Relacja z Narodowego Czytania

Rok szkolny 2023/24 rozpoczęliśmy na falach rzeki Niemen.

Rok szkolny 2023/24 rozpoczęliśmy z rozmachem, ponieważ Narodowym Czytaniem!

Gościnności udzielił nam  Instytut Polski w Bratysławie, który był współorganizatorem imprezy. W tym roku czytaliśmy „Nad Niemnem „, powieść Elizy Orzeszkowej.

„Nad Niemnem ” to społeczno – obyczajowa powieść pozytywistyczna z 1888 roku. Trzytomowy utwór przedstawia panoramę polskiego społeczeństwa z drugiej polowy XIX wieku, nawiązując również do powstania styczniowego.

Do IP przybyła licznie Polonia ze Słowacji oraz uczennice i uczniowie SP przy Ambasadzie RP w Bratysławie wraz z rodzicami. Po oficjalnym powitaniu przez konsula generalnego Artura Łukiańczuka i dyrektora szkoły Krzysztofa Gruca, konsul odczytał list, dotyczący Narodowego Czytania,  przesłany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Następnie nauczycielka języka polskiego Marzanna Danek wprowadziła obecnych w epokę pozytywizmu oraz przedstawiła autorkę powieści  – Elizę Orzeszkową, dokonując krótkiego rysu historycznego epoki oraz dzieła ” Nad Niemnem”.

Przedstawiła także swoją koncepcję prezentacji dzieła, według której dokonała wyboru tekstów. Prezentacja miała więc kompozycję ramową – zaczynała się pierwszym zdaniem powieści i kończyła ostatnim. Punkt ciężkości w wyborze tekstów przesunięty został na powstanie styczniowe, ze względu na wagę historyczną wydarzenia, jak i przypadającą w tym roku 160. rocznicę jego wybuchu, następnie wojny napoleońskie, które w tym czasie wryły się mocno w świadomość polską , dzieje Cecylii i Jana, z podkreśleniem roli jaką  kobiety pełniły przez wieki w Polsce, a także na konflikt pokoleń, etos pracy oraz piękne barwne opisy krajobrazu i przyrody.

Stylizacje dwu nauczycielek wprowadzały nostalgicznie w nastrój epoki. Teksty czytali nauczyciele SP oraz uczennica szkoły wraz ze swoją matką. Narodowe Czytanie rozpoczęła Małżonka konsula oraz konsul generalny. W projekcie wzięli też  udział: Bożena Miczek – Majka, Krzysztof Gruca, ks. Krystian Piotrowski, Anna Masar, Ewa Masar – uczennica oraz Marzanna Danek.

Na zakończenie pieśń pt.” Leci liście z drzewa” Wincentego Pola do muzyki Fryderyka Chopina zaśpiewała Natalia Konicz – Hamada, której akompaniował Marian Hamada.

Prezentacja została nagrodzona gromkimi brawami przez publiczność. Następnie zagajona została krótka dyskusja na temat „Nad Niemnem”, w której wszyscy obecni wzięli czynny udział.

Po części oficjalnej nastąpiło spotkanie Polonii przy napojach i słodyczach, któremu towarzyszyły – niekończące się rodaków rozmowy…

Rok szkolny 2023/2024, wzorem Zachodu zainaugurowany nie 1 września, a w pierwszy poniedziałek tego miesiąca, uznany został 9 września 2023 roku za – oficjalnie  rozpoczęty!

 

Marzanna Danek