Organizacja, przedmiot działania i kompetencje

Cele i zadania szkoły są określone w Statucie Szkoły Polskie im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Bratysławie.

STATUT

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: