajęta przez Związek Sowiecki, który ustanowił w niej komunistyczne rządy. Komuniści zmienili polskie godło. Zdjęli Orłu koronę, która była symbolem niepodległości.  Komuniści nienawidzili niepodległej Polski i dlatego prawdziwi polscy patrioci znaleźli się w więzieniach.

Klasa IV

Temat: Jan Paweł II – papież Polak.       

 1. Lolek.
 2. Karol.
 3. Jan Paweł II.

Temat: „Solidarność” i jej bohaterowie.       

 1. Anna Walentynowicz.
 2. Ks. Jerzy Popiełuszko.
 3. Lech Wałęsa.

Klasa V

Temat: Elementy geografii. Nizina Mazowiecka.

 1. Ukształtowanie powierzchni Niziny Mazowieckiej.
 2. Krajobraz równin mazowieckich.
 3. W dolinie Wisły.

Zadanie domowe:

Utrwalić notatkę z lekcji.

Klasa VI

Temat: Księstwo Warszawskie. Powtórzenie.

 1. Utworzenie Księstwa.
 2. Ustrój Księstwa Warszawskiego.
 3. Polacy pod rozkazami Napoleona.
 4. Polacy w wyprawie na Rosję.
 5. Upadek Napoleona i Księstwa Warszawskiego.

Podręcznik, s. 207-211

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 3, s. 211

Klasa VIII

Temat: Współczesne problemy w Polsce i na świecie.       

 1. Wojna na Ukrainie
 2. Globalizacja
 3. Podział na kraje biedne i bogate.

Temat: Polska w latach 90. XX w. Powtórzenie.

 1. Reformy gospodarcze.
 2. Rozpad obozu solidarnościowego.
 3. Sytuacja wewnętrzna Polski.
 4. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.

Podręcznik, s. 225-226

Zadanie domowe:

Pisemnie: ćw. 1, s. 226

Klasa II LO N

Temat: Legiony Polskie we Włoszech.

 1. Ziemie polskie pod zaborami.
 2. Powstanie Legionów i ich szlak bojowy.
 3. Znaczenie Legionów Polskich.
 4. Klęska insurekcji. III rozbiór Polski.
 5. Księstwo Warszawskie.

Podręcznik, s. 509-522

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 525

Klasa III LO N

Temat: Pierwsze lata II Rzeczypospolitej.

 1. Sejm ustawodawczy i Mała Konstytucja.
 2. Ugrupowanie polityczne II Rzeczpospolitej.
 3. Konstytucja Marcowa.

Podręcznik, s. 494-498

Zadanie domowe:

– pisemnie ćw. 2, s. 500

Klasa III LO S

Temat: Obywatel w społeczeństwie demokratycznym.

 1. Prawa i obowiązki obywatela w społeczeństwie demokratycznym.
 2. Cnoty obywatelskie.
 3. Pojęcie i rodzaje kultury politycznej.

Zadanie domowe:

Utrwalić materiał, korzystając z Internetu i Konstytucji RP.

 

 

 

Photo by Julia M Cameron from Pexels