Aktualności

O szkole

O szkole

Nasza placówka jest działającą za granicą Szkołą Polską przy Ambasadzie RP w Bratysławie. Podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej w Polsce.

Organem prowadzącym dla Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Bratysławie jest Minister Edukacji Narodowej, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175 D.

Pracujemy w systemie kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w BRATYSŁAWIE

Adres:

Detvianska 24, 831 06 Bratislava, Słowacja

Godziny otwarcia:
Sobota
08:00 - 14:35