Status prawny

1. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór jest Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

https://www.orpeg.pl/ 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: