Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Liczba oddziałów: 6 (edukacja wczesnoszkolna – 3, szkoła podstawowa – 2 (grupy międzyklasowe), liceum ogólnokształcące – 1 (grupa międzyklasowa).

Godziny pracy szkoły: soboty od 8.00 do 16.15;

Organy działające w szkole:

1.Dyrektor: Krzysztof Jan Gruca, adres e-mail: bratyslawa@orpeg.pl

2.Rada Pedagogiczna: przewodniczący – Krzysztof Jan Gruca, Marzanna Danek-Hnelozub, Bożena Miczek-Majka, Krystian Piotrowski

3. Rada Rodziców w składzie:

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: