Dokumenty

Dokumenty (rejestry i ewidencje)

1. Księga uczniów

2. Dokumentacja rekrutacyjna

3. Ewidencja akt osobowych pracowników

4. Ewidencja wydanych świadectw

5. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

6. Księga inwentarzowa i pozabilansowa

7. Zeszyt depozytów i zeszyt materiałów

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: