Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Pierwszy dzwonek już zabrzmiał

Symboliczny dzwonek już zwołał uczniów Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które nastąpiło 10 września. Radości z ponownych spotkań z koleżankami i kolegami nie było końca. Powitań, śmiechu i opowieści o wakacjach!

A w szkole – zmiany! Uczniów, nauczycieli oraz rodziców powitał nowy kierownik placówki Krzysztof Gruca. Nowy, choć przecież znany szkolnej społeczności, bo od kilku lat uczy w szkole Wiedzy o Polsce. Oprócz edukacji, jednym z celów nowego szefa placówki będzie integracja, zarówno społeczności szkolnej, jak i Polonii żyjącej na Słowacji. Nowością będzie też powołanie do życia stowarzyszenia rodziców. Szkoła zamierza także aktywnie współpracować z Klubem Polskim, który swoją obecność w szkole zaznacza poprzez zajęcia dla przedszkolaków w Klubie Małego Polaka. Te od nowego roku szkolnego poprowadzi Natalia Konicz-Hamada.

Szkoła stawiać będzie także na liczne aktywności pozalekcyjne. Ma już przecież wiele osiągnięć, jak np. udział w międzynarodowym projekcie śpiewania kolęd przez dzieci i młodzież, udział w konkursach recytatorskich, które nawet wykorzystała TV Polonia, doceniając wysoki poziom przygotowania uczennic i uczniów, ponadto udział w olimpiadach czy licznych konkursach, w tym także historycznych Z pewnością ta piękna – można by rzec nawet już tradycja – zostanie z sukcesem kontynuowana.

O ambicjach szkoły świadczy także realizacja projektu o dużym stopniu trudności, którym było wystawienie spektaklu poświęconego pisarce i poetce, autorce lektur szkolnych, Marii Konopnickiej pt. „Konopnicka. Portret bez ram“, w którym wystąpili pod koniec ubiegłego roku szkolnego nie tylko uczennice i uczniowie, ale także rodzice i nauczyciele. Nowy rok szkolny otwarto, zgodnie z tradycją, hymnem polskim, a sala ozdobiona flagą biało-czerwoną.

Tego dnia grono pedagogiczne odczytało w ramach ogólnoświatowej akcji Narodowego Czytania balladę Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty”. Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie dzieci i rodziców z nauczycielami – wychowawcami klas.

Nowy rok, nowe wyzwania, nowe korzyści. Tak, tak, korzyści, bo uczniowie szkoły mogą stawiać na praktyczne, wymierne korzyści, które zyskują dzięki wiedzy zdobytej w Polskiej Szkole. Nie tylko znajomości języka polskiego, gramatyki, czy ortografii, poznania polskiej historii, geografii, piękna literatury i polskich krajobrazów, ale umiejętności samodzielnego napisania listu do ukochanej babci, cioci, dziadka, a nawet  do… sympatii w Polsce (!).

Nowy rok, nowi uczniowie i nowi rodzice a także opiekunowie, jak zastępca ambasadora RP w RS, radca Bartosz Tymkowski, konsul RP, radca Katarzyna Sołek i radca, konsul RP Arkadiusz Toś.