Majątek

Stan majątku Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi ogółem 6 322 427,74 zł.

Źródło: https://bip.orpeg.pl/majatek-orpeg/

Opublikował(a): Krzysztof Guruca

Ostatnia zmiana: