Wybieramy patrona Szkoły

Szanowny Państwo,

zgodnie z wcześniej podjętymi działaniami tj. publikacją książki „WIELCY POLACY, O KTÓRYCH POWINIEN USŁYSZEĆ ŚWIAT” oraz przygotowaniem przez Wydział Nadzoru ORPEG stosownej dokumentacji, zostałem zobowiązany do rozpoczęcia procedury nadania naszej szkole patrona. Jego wyboru dokonuje cała społeczność szkolna w wyniku głosowania.

Patron szkoły jest modelem wychowawczym, wzorem osobowościowym, znakomitym wzorem do naśladowania. Poprzez nadanie imienia szkoła zyskuje własną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół oraz buduje własny system wychowania w oparciu o autorytet patrona.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z wyżej wymienioną publikacją. Jest ona dostępna w naszej bibliotece. Dzięki niej możecie Państwo rozpocząć poszukiwania osoby, która najlepiej będzie nadawała się na patrona naszej szkoły. Garść informacji można znaleźć także na stronie ORPEG-u.

Na Państwa propozycje czekam do 11 II 2023 r. Można je zgłaszać osobiście lub na mój e-mail: bratyslawa@orpeg.plGłosowanie odbędzie się w pierwszą sobotę po feriach zimowych.

Krzysztof Gruca

p.o. Dyrektor Szkoły Polskiej​

przy Ambasadzie RP w Bratysławie